Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning Ekonomiskt bistånd 27 januari 2016 Stockholm Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning Ekonomiskt bistånd 27 januari 2016 Stockholm Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist."— Presentationens avskrift:

1 Handläggning Ekonomiskt bistånd 27 januari 2016 Stockholm Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist

2 NÅGRA NYHETER 2016 (7) 1. Fritidspeng bort 2. Riksnormen för barn höjd 3. Prisbasbeloppet sänkt sidan 1

3 NÅGRA NYHETER 2016 (7) 4. Grundnivån i föräldrapenning höjdes 5. Vissa mediciner gratis till barn 7. Regeländring om underhållsstöd 6. Glasögonbidrag till barn sidan 1

4 RÄTTSSÄKERHET Legalitet, objektivitet, offentlighet, beslut inom rimlig tid, möjligt att överklaga Rättvisa: lika för alla?? Socialarbetare är inte ”mannen på gatan” sidorna 2 - 4

5 DOKUMENTATION (10) 1. Tillsyn, rättssäkerhet 3. Handläggning, rättsäkerhet, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö 2. Utvärdering, verksamhetsutveckling sidorna 5 - 8

6 DOKUMENTATION (10) 4. Ansökan, beslutsunderlag, bedömning, slutliga beslut, beslutsfattare, datum, lagparagraf(-er) 6. Kommunicering av uppgifter 5. Nämna Lex Sarah-rapportering 7. Sökandes medgivande till att vi kontaktar annan 8. Förhandsbedömning 10. Överklagandehantering 9. Övriga medverkande exv tolk, biträde, ombud sidorna 5 - 8

7 ÖVERKLAGNINGAR (4) 1. Bara göra rättidsbedömning, avvisa eller skicka vidare med övriga handlingar i ärendet 3. Vårt beslut att bil inte är nödvändig för att sökanden ska ha en skälig levnadsnivå är överklagbart 2. Får inte finnas misstankar om att vi försöker stoppa överklagningar från att nå förvaltningsrätten 4. Förvaltningsrätten är vår överinstans sidorna 9 - 11

8 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT (6) 1. Lita på vad vi säger 3. Lämnat felaktiga uppgifter 2. Återkallelseförbehåll i beslutet 4. Säkerhetsskäl 5. Ändra innan sökanden informerats 6. Förbiseendefel sidorna 12 - 14

9 ÅTERBETALNING (11) 1. Inget låneinstitut 3. Inte berättigad, SoL 4 kap 2 § 2. Förskott på förmån eller ersättning, SoL 4 kap 1 § 4. Lämnat felaktiga, eller utelämnat, uppgifter 5. Tre villkor för att kunna kräva tillbaka sidorna 15 - 20

10 ÅTERBETALNINGSVILLKOR (11) 6. Skriftligt, delgivet beslut 8. Inte antas bli ur stånd att klara sin försörjning 7. Skäl till återbetalningsvillkoret 9. Sökanden hör inte av sig 10. Kvittning (dra på kommande månaders norm) inte tillåtet att göra mot den enskildes vilja 11. Framställan till försäkringskassan är inte enligt SoL sidorna 15 - 20

11 EES-MEDBORGARE (12) 1. Hur kan vi bidra till den fria rörligheten? 2. Först kolla om sökanden har uppehållsrätt, 3. därefter kolla rätten till ekonomiskt bistånd 4. Utlänningslagen har många konkreta bestämmelser: 5. fyra olika kategorier (deras familjemedlemmar) har uppehållsrätt, 6. särskilda bestämmelser vid förändringar sidorna 21 - 29

12 EES-MEDBORGARE (12) 7. En anställd behåller uppehållsrätt, oftast 8. En tredjelandsmedborgare som haft uppehållsrätt som familjemedlem kan i vissa fall ha kvar uppehållsrätten efter skilsmässa 9. Registreringsskyldighet bara för familjemedlem från tredjeland. 10. Permanent uppehållsrätt kan registreras sidorna 21 - 29

13 EES-MEDBORGARE 11. Vad räknas som anställning? 12. För arbetssökande gäller ”verklig möjlighet att få en anställning”, ingen 6-månaders ”frist” enligt mig... sidorna 21 - 29

14 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER (9) 1. Viktigt med samma synsätt om vi är utflyttnings- eller om vi är inflyttningskommun 2. Bosättningskommun, starkast anknytning, ansvarig 3. Vistelsekommun, akuthjälp 4. Den enskildes vilja har stor betydelse sidorna 30 - 38

15 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER (9) 5. Folkbokföringskommun 6. Placeringskommun 7. Inget överlämnande av ekonomiärenden 8. Hot- och våldsutsatta 9. Ej kommunarrest - men inte försämra möjligheter till ”självförsörjning” sidorna 30 - 38

16 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM (7) 1. Särbehandling 2. Göra så gott man kan, 3. inte kunna lösas på annat sätt, 4. reducera riksnormen 5. Tvång är ingen bra behandlingsmetod sidorna 39 - 42

17 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM (7) 6. Rätten till bistånd måste utredas, kan vara nödvändigt med personliga besök 7. Inte meningen att vi ska bevilja bistånd till droger sidorna 39 - 42

18 Det var allt...

19

20


Ladda ner ppt "Handläggning Ekonomiskt bistånd 27 januari 2016 Stockholm Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist."

Liknande presentationer


Google-annonser