Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- att överföra budskap, påverka, mm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- att överföra budskap, påverka, mm"— Presentationens avskrift:

1 - att överföra budskap, påverka, mm
Kommunikation - att överföra budskap, påverka, mm

2 Kommunikationsmodellen
FILTER Någon (sändare) försöker ge information (budskap) med hjälp av en viss ”budbärare” (Kanal=medium), pilarna, till någon (mottagare) och får någon form av reaktion tillbaka (feedback). Förförståelse/förutfattade meningar påverkar hur budskapet förmedlas och uppfattas (Filter). FILTER

3 Två former av kommunikation
Personlig kommunikation Sändare och mottagare har ofta ”ögonkontakt”. Vänder sig till en eller få mottagare. Enkelt att ge feedback. Masskommunikation Sändaren når många mottagare med samma budskap. Oftast enkelriktad, utan feedback. Avstånd mellan sändare och mottagare, massmedier nödvändiga. Kommunikationen är opersonlig, sändaren ”känner” inte sin mottagare.

4 Hur påverkas vi? Socialisation – i umgänge med andra: familj, vänner, skolkamrater, arbetskamrater formas vi (grupptryck) och tar till oss vissa värderingar. Reklam – påverkar genom att skapa behov Selektiv perception – svårt att ändra värderingar men lätt att förstärka dem.

5 Vad är en nyhet? Tre avstånd som påverkar vårt intresse för en händelse: Tidsavståndet – ju längre tid sedan det hände desto mindre nyhetsvärde. Geografiska avståndet – ju längre bort desto mindre nyhetsvärde. ”Kulturella” avståndet – ju mindre kunskaper och förståelse som mottagaren har kring ämnet desto mindre nyhetsvärde. Kännedom Perfekt Intresse Imperfekt Engagemang Presens HÄNDELSE Centrum Omgivning Periferi

6 Blir alla händelser nyheter?
En nyhet måste ta sig genom många olika steg (passera olika gate-keepers). Journalist rapporterar en nyhet till någon tidning. Tidningen sänder nyheten vidare till en nyhetsbyrå efter att gallrat. Nyhetsbyrån sänder vidare nyheten till andra nyhetsbyråer t.ex. TT, många nyheter har dock gallrats bort. TT skickar vidare nyheten till svenska massmedier. På respektive massmedier väljer man ut några nyheter att sända ut till mottagarna.

7 Vad styr nyhetsurvalet?
Gallrarnas uppfattning om vad mottagarna vill ha (de tre avstånden). Gallrarnas egna värderingar Gallrarnas hänsynstagande till ägandet av det egna företaget (man sågar inte på den gren man sitter på).

8 Olika former av massmedia
Pressen Dagstidningar Populärpress Föreningstidningar Facktidskrifter Etermedia Radio TV Public Service eller reklamfinansierad Internet

9 Medias makt Den tredje statsmakten Boëthius – ”Ockupationsmakt”


Ladda ner ppt "- att överföra budskap, påverka, mm"

Liknande presentationer


Google-annonser