Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FoUU-centrum Fyrbodal ”När den en handen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FoUU-centrum Fyrbodal ”När den en handen."— Presentationens avskrift:

1 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FoUU-centrum Fyrbodal ”När den en handen vet vad den andra gör” Videomöten - en del i att erbjuda vårdtagaren en obruten vårdkedja Siv Torstensson - Fyrbodals kommunalförbund

2 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Organisation Länsgemensam samverkansorganisation för ”Verksamhetsutveckling med stöd av IT” som samordnas av VästKom.

3 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Tjänstemannagrupper Politiska grupper Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) VästKoms styrelse Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Arkitekturlednings- grupp – ALVG Styrgrupp IT i Väst - SITIV Delregional Regional Med VGR Socité Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna Organisation för verksamhetsutveckling med stöd av IT

4 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Maricel Zoll Maria Nilsson Ann-Charlotte Klarén Siv Torstensson Linn Wallér Johan Kjernald Karl Fors Va- kans

5 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Trendspaning - Videomöten Utvärdering 2016-02-18 - 05-17 379 svar i enkäten

6 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Tre områden Vad tycker  Patienten  Närstående  Personal Vad tycker  Sjukhus  Primärvård  Kommun

7 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Vad tycker patienten? 135 svar och 10 frågor Medelvärde 4,1 av 5 Lägst värden, 3,6: ”När du kommer hem och behöver fråga om något, vet du då vart du ska vända dig?” ”Förstod du vilka som deltog i mötet (vad de arbetar med)?”

8 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Saknade patienten något? Palliativ patient – Önskvärt med personlig kontakt Att få träffa människorna som ska vårda mig hemma Inkopplad dietist Min fru och mina döttrar eller särbo Fysiskt möte Dålig bild eller dåligt ljud Flest svarade Nej

9 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

10 Närstående Få inkomna svar Upplevelsen av mötet är mycket positivt. Medelvärde 4,73 av 5,0 Fritext: Sakande läkaren på mötet

11 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Vad tycker personalen Vilka verksamheter har svarat i enkäten SJUKHUS Alingsås lasarett Kungälvs sjukhus NU-sjukvården Skaraborgs sjukhus SU/Östra Södra Älvsborgs sjukhus PRIMÄRVÅRD Närhälsans vårdcentral Privat vårdcentral Närhälsan Rehab

12 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

13 Arbetsterapeut Biståndshandläggare Distriktssköterskor Läkare Sjukgymnaster/Fysioterapeut Sjuksköterskor Socialsekreterare Vårdplaneringssamordnare Vårdplaneringssjuksköterskor Vilka yrkesroller deltog på mötet?

14 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

15 Varför oacceptabelt? Oftast bilden Ibland ljudet Uppkoppling

16 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

17 Hur ser det ut för Primärvården Mötestid 11 – 50 Sparad restid från 2 till 4 timmar 90 % Acceptabelt med videomöte som form 15 % behöver avsätta mer tid Mer tid för: Förberedelserna med att få Laptop, webbkamera på plats och att alla ska se bilden kräver mer förberedelser.

18 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Mötestid 11 – 50 93 % behöver avsätta mer tid 95 % Acceptabelt videomöte som form Mer tid för: För- och efterarbete (Iordningställande av rum, utrustning, logga in) Hämta, informera och intervjua patienten Fylla i enkäten Dokumentation kvarstår, hinner inte dokumentera före nästa möte Södra Älvsborgs sjukhus 38%

19 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Bild och ljud fungerar inte alltid Byggarbete utanför Hade varit bättre med ett direktmöte i detta fall Inte lämpligt för alla patienter. Direktmöten behövs också Patienten hade syn och hörselnedsättning Patienten upplevde det opersonligt Patienten var mer trött och tagen än förväntat. Önskvärt att ha direkt möte med personlig kontakt när det gäller svårt sjuk palliativ patient Om du inte tycker videomöte fungerar bra som mötesform, ange orsak.

20 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Alingsås lasarett Mötestid 11 – 50 35% behöver avsätta mer tid 90 % Acceptabelt videomöte som form Mer tid för: För- och efterarbete Informera och intervjua patienten Fylla i enkäten

21 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Lerums kommun Mötestid 15 – 60 Sparar 1.20 – 2.30 h i restid 4-8 mil 98,5 % acceptabelt som mötesform Ljud och bild kan krångla Tid att svara på enkät

22 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FÖRDELAR MED VIDEOMÖTE Beräknad kostnad för kommuner om mötet varit fysiskt FaktorerEnheterKommentar Antal rapporterade resor205 resor Ca 3 månader Uppskattad restid390 timmar Rapporterat Antal personer som rest522 personer Rapporterat Antal mil2000 mil Uppskattat VärdenResultatKommentar Tidsbesparing350 000 kronor 350 kr/timma Milkostnad 70 200 kronor 35 kr/mil CO2 utsläpp3,8 ton Medelstor bil


Ladda ner ppt "Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FoUU-centrum Fyrbodal ”När den en handen."

Liknande presentationer


Google-annonser