Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reklambudskap Varför går vi på allt?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reklambudskap Varför går vi på allt?."— Presentationens avskrift:

1 Reklambudskap Varför går vi på allt?

2 Reklambudskap En modell att förklara reklamens uppbyggnad är AIDAS-modellen. Formeln bygger upp många reklamer, tanke att kunden ska följa samtliga fem steg. AIDAS är en akronym (initialförkortningar) som innebär följande: Attention/Awareness (uppmärksamhet) – Första ledet. Uppmärksamhet ska väckas hos en potentiell kund. Interest (intresse) – Öka intresset hos kunden genom att framhäva fördelarna och demonstrera dessa i reklaminslaget. Desire (önskan) – Övertyga kunden att den vill ha just denna produkt eller service som erbjuds. Action (handling) – Kunden är tillräckligt övertygad och har ”vill-ha-begäret”. Produkten/servicen investeras. Satisfaction (tillfredsställelse) – Varan/tjänsten är investerad och kunden är nöjd

3 En annan modell för varför vi köper det vi köper (lite psykologi på det hela!)
En marknadsföringsexpert har sammanställt tolv motiveringar/skäl till varför vi köper en specifik produkt/service: 1. Njutning 2. Utbildning 3. Känslomässig tillfredsställelse 4. Underhållning 5. Avslappning 6. Försköning (av dig eller hemmet) 7. Byta ut/uppdatera en befintlig vara 8. Planerat inköp 9. Stresslindring 10. Hobby 11. Present till dig själv 12. Status

4 Reklambudskap – Musik & Känslor
Inte bara i affärerna används musik flitigt. Vanligtvis används lugn och finstämd musik i större affärer för att skapa en lugn och harmonisk miljö att shoppa i. Sedan kan det skilja sig förstås beroende på affär & målgrupp, affärer som riktar sig till vissa målgrupper anpassar också musikvalet därefter. Vad får ni för känsla i följande reklamfilm? Vad tycker ni om det här tilltaget i reklamsammanhang?

5 Reklambudskap - Former
Symbolik i figurer går att hitta (vi tillämpar lite psykologi här). Två av dessa former kan ses som maskulina och en som feminin. Vad ska var? Manlig Kvinnlig Manlig

6 Reklambudskap Det är inte bara själva produkten eller den service som används i reklam, det är också ett flertal andra saker som skiljer reklamerna och dess framgång åt. Varumärke – Hur pass etablerat och välkänt är företaget? Hur känt är deras varumärke? Vad drar du för associationer när du hör varumärkets namn? Hur lojala är kunderna? Vilken kvalitet upplevs varumärket stå för? Inom reklambranschen sägs det att vi köper ofta samma saker som våra vänner gör. Inte för att tävla med dem, utan för att passa in, att välja säkert. Färger – Det är mer eller mindre inprogrammerat i oss att vi har olika referenser och förförståelser av olika färger.

7 Färger och dess symbolik
Snabbtest – Vad får ni för association till följande färger: Grön? Röd? Blå? Vit? Svart? Brun? Gul? Naturligtvis är det individuellt, men som exempel: Grön=harmoni, tillväxt, stabilitet. Röd=energi, kraft, passion, fara, Blå=lugn, pålitlig. Vit=ljus, glädje Svart=styrka, elegans, mysterier Brun=stabilitet, naturligt, tillgänglighet Gul=Optimism, lycka, energi, mat.

8 Reklam – Konsten att övertyga & vara övertygande
Inom retoriken har man använt tre nyckelbegrepp för att definiera ett tals önskade effekt (som mycket väl kan tillämpas på reklam): Logos – Förnuft och fakta. Att hänvisa till fakta som siffror och data kan skapa trovärdiga argument. Måste vara någorlunda rimliga för att tittarna ska ”köpa” det som sägs. Ethos – god förebild, trovärdighet, god moral, intelligent. Pathos – Känslor som väcks. Talarens visade känsla står i samklang med mottagaren. Är talaren arg, är chansen/risken stor att åhörarna har samma känsla.

9 Er uppgift Välj ett reklaminslag på TV, radio, annons i tidningar eller liknande. Om det är en TV-reklam, leta upp den på Youtube. Analysera den sedan efter följande frågor: 1. Vilka argument används för att vi ska köpa varan? Är argumenten relevanta och hållbara? 2. Vilken/vilka är målgruppen? Hur kommer detta fram i reklamen? 3. Hur använder man bilder, känslor, musik, figurer och liknande? 4. Analysera reklamen utifrån ethos, logos & pathos 5. Hur är inslaget? Motivera 6. Hur skulle du förbättra det? Motivera!


Ladda ner ppt "Reklambudskap Varför går vi på allt?."

Liknande presentationer


Google-annonser