Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTH 15 OKTOBER 2015 PERSONALADM. Informationsmöte om personaladministration som är aktuella ämnen ! Datum: 15 oktober kl. 9.00 – ca 12.00 (allra senast)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTH 15 OKTOBER 2015 PERSONALADM. Informationsmöte om personaladministration som är aktuella ämnen ! Datum: 15 oktober kl. 9.00 – ca 12.00 (allra senast)"— Presentationens avskrift:

1 LTH 15 OKTOBER 2015 PERSONALADM

2 Informationsmöte om personaladministration som är aktuella ämnen ! Datum: 15 oktober kl. 9.00 – ca 12.00 (allra senast) Lokal: Boklunden, Navet (Sölvegatan 22 F) – direkt till vänster efter entrén Programpunkter:  9 –My Network – nyheter (Christine Holander) Mallar och kravprofiler (Christine Holander/Pia Larsson)  9:45Fika  10:00 Arbetsordning vid antagning av doktorander och förtydligande av process med Migrationsverket(Lotta Malmborg/Maria Bajouk/Sonja Meiby)  10:20Doktorandrekrytering – information (Pia Larsson)  10:30Lärare utan handledarutbildning (Pia Larsson)  10:40 Uppdragstillägg (Sonja Meiby)  10:50Beräkning av perioder i samband med ledighet (Kristina Fors)  11:00Amanuensanställning/timanställning (Jeffrey Armstrong)  11:10Kort om införandet av nya Lucat (Camilla Nilsson)  11:20Lönerevisionsarbetet – Doktorandlöner (Jörgen Nilsson)  11:30Bisysslor (Sonja Meiby)

3 Uppdragstillägg vid LTH Alla uppdragstillägg som tillämpas vid LTH finns definierade i beslut STYR 2015/396. ”Ersättning till institution samt tillämpning av uppdragstillägg vid LTH Ny Grundutbildnings”nämnds”organisation från 1 maj 2016. Nuv organisation förlängs Ny Forskningsnämnds och Forskarutbildningsnämnd ersätter nuv forskningsnämnder från 1 maj 2016 Ev ny studirektorer GU + FU på institution får förtydligat uppdrag från 1 maj 2016.

4 Blankett ! Blankett för nya uppdrag, förlängningar Blankett för avslutande av uppdrag, i förtid

5 Doktorander från tredje land

6 De här dokumenten ska du bifoga när du ansöker om uppehållstillstånd för första gången som doktorand (med anställning) kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt beslutet om antagning som doktorand med information om tidpunkten för antagningen kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du är antagen till studier för kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan ska du skicka med ett intyg om detta dokument som visar att du har fått anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid du får pengarna.

7 Nyanställning av doktorand från tredje land 1.Individuell studieplan inkommer till personalsamordnare (förslagsvis via MNW) och önskat startdatum sätts 6-8 v framåt i tiden. Examensbevis ska finnas med i kandidatens ansökan. 2.Personalsamordnaren kontaktar i vanlig ordning ”antagningen” och signalerar då att det handlar om antagning om en tredjelandsmedborgare, där uppehållstillstånd krävs. 3.Antagningen LTHs kansli, antar kandidaten och skriver ett antagningsbeslut. Antagningsbeslutet läggs in i MNW. 4.Kandidaten bifogar detta antagningsbeslut till sin ansökan om uppehållstillstånd. 5. När antagningsbeskedet är klart skrivs anställningsbeslutet eftersom doktoranden måste leverera något som visar att man fått anställning som doktorand. 6.Skulle personen inte få uppehållstillstånd måste personen åka hem och lön utgår ej mer.

8 De här dokumenten ska du bifoga när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd som doktorand (med anställning) Kopia av giltig passhandling. Intyg som visar att man fortfarande studerar vid den forskarutbildning som man tidigare antagits till. Av intyget bör framgå när utbildningen påbörjades och när studierna beräknas vara slutförda. Om studierna har tagit längre tid än förväntat bör anledningen till förseningen framgå. Om studieplanen går enligt plan bör detta anges. Ett utlåtande om sökandens prestation under den föregående tillståndstiden ska finnas med. Om utfärdaren av intyget (lämpligen handledaren) anser att sökanden inte har gjort godtagbara framsteg i sina studier så ska detta tydligt framgå. Uppgifter om tidigare och nuvarande försörjningsform för den sökande (stipendium, lön, etc.), samt om denna kommer att fortsätta. Vanligt förekommande är att lärosätet i intyg skriver vilken lön doktoranden har för närvarande samt ungefärlig planerad löneutveckling för kommande år.

9 Förlängning av doktorand från tredje land Påminn doktoranden om att söka förlängning av uppehållstillstånd i tid innan det löper ut! Anställningsbeslut om förlängning skrivs medan uppehållstillstånd fortfarande gäller! (Alt när kvitto på ansökan om förlängning av uppehållstillstånd kan uppvisas) Utan uppehållstillstånd får man åka hem!


Ladda ner ppt "LTH 15 OKTOBER 2015 PERSONALADM. Informationsmöte om personaladministration som är aktuella ämnen ! Datum: 15 oktober kl. 9.00 – ca 12.00 (allra senast)"

Liknande presentationer


Google-annonser