Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPSALA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPSALA."— Presentationens avskrift:

1 UPPSALA

2 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 2

3 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 3

4 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 4

5 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 5

6 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 6

7 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 7

8 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 8

9 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 9

10 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 10

11 11 o 12 juni 2013, Uppsala 1. Portalparagrafen (kortfattat)
2. Kärnan i ”sekretesslagen” (kortfattat) 3. Vad reglerar rätten till bistånd, hur kan vi bli säkrare på våra beslut? 4. Rättsäkerhet vid handläggning 5. Handläggning av överklagande 6. EU medborgare 7. Gränsdragning mellan kommuner 8. Missbruk 9. Återkrav av bistånd 10. Jobbstimulansparagrafen 11

12 1. Portalparagrafen Fina ord: jämlikhet, ekonomisk och social trygghet, aktiva deltagande, respekt för människornas självbestämmande och integritet Arbetsförmedlingen behöver ytterligare utredning för att fastslå eventuella arbetshinder. Kan vi kräva att sökanden gör en sådan mot sin vilja? Vi erbjuder en biljett till en annan kommun där den enskildes försörjning är ordnad genom introduktionsprogram. Kan vi hävda att behovet kan tillgodoses på annat sätt? Kan de som söker socialbidrag förvänta sig att socialtjänsten gör överrumplingsbesök för att kolla hur sökanden har det hemma hos sig? 12

13 2. Offentlighets- och sekretesslagen
Kärnan: Ha alltid medgivande, OSL 26 kap 1 § OSL 10 kap: En mängd undantag Generella medgivande för de som söker ekonomiskt bistånd? Anser JO att menbedömningen innebär att alltid medgivande krävs? Socialtjänstlagen ger oss rätt att få ut uppgifter, men ... … vad innefattar myndigheternas uppgiftsskyldighet? Förvaltningslagen 17 § …. 13

14 3. Vad reglerar rätten till bistånd
3. Vad reglerar rätten till bistånd? Hur kan vi bli säkrare på våra beslut? Biståndsparagrafen SoL 4 kap 1 § 1. Den som inte själv kan, 2. går inte att lösa på annat sätt och 3. det är nödvändigt för en skälig levnadsnivå. SoL 3 kap 3 §: erfarenhet och utbildning 14

15 4. Rättssäkerhet Fem delar: legalitet, objektivitet, offentlighet, beslut inom rimlig tid och överklagningsrätt Objektivitet med individuell bedömning i varje enskilt ärende? Offentlighet, dokumentation, journalskrivande Socialtjänstlagen, förvaltningslagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 15

16 5. Överklagandehantering
Förvaltningslagen (kommunallagen) Överklagningstidens början: för oss, för sökande Rättidsbedömning, avvisning, ändra helt eller delvis, klaganden ändrar sig, yttrande eller inte Överklagningar till högre instans Överklaga allmän information? 16

17 6. EES-medborgare Hur medverkar vi till den fria rörligheten?
Uppehållsrätt eller inte? Utlänningslag/-förordning Fyra olika kategorier + deras familjemedlemmar: 1. arbetstagare eller egen företagare 2. arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning 3. studerande 4. självförsörjande 17

18 6. EES-medborgare Hur utreda ”verklig möjlighet att få en anställning”? Tidsperspektiv på jobbsökandet Övriga kategorier ska registrera sig 16 kammarrättsdomar om EES-medborgare Några kammarrättsdomar om krav på planering vid flytt 18

19 7. Gränsdragning mellan kommuner
SoL 2 a kap Vistelsekommun, bosättningskommun, folkbokföringskommun, placeringskommun och hot- och våldsutsatta ”Hemortsrätt” en liten utflykt i historien … Ett par domar där lagändringen ansågs ha betydelse. 19

20 8. Missbruk Kammarrätten i Sundsvall och i Jönköping hade olika åsikter om ekonomiskt bistånd till missbrukare Regeringsrättens årsbok 2009 referat 103 SoL 4 kap 1 § SoL 4 kap 3 § SoL 5 kap 9 § ”Uppenbart används till annat” Krav för att kunna bevilja bistånd: utredning 20

21 9. Återkrav SoL 9 kap Grundregeln är att de som uppfyller villkoren för att få bistånd inte ska behöva betala tillbaka det. Undantag: förskott på förmån eller ersättning + två saker till, (och 4:2§-bistånd?) Formella krav: skälet till återkrav ska finnas med i beslutet, det ska vara skriftligt och delgivet 21

22 9. Återkrav För att vi ska kunna kräva in via kronofogden krävs att förvaltningsrätten fastslagit vår fordran och vi ska innan dess ha utrett den enskildes betalningsförmåga Kvittning mot kommande bistånd är inte möjligt Begäran till fk om retroaktivt bistånd – annan sak … 22

23 10. Jobbstimulans Sol 4 kap 1 b §
Särskild beräkningsregel: bara räkna med 75 procent av inkomst från anställning Ska ha haft försörjningsstöd sex månader i följd Ska räknas så de närmaste 24 kalendermånaderna Inte bundet till kommun, men till person Besparingar bör tillåtas 23


Ladda ner ppt "UPPSALA."

Liknande presentationer


Google-annonser