Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medier. Hälsa säljer  I Finland finns det redan 20 olika tidningar som enbart har hälsa och motion som teman.  Det utbildas inte hälsojournalister i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medier. Hälsa säljer  I Finland finns det redan 20 olika tidningar som enbart har hälsa och motion som teman.  Det utbildas inte hälsojournalister i."— Presentationens avskrift:

1 Medier

2 Hälsa säljer  I Finland finns det redan 20 olika tidningar som enbart har hälsa och motion som teman.  Det utbildas inte hälsojournalister i Finland.  Därför baserar sig artiklarna ofta på intervjuer, forskningsrapporter eller på nyutkomna böcker.

3 Hur skall en dagstidning sälja?  Med att förmedla nyheter och information.  Med att väcka diskussion.  Genom att underhålla och informera.  Genom att betjäna.

4 Medel som används för att påverka  Val av nyheter  Val av information  Ordningsföljden  Val av avdelning  Layout  Storleken på rubriken  Ordval, val av bild  Bildens helhet, storlek, färg och texten

5 Fotografier i reklam  Påverkar oss  Fotografier väcker känslor och påverkar våra föreställningar.  Tolka och analysera bilderna även ur det här perspektivet.  Är bilden autentisk eller manipulerad?  Bildtexten?

6  Vårt sätt att tolka bilder är nära förknippade med personliga upplevelser och känslor.  Varje reklambild förmedlar ett budskap.  Bra reklam väcker uppmärksamhet, intresse, behov och leder till handling och köpbeslut.  Kondomreklam, tobaksreklam.

7 Sund och osund reklam  Konsumentverket övervakar livsmedel med eventuella osakliga löften om hälsa.  Varningarna på cigarettförpackningen är lagstadgade enligt EU-direktiv. Varje medlemsland får sedan välja om de vill ha bilder på skadade organ på paketet.

8 Källorna är viktiga  Ofta hänvisar hälsoreklam till utländska läkare, man kan kolla via internet om de hälso- och forskningsinstitut som sägs vara deras arbetsplatser verkligen finns.  Är testpersonerna finländare fast reklamen påstår att det finns tusentals finländare som redan använder produkten?

9 Sport och reklam  Bilsporten når miljoner tittare, en kanal för tobaksreklam.  Ölreklamer görs inom ishockey och den alpina sporten.  Toppidrottare spelar en viktig roll som modeller för barn och unga.  Iddrottssponsringen har en etisk dimension.

10 Sex och massmedia  Sexualiteten har blivit vardaglig och kommersialiserad.  Det sexuella klimatet har blivit friare samtidigt som sexindustrin växer.  Vuxna människor klarar ofta av det enorma utbudet av sex i media.  Men hos barn kan det här ha skadliga effekter, de får fel sorts modeller på vad som anses vara normalt.

11 Var söka kunskap om hälsa?  På nätet: bedöm informationsproducentens bakgrund och neutralitet samt hur ny kunskapen är.  Ofta är nätsidor som upprätthålls av kommunen, folkhälsoorganisationer och andra organisationer inom hälsovårdsbranschen de mest tillförlitliga.

12 Webbadresser  www.kaypahoito.fi www.kaypahoito.fi  www.duodecim.fi www.duodecim.fi  www.terveysportti.info www.terveysportti.info  www.ukkinstituutti.fi www.ukkinstituutti.fi  www.stakes.fi www.stakes.fi  www.mielenterveysseura.fi www.mielenterveysseura.fi


Ladda ner ppt "Medier. Hälsa säljer  I Finland finns det redan 20 olika tidningar som enbart har hälsa och motion som teman.  Det utbildas inte hälsojournalister i."

Liknande presentationer


Google-annonser