Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Nylund Kommunikationsteori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Nylund Kommunikationsteori"— Presentationens avskrift:

1 Mats Nylund mats.nylund@helsinki.fi Kommunikationsteori 16.9.2008
Retorik Mats Nylund Kommunikationsteori

2 Vad är retorik? Definition 1: Konsten att tala väl och medryckande
Definition 2: Konsten att övertyga Teori: Praktisk, kritisk, analytisk Klassisk retorik/modern retorik Språk och makt

3 Historia Ursprung i antikens Grekland Sicilien på 400-talet f. Kr
Rättegångar om markegendom: Vem äger vad? Aristoteles ( f. Kr.) Om diktkonsten (1927) Platon ( f. Kr.) kritisk Modern retorik 1945-

4 Retoriska situationer 1
Om man vill sälja sin gamla bil måste man övertyga den potentiella köparen om affärens förträfflighet. Då rör det sig om en renodlad retorisk situation.

5 Retoriska situationer 2
Om man utan finansiella baktankar vill förklara hur en bilmotor fungerar, måste man framställa saken tillräckligt övertygande så att mottagaren förstår och tror det.

6 Massmedieretorik Politisk retorik Ekonomisk retorik
Journalistisk retorik

7 Retorikens tre former Logos (förnuftet, logiken)
Ethos (talarens personlighet, karaktär) Pathos (publiken och dess känslor)

8 Att förbereda att tal Inventio (att finna) Dispositio (att planera)
Elocuotio (att formulera) Memoria (att minnas) Actio (att framföra)

9 Talets delar Exordium (inledning, ”att vinna välvilja”)
Narratio (berättelse, bakgrund) Propositio (framförande av påstående) Argumentatio (argumentera för och emot) Peroratio (avslutande och sammanfattning)

10 Retoriska medel Argumentation Bildspråk Disposition

11 Argumentation Logisk argumentation: Två påståenden som följs av en slutsats Politisk argumentation: Påstående + slutsats med outtalad värdering Exempel: ”Vi måste sänka inkomstskatten för att trygga vår ekonomiska tillväxt”

12 Metaforer Ersätter ett bekant ord med ett obekant (”Du är en blomma”)
Beskriver abstrakta företeelser med något konkret Synnerligen vanligt i massmedia IT-bubbla, börskrasch, spetsforskning, hon står i ett vägskäl, livet är en resa

13 Politik och metaforer ”Det är det språk som handlar om politiska händelser, inte händelserna i någon annan mening, som folk upplever. Även händelserna i deras närmaste omgivning får sin mening via det språk som beskriver dem. Därför är det politiska språket den politiska verkligheten. Det finns ingen annan, vad gäller händelsernas innebörd för aktörer och åskådare”

14 Politik och metaforer Politik som spel (”vinnare och förlorare”)
Politik som krig (”anfall och försvar”) Politik som samliv (”folkhem, ”vi”) Politik som resa (”ta ut kurs, styra”) Politik som organism (”tillväxt, vindar)”) Politik som geografi (höger och vänster, uppåt och nedåt)

15 Finanskrisen i USA ”Aktieplacerarna fick den första smällen redan i går när kurserna dök. Nordea sjönk med över fyra procent” ”Vakuutusjätti AIG oli kuilun partaalla” ”Myrskyn silmässä ollaan”, tiivisti sijoitusjohtaja… ”Tässä rahoitusmarkkinakriisin toisessa aallossa testataan, ketkä tämän kestävät ja ketkä kaatuvat. ”

16 Modern retorikforskning
Intimisering Konversationalisering Snuttifiering Ekonomisering Politisk underhållning och tv-reklam Uppmärksamhetsekonomi Visualitet Nya medier (bloggar, facebook, youtube)

17 Finskt och svenskt Kjell Westö:
Finland är knappast den klassiska retorikens förlovade land Den finländska politikens grundväsen: karghet, stränghet, fåmäldhet och … ärlighet Är Sverige eufemismernas förlovade land där städaren heter lokalvårdare och gatsoparen sanitetstekniker?

18 Finska retoriker? Sauli Niinistö Timo Soini Tarja Halonen
Matti Vanhanen Alexander Stubb Jari Sarasvuo Björn Wahlroos

19 Läs mera Retorik eller konsten att övertyga. Det politiska språket.
Johannesson, Kurt Retorik eller konsten att övertyga. Fredriksson, Gunnar Det politiska språket. Kantola, Anu Suomea trimmaamassa (i boken Uusi jako) Nylund, Mats Makten över journalistiken: Intervju, redigering och berättelse i tv-nyheter (under utgivning)


Ladda ner ppt "Mats Nylund Kommunikationsteori"

Liknande presentationer


Google-annonser