Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdplaneringsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdplaneringsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Vårdplaneringsprocessen
Utvärdering av test Test av vårdplaneringsprocessen vid Eksjö kommun, medicin- och geriatrikliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö och Eksjö vårdcentral har innefattat test av IT-stöd för informationsöverföring, LINK, ny journalmall för samordnad individuell plan, SIP, och samordnad vårdplanering i hemmet, SVPL 38 patienter har startat vårdplaneringsprocessen men endast 6 har gått igenom hela processen, d v s att vårdplanering har skett i hemmet. 8 har vårdplanerats på sjukhus och 24 är ej genomförda, detta ofta beroende på att behov av vårdplanering sedan tidigare var tillgodosett. Rutinerna var framtagna och alla var informerade om dessa men alla var inte tillräckligt förberedda på att omsätta detta i praktiken, t ex när i tid saker behöver ske, antal patienter som skulle inkluderas i testen och resursplanering. Fr o m har endast personer med utökat eller nytillkommet behov av vårdplanering inkluderats i testen.

2 Totalt 38 patienter har startat vårdplanerings- process, varav 6 vårdplanerats i hemmet och 8 på sjukhus, 24 avslutade p g av att vårdplanerings- behoven redan var tillgodosedda.

3

4


Ladda ner ppt "Vårdplaneringsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser