Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överförmyndaren och God man / Förvaltare Anita Holm direktnummer 0491-292 02 * 1160601/ahm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överförmyndaren och God man / Förvaltare Anita Holm direktnummer 0491-292 02 * 1160601/ahm."— Presentationens avskrift:

1 Överförmyndaren och God man / Förvaltare Anita Holm direktnummer 0491-292 02 * anita.holm@hogsby.se 1160601/ahm

2 Överförmyndarna i länet Länsträffar 2 ggr/år Grupp för översyn av riktlinjer för arvodering och om möjligt gemensam utbildning av gode män för ekb Grundutbildning för gode män/förvaltare Gemensam handbok 2160601/ahm

3 Gemensamma riktlinjer 3160601/ahm

4 Hur ser det ut i länet? ÖiS Högsby/Hultsfred/Oskarshamn/Mönsterås 1.150 ärenden varav 280 ekb Övis Vimmerby/Kinda/Ydre/Åtvidaberg 600 ärenden varav 250 ekb Nybro/Emmaboda/Torsås/Uppvidinge överförmyndarnämnd 850 ärenden varav 250 ekb Kalmar/Borgholm/Mörbylånga avtal gemensamt kansli, from 2019 gemensam nämnd 1.400 ärenden varav 350 ekb Västervik 550 ärenden varav 150 ekb 4160601/ahm

5 Samverkan? Varför? Vad vill vi uppnå? Har vi samma syfte med våra samverkansorganisationer? (Sårbarhet, Kompetensförsörjning, Kvalitetssäkring, Rättssäkerhet) Vet tjänstemännen? Hur? Delar kontorslokaler men inte arbetsområde? Enskilda ärenden - ensam handläggares eller arbetslagsansvar? Klarar organisationen en ärendeökning liknande förra årets? 5160601/ahm

6 Vem kan bli god man? Lagen säger att till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Lagen är allmänt hållen och de krav som anges lever de flesta vuxna personer upp till. Ingen kan bli tvingad att bli god man, det är ett frivilligt uppdrag där man själv får bestämma om man vill åtaga sig eller inte. Godmanskapet är ett lekmannauppdrag. En god man är uppdragstagare, inte anställd av kommunen (öf tillsynsmyndighet, ej arbetsgivare) 6160601/ahm

7 ”Rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig” myndig, ej ha förvaltare Kontroll mot RPS, belastningsregister Kronofogden Socialförvaltningens register (information vid intresseanmälan) Årlig kontroll i Kronofogdens register (ÖiS) Granskning mot kontoutdrag Överförmyndarspärr Överförmyndaren kontrollerar god man 7160601/ahm

8 Utbildning av god man Länsutbildning (ekb även nationell webbutbildning, nytt - studiecirklar) Introduktion/Personlig träff handläggare Handbok Uppföljning vid inlämnande av förteckning för genomgång av redovisningskrav Särskild genomgång/träff vid första redovisning (granskning mot verifikat). Årliga informationsträffar Fortbildning i samarbete med godmansföreningen 8160601/ahm

9 Bevaka rättigheter Sköta ekonomin Sörja för att huvudmannen får god vård och omsorg Intressebevakare, ej utförare Gode mannens uppgifter 9160601/ahm

10 Ensamkommande barn Det är överförmyndaren i den kommun barnet vistas i som är behörig myndighet (jmf socialtjänsten) Gode mannens roll Den gode mannen skall bevaka barnets intressen i samtliga rättsliga, ekonomiska och personliga frågor Det innebär att den gode mannen har samma befogenheter som en särskild förordnad vårdnadshavare. Juridisk ställföreträdare  Inte mamma eller pappa. 10160601/ahm

11 Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige, antingen permanent eller tidsbegränsat, ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Om barnet inom kort (ett par månader) efter beviljat tillstånd blir myndigt kan den gode mannen kvarstå till myndighetsdagen. Tar över hela den gode mannens uppdrag som ställföreträdare för barnet Då barnet får uppehållstillstånd kommer ställföreträdarens (den särskilt förordnade vårdnadshavarens) arbete mera att inriktas på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnets framtid än de frågor som kan uppkomma i anslutning till barnets ankomst till Sverige och dess inledande vistelse här. Kan få arvode från överförmyndaren i sin egenskap av särskilt förordnad förmyndare Överförmyndaren lägger upp nytt ärende (tillsyn över förmynderskapet) 11160601/ahm

12 Ställföreträdarenhet Anställd tjänsteman Personliga uppdrag JO 2009/10, sid 435 Finns i länet Västervik Hultsfred Oskarshamn Nybro N ätverksträffar 12160601/ahm


Ladda ner ppt "Överförmyndaren och God man / Förvaltare Anita Holm direktnummer 0491-292 02 * 1160601/ahm."

Liknande presentationer


Google-annonser