Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning Ekonomiskt bistånd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning Ekonomiskt bistånd"— Presentationens avskrift:

1 Handläggning Ekonomiskt bistånd
21 september 2016 Stockholm Nils Allan Danielsson Nada självutnämnd specialist

2 RÄTTSSÄKERHET Legalitet, objektivitet, offentlighet,
sidorna 1 - 3 RÄTTSSÄKERHET Legalitet, objektivitet, offentlighet, beslut inom rimlig tid, möjligt att överklaga Socialarbetare är inte ”mannen på gatan” Rättvisa: lika för alla??

3 DOKUMENTATION (10) 1. Tillsyn, rättssäkerhet
sidorna 4 - 8 DOKUMENTATION (10) 1. Tillsyn, rättssäkerhet 2. Utvärdering, verksamhetsutveckling 3. Handläggning, rättsäkerhet, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö

4 sidorna 6 - 8 DOKUMENTATION (10) 4. Ansökan, beslutsunderlag, bedömning, slutliga beslut, beslutsfattare, datum, lagparagraf(-er) 5. Nämna Lex Sarah-rapportering 6. Kommunicering av uppgifter 7. Sökandes medgivande till att vi kontaktar annan 8. Förhandsbedömning 9. Övriga medverkande exv tolk, biträde, ombud 10. Överklagandehantering

5 sidorna ÖVERKLAGNINGAR (4) 1. Bara göra rättidsbedömning, avvisa eller skicka vidare med övriga handlingar i ärendet 2. Får inte finnas misstankar om att vi försöker stoppa överklagningar från att nå förvaltningsrätten 3. Vårt beslut att bil inte är nödvändig för att sökanden ska ha en skälig levnadsnivå är överklagbart 4. Förvaltningsrätten är vår överinstans

6 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT (6)
sidorna ÄNDRA GYNNANDE BESLUT (6) 1. Lita på vad vi säger 2. Återkallelseförbehåll i beslutet 3. Lämnat felaktiga uppgifter 4. Säkerhetsskäl 5. Ändra innan sökanden informerats 6. Förbiseendefel

7 ÅTERBETALNING (11) 1. Inget låneinstitut
sidorna ÅTERBETALNING (11) 1. Inget låneinstitut 2. Förskott på förmån eller ersättning, SoL 4 kap 1 § 3. Inte berättigad, SoL 4 kap 2 § 4. Lämnat felaktiga, eller utelämnat, uppgifter 5. Tre villkor för att kunna kräva tillbaka

8 ÅTERBETALNINGSVILLKOR(11)
sidorna ÅTERBETALNINGSVILLKOR(11) 6. Skriftligt, delgivet beslut 7. Skäl till återbetalningsvillkoret 8. Inte antas bli ur stånd att klara sin försörjning 9. Sökanden hör inte av sig 10. Kvittning (dra på kommande månaders norm) inte tillåtet att göra mot den enskildes vilja 11. Framställan till försäkringskassan är inte enligt SoL

9 EES-MEDBORGARE (13) 1. Hur kan vi bidra till den fria rörligheten?
sidorna EES-MEDBORGARE (13) 1. Hur kan vi bidra till den fria rörligheten? 2. Först kolla om sökanden har uppehållsrätt, 3. därefter kolla rätten till ekonomiskt bistånd 4. Utlänningslagen har många konkreta bestämmelser: 5. fyra olika kategorier (deras familjemedlemmar) har uppehållsrätt, 6. särskilda bestämmelser vid förändringar

10 EES-MEDBORGARE (13) 7. En anställd behåller uppehållsrätt, oftast
sidorna EES-MEDBORGARE (13) 7. En anställd behåller uppehållsrätt, oftast 8. En tredjelandsmedborgare som haft uppehållsrätt som familjemedlem kan i vissa fall ha kvar uppehållsrätten efter skilsmässa 9. Registreringsskyldighet bara för familjemedlem från tredjeland. 10. Permanent uppehållsrätt kan registreras

11 EES-MEDBORGARE 11. Vad räknas som anställning?
sidorna EES-MEDBORGARE 11. Vad räknas som anställning? 12. För arbetssökande gäller ”verklig möjlighet att få en anställning”, ingen 6-månaders ”frist” 13. Bedömning ”verklig möjlighet” förändras med tiden

12 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER (9)
sidorna GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER (9) 1. Viktigt med samma synsätt om vi är utflyttnings- eller om vi är inflyttningskommun 2. Bosättningskommun, starkast anknytning, ansvarig 3. Vistelsekommun, akuthjälp 4. Den enskildes vilja har stor betydelse

13 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER (9)
sidorna GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER (9) 5. Folkbokföringskommun - intagna 6. Placeringskommun – kommunen flyttat 7. Inget överlämnande av ekonomiärenden 8. Hot- och våldsutsatta – rätt att söka 9. Ej kommunarrest - men inte försämra möjligheter till ”självförsörjning”

14 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM (8)
sidorna PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM (8) 1. Särbehandling 2. Göra så gott man kan, 3. inte kunna lösas på annat sätt, 4. reducera riksnormen 5. Tvång är ingen bra behandlingsmetod

15 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM (8)
sidorna PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM (8) 6. Rätten till bistånd måste utredas, kan vara nödvändigt med personliga besök 7. Drogtest – möjlig, frivilligt och inte självständigt avgörande 8. Inte meningen att vi ska bevilja bistånd till droger

16 Det var allt ...

17 Det var allt ...

18


Ladda ner ppt "Handläggning Ekonomiskt bistånd"

Liknande presentationer


Google-annonser