Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Identitet, image och kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Identitet, image och kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Identitet, image och kommunikation
Linda Jansson, Tina Larsson, Karolina Johansson, Nina Lagerkvist och Michaela Hallak MKGB20

2 Begreppsmodellen enligt Heide

3 Organsiationsidentitet
Identiteten är uppbyggd utav organisationens normer, handlingsmönster och värderingar I boken Kommunikation och organisation förklaras begreppet org.identitet följande ”summan av alla gripbara och icke-gripbara världen som gör en org till en tydlig enhet. I alla org. existerar flera org.identiteter” Identiteten ses som ständigt förändlig.

4 Balmers 5stegs modell om org.identitet
1. Den verkliga identiteten 2. Den kommunicerade identiteten 3. Den uppfattade identiteten 4. Den ideala identiteten 5. Den önskade identiteten

5 Image, Profil, Varumärke
Image - Den bild som andra har av en organisation Profil – Den bild som ledningen vill förmedla Varumärke - Kopplat till en organisation kan det likställas med profilbegreppet Exempel: McDonald’s

6 Anseende Externa personers bedömning och uppfattning av organisationen som baseras på personernas erfarenhet av organisationen. Direkta, självupplevda, medierade av andra, massmedier. Varaktiga, samlade, allmänna bedömningar som uppstått under en längre tid – till skillnad från profil och image. Ju mer information, kunskap och erfarenhet personer har om en organisation, desto närmare anseende begreppet kommer man.

7 Kommunikationens roll
Kommunikation mellan ledare och medarbetare Kommunicerad identitet = uppfattad identitet Intern/extern kommunikation hänger starkt ihop

8 Integrerad kommunikation
Samarbete mellan olika avdelningar Samma budskap i alla kanaler samtidigt Integrerad kommunikation stärker kommunikationens roll i organisationen


Ladda ner ppt "Identitet, image och kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser