Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för hälsa Skola Socialtjänst Vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för hälsa Skola Socialtjänst Vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1

2 Strategi för hälsa Skola Socialtjänst Vård och omsorg
Hälso- och sjukvård

3 Mål och indikatorer Områden som speglar hälsa,
där välfärdstjänster kan bidra till skillnad och samverkan krävs för att lyckas. Nationell databas där fakta på lokal, regional och nationell nivå kan följas. För att förstå den ojämlika hälsan behöver analys och åtgärder grunda sig på data som är uppdelat på kön och så långt möjligt även på socioekonomiska faktorer såsom utbildning, bostadsort och födelseland. Vid uppföljning av mål är det inte bara angeläget att genomsnittet blir bättre, skillnaderna ska minska inom och mellan kommuner, inom och mellan landsting/regioner samt mellan olika grupper, kön etc

4 Varje dag lite bättre En god God och jämlik kvalitet hälsa
Erfarenheter av våra insatser Elev Brukare Patient Barn och unga Leva livet hela livet Hållbart och uthålligt Skapa värde för de vi är till för. Förnyelse och ständiga förbättringar skapar hållbarhet över tid Tre fokus.

5 Förslag till mål 2022 Barn och unga
En god och jämlik hälsa Förslag till mål Barn och unga Andel barn, 8 månader, som utsätts för tobaksrök i hemmet ska minska med x procentenheter. Vaccinationstäckning barn 3 år ska öka med minst x procentenheter. Andelen kariesfria 3- åringar ska öka med minst 2 procentenheter. Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram) ska öka med minst 2 procent- enheter.

6 Förslag till mål 2022 Hela livet
En god och jämlik hälsa Förslag till mål 2022 Hela livet Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, ska öka med minst x procentenheter. Andel 20-åringar, placerade barn, som avslutat treårigt gymnasium ska öka med minst x procentenheter. Andelen förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) ska öka med minst 5 procentenheter. Andelen invånare, år, som varken studerar eller arbetar ska minska med x procentenheter. Andelen invånare med stillasittande fritid, år, ska minska med minst 5 procentenheter. Fallskadorna bland individer + 80 år ska minska med 10/1000 invånare. Socioekonomiska grupper: människor lever under olika socioekonomiska förhållanden.

7 Förslag till mål 2022 God kvalitet – erfarenheter av våra insatser
Elevupplevelser åk 5 Andelen elever: Jag känner mig trygg i skolan, ska öka med minst 2 procentenheter. Andelen elever: Mina lärare hjälper mig i skolan när jag behöver det, ska öka med minst 2 procentenheter. Andelen elever: Jag har studiero på lektionerna ska öka med minst 2 procentenheter.

8 Förslag till mål 2022 God kvalitet – erfarenheter av våra insatser
Brukarupplevelser Andelen, Brukarbedömning hemtjänst, äldreomsorg – positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet, ska öka med minst 3 procentenheter. Andelen, Brukarbedömning individ- och familjeomsorg - Förbättrad situation efter kontakt med Socialtjänsten, ska öka med minst 2 procentenheter. Andelen, Brukarbedömning funktionshinderområdet: Får du bestämma om saker som är viktiga för dig…” i/på din dagliga verksamhet ska öka med 2 procentenheter. Indikatorn Brukarbedömning hemtjänst: Frågor har kommit varför det är så lågt jämfört med vad man sett i egna data. I vår indikator är tre olika indikatorer sammanslagna. Brukaren måste ha svarat bra eller mycket bra på alla tre för att något värde visas. När man ser skillnader med egna data har det handlat om att man bara tittat på en separat.

9 Förslag till mål 2022 God kvalitet – erfarenheter av våra insatser
Patientupplevelser primärvård Patientupplevd kvalitet avseende kontinuitet och koordinering, ska öka med minst 2 procentenheter. Skillnaderna inom och mellan länen ska minska. Patientupplevd kvalitet avseende respekt och bemötande, ska öka med minst 2 procentenheter. Skillnaderna inom och mellan länen ska minska. Patientupplevd kvalitet avseende emotionellt stöd som svarar på frågan om man som patient har upplevt att personalen/behandlaren var aktiv och lyhörd, tillgänglig och stödjande ska öka med minst x procentenheter.

10 Hållbart och uthålligt
Andelen invånare, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska med 2 minst procentenheter. Den självskattade hälsan år, ska öka med minst 3 procentenheter.. Andelen som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, år ska minska med x procentenheter. Andelen individer, år, som uppgivit att man i allmänhet inte kan lita på de flesta människor ska minska med minst 2 procentenheter. S

11 Varje dag lite bättre En god God och jämlik kvalitet hälsa
Erfarenheter av våra insatser Elev Brukare Patient Barn och unga Leva livet hela livet Hållbart och uthålligt Skapa värde för de vi är till för. Förnyelse och ständiga förbättringar skapar hållbarhet över tid Tre fokus.

12 Vad händer nu? Beslut i SKL:s styrelse 15 december 2017
Konferens 8 februari 2018


Ladda ner ppt "Strategi för hälsa Skola Socialtjänst Vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser