Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONSTEN ATT ÖVERTYGA SIN PUBLIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONSTEN ATT ÖVERTYGA SIN PUBLIK"— Presentationens avskrift:

1 KONSTEN ATT ÖVERTYGA SIN PUBLIK
RETORIK KONSTEN ATT ÖVERTYGA SIN PUBLIK

2 UPPGIFT Du ska hålla ett tal där du försöker övertyga oss andra i gruppen om någonting – vad som helst som du tycker är intressant. Välj inte någonting självklart som du vet att alla håller med dig om. En idé är också att hitta på en produkt som du håller ett marknadsföringstal om. Du ska planera ditt tal ordentligt och samla så många goda argument och stödargument för din tes som möjligt. Du ska också bemöta minst ett motargument. Du ska planera och bygga upp ditt tal enligt antikens idéer som vi gått igenom här. Ditt tal ska vara minst fem minuter långt – ta tid när du övar! Du får ha papper med stödpunkter för minnet, men du ska inte läsa talet innantill. Du får feedback av gruppen.

3 REDAN DE GAMLA GREKERNA...
Konsten att tala till publik utvecklades redan under antiken, ca 400 f.Kr. Den grekiska filosofen Aristoteles utvecklade retoriken till konsten att övertyga sin publik på 300-talet f.Kr. Hans klassiska regler fungerar ännu idag som utgångspunkt för många professionella talare.

4 DEMOSTHENES ( f.Kr.)‏ Började som ett sjukligt, fult och retat barn med talfel och slutade som den antika världens största talare och dessutom kunglig talskrivare.

5 RETORIKEN I UTBILDNINGEN
Viktigt ämne i skolorna ända från antiken fram till 1800-talet, då romantikerna – som inte gillade strikta regler – ansåg ämnet förlegat. Intresset för retorik väcktes igen efter andra världskriget när man insåg propagandans slagkraft.

6 ARGUMENTATION Grunden för en övertygande retorik är en logisk och mångsidig argumentation. Argumentationens byggstenar: PREMISS = antaganden som man bygger argumentationen på TES = det man vill påstå, poängen ARGUMENT = tankar som stöder testen STöDARGUMENT = argument som förstärker ett annat argument SLUTSATS = hur man bör handla om man ”köper” tesen

7 EXEMPEL TES: Det blir regn idag.
ARGUMENT 1: Väderleksrapporten lovar regn. ARGUMENT 2: Svalorna flyger lågt. ARGUMENT 3: Det värker i min reumatiska tå. STÖDARGUMENT (för argument 3): Min tå värker alltid när det ska bli regn. SLUTSATS: Om man inte vill bli våt lönar det sig att stanna inomhus. PREMISS: Man har nytta av att förutspå vädret.

8 MOTARGUMENT Talar mot tesen.
Ett bra sätt att öka sin egen trovärdighet är att t.ex. i ett tal färdigt bemöta motargument som man tror att kritikerna kommer att framföra. Motargument till tesen ”Det blir regn idag”: - Solen skiner just nu. - Regnmolnen brukar blåsa förbi de här trakterna.

9 ÖVERTYGANDETS TRE GRUNDSTENAR
ETHOS = att få lyssnaren välvilligt inställd till ens person PATHOS = att beröra, väcka en känsla hos lyssnaren LOGOS = att vädja till lyssnarens förnuft Exempel: Martin Luther Kings berömda tal.

10 PARTESMODELLEN – talarens arbetsgång
INTELLECTIO: Man analyserar situationen. Om vad ska man tala? Till vem? Syfte? INVENTIO: Man samlar stoff och framför allt argument. DISPOSITIO: Man planerar vilka delar mitt tal ska innehålla. ELOCUTIO: Man formulerar sitt tal. MEMORIA: Man lär sig talet. ACTIO: Man håller talet.

11 TALETS UPPBYGGNAD 1 EXORDIUM - inledning
- gör publiken uppmärksam och välvillig - visa dig trovärdig, kunnig, engagerad - att visa lite osäkerhet och fumlighet gör inget – det väcker t.o.m. ofta sympati och medlidande hos publiken Hitler lär ofta ha gjort detta med flit.

12 TALETS UPPBYGGNAD 2 NARRATIO – berättelse
- ge bakgrundsfakta, förklara viktiga omständigheter (kort och koncist)‏ - kan vara en konkret berättelse om t.ex. något du varit med om

13 TALETS UPPBYGGNAD 3 ARGUMENTATIO – argumentationen
- presentera tesen =en uppmaning eller ett påstående - presentera dina argument och stödargument genom att presentera fakta, hänvisa till auktoriteter, tala till lyssnarnas förnuft, väcka känslor

14 TALETS UPPBYGGNAD 4 REFUTATIO =bemöt tänkbara motargument

15 TALETS UPPBYGGNAD 5 CONCLUSIO = sammanfattning
- upprepa kort det viktigaste - försök en sista gång att övertyga publiken om din tes, gärna genom att t.ex. locka till skratt eller väcka andra typer av känslor

16 GÖR INTE SÅ HÄR... Komikern Robert Gustafsson håller tal till svenska kungen...


Ladda ner ppt "KONSTEN ATT ÖVERTYGA SIN PUBLIK"

Liknande presentationer


Google-annonser