Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad digital vårdplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad digital vårdplanering"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad digital vårdplanering
Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg

2 Vad är samordnad vårdplanering och vad är problemen?
Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Att åstadkomma god vård genom att: korta ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende där det är relevant och möjligt: undvika onödig vistelse på sjukhus Digitala vårdmöten - Inera

3 Utmaningar Många olika resurser från tre olika organisationer ska på kort varsel genomföra ett strukturerat möte Mötet hålls i patientens bostad eller på sjukhuset Ibland behöver en anhörig som bor på annan plats delta Vilka sjukhuskliniker, vårdcentraler och kommuner som behöver delta varierar Digitala vårdmöten - Inera

4 Samordnad digital vårdplanering
Nytt arbetssätt behövs för en bra vårdplanering Videomöte och mobil utrustning Stödfunktioner i verksamhetssystem Verksamhetsutveckling Digitala vårdmöten - Inera

5 Förberedelser och genomförande
Tjänstedesign, intervjuer, workshops och dokumentation Ansvar och roller Rutiner och arbetssätt Teknisk lösning Beställning och installation av olika hårdvara Säkerhet Reservrutiner Utbildning och stöd Digitala vårdmöten - Inera

6 Deltagare Kommun: sjuksköterska och distriktssköterska –hemsjukvård, arbetsterapeut och fysioterapeut, biståndsbedömare, chefer Eksjö vårdcentral: vårdsamordnare och chef Medicinkliniken Höglandssjukhuset – sjuksköterska och vårdutvecklare Designteam för innovation(SKL Flippen): E-hälsa, verksamhetsutveckling. IT från kommun och region, tjänstedesigngrupp från invånartjänster 1177 Vårdguiden Digitala vårdmöten - Inera

7 Digitala vårdmöten - Inera

8 Pilot januari – mars 2017 20-tal vårdplaneringar genomfördes på distans Teknisk kvalitet och upplevd kvalitet Håller arbetssätt, rutiner och handhavande av utrustning. Testad utrustning: Apple Ipad pro Telia 4G i 2 storlekar + Konferenshögtalare Jabra Videosystem Acano(Cisco meeting): system, app, klient För vårdcentralen: Standarddator kompletterat med kamera, headset / extra högtalare i ett särskilt utrustat rum Digitala vårdmöten - Inera

9 Deltagare i vårdplanering
Digitala vårdmöten - Inera

10 Resultat efter utvärdering
Ungefär hälften sjukhus, hälften bostad Vid samtliga tillfällen har betydligt fler kunnat delta Högsta betyg på delaktighet och upplevelse Mycket bra bild och bra ljud Stor nytta och mycket stora besparingar på restid Viktigt med att rigga utrustningen bra i hemmen En omöjlighet att få till alla resurser på ett fysiskt möte, detta blev en bra lösning på detta problem. Mycket hög delaktighet men särskild hänsyn vid patienter med kraftig demens osv. Ljud: Oftast tillräckligt bra ljud för att genomföra vårdplanering. Ibland: Laggar, rundgång Bild: Inga stor bildproblem. Gick att genomföra samtliga vårdplaneringar. Vid en vårdplanering kunde inte hemsjukvården se bild. Stor platta bättre än liten. Krävs att plattan placeras bra och är stilla. Vidvinkellins till kamera borde prövas? Digitala vårdmöten - Inera

11 Fälttest på svåra platser
Av 20: 14 bra 2-3 är gränsfall 2-3 fungerar inte Kommunens hemsjukvård pekade ut särskilt svåra platser på Eksjö kommuns landsbygd. Där genomfördes testmöten. Överlag ganska bra trots allt men det finns helt döda fläckar på kartan så reservrutiner är ett måste. Multioperatörs-SIM kan vara en lösning som minskar de problematiska områdena till ungefär hälften. Långsiktigt krävs dialog från kommuner och region med operatörerna. Digitala vårdmöten - Inera

12 Slutsatser Involvera alla parter tidig, kartlägg hela området ur alla perspektiv och utveckla arbetssätten samtidigt som tekniken riggas Att verkligen använda erfarenheterna och kunskaperna och inte tänka; vi gör på vårt vis Utse ledare som snabbt kan ha kommunikationen med andra ledare för snabba åtgärder och reflektioner. Var tydlig med vilka som är med och tar beslut. Stort engagemang från alla parter – viktigt att involvera alla tidigt God vilja att hitta lösningar Rutiner gemensamt och lokalt nödvändigt Det tar tid att få all teknik på plats och ibland en utmaning att få till möten. Tog längre tid än planerat att komma igång Samverkan är viktig. Behövs tydliga riktlinjer och skrivna rutiner. Räkna med att det tar tid i början innan man lärt sig tekniken mm. Bidragit till positiv effekt på samverkan; lättsamt och enkelt att lyfta problem Bra samverkan Mycket bra projekt som varit värdefullt för oss. Samverkan med alla aktörer har varit positivt. Alla har jobbat mot samma mål. Detta underlättar för oss alla i vårdplaneringsprocessen framöver. Digitala vårdmöten - Inera

13 Slutsatser Var tydliga med IT funktionen som en servicefunktion där problem är till för att lösas. Testa innan man börjar köra skarpt för att hitta varandra och skapa förtroende för samordningen. Kör rollspel innan start Tänk mindre på pengar och vårdtid och fokusera på processen och deltagande från alla. När alla hade insikt i varandras uppgifter och utmaningar blev det enkelt att lösa problem efterhand Stort engagemang från alla parter – viktigt att involvera alla tidigt God vilja att hitta lösningar Rutiner gemensamt och lokalt nödvändigt Det tar tid att få all teknik på plats och ibland en utmaning att få till möten. Tog längre tid än planerat att komma igång Samverkan är viktig. Behövs tydliga riktlinjer och skrivna rutiner. Räkna med att det tar tid i början innan man lärt sig tekniken mm. Bidragit till positiv effekt på samverkan; lättsamt och enkelt att lyfta problem Bra samverkan Mycket bra projekt som varit värdefullt för oss. Samverkan med alla aktörer har varit positivt. Alla har jobbat mot samma mål. Detta underlättar för oss alla i vårdplaneringsprocessen framöver. Digitala vårdmöten - Inera

14 Fortsättning följer Paketering och spridning till hela länet
Tretton kommuner 45 vårdcentraler 3 sjukhus Utveckling av videorumshantering och invånaringång Utbildning och supportorganisation Arbetssätt och rutiner Fortsatt utvecklingsarbete – ta tillvara nya möjligheter Digitala vårdmöten - Inera

15 Tack! Fredrik Sargren fredrik.sargren@rjl.se 010-242 40 35
Digitala vårdmöten - Inera


Ladda ner ppt "Samordnad digital vårdplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser