Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetstid och ledighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetstid och ledighet"— Presentationens avskrift:

1 Arbetstid och ledighet

2 Vad vill Unionen?

3 Arbetstidsbegrepp Ordinarie arbetstid Flextid Dygnsvila Veckovila
Raster och pauser Övertid Komptid Arbetstidsförkortning Semester Restid Beredskapstjänstgöring (jour) Förskjuten arbetstid

4 Ordinarie arbetstid Den tiden som är schemalagd i tidrapporteringssystemet Tjänstemän: 08:00-16:45 Produktionstjänstemän: 07:00-15:45

5 Flextid Möjlighet att efter eget behov förskjuta arbetstiden utan att begära tillstånd. Flextidsramar tjänstemän: 07:00- 09:00 och 15:00-18:00 Flextidsramar produktions- tjänstemän: 06:00-09:00 och 15:00-17:00

6 Flextidsregler Flexsaldo maxnivåer: +30 timmar & - 10 timmar vid månadsskiftet Instämpling innan flexstarten och utstämpling efter flexsluten räknas ej som arbetstid Instämpling efter kl 09:00 kan ej dras från flexkontot, likaså utstämpling före 15:00

7 Dygnsvila Rätt till 11 timmars sammanhängande vila per 24- timmarsperiod. I undantagsfall finns möjlighet att förskjuta dygnsvilan maximalt 7 kalenderdagar

8 Veckovila Rätt till 35 timmars sammanhängande vila per 7-dagarsperiod
Viloperiod för två 7- dagarsperioder kan sammanföras till en ledighet Om vilan förläggs till ordinarie arbetstid skall ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå

9 Raster och pauser Raster är obetalda och man har rätt att lämna arbetsplatsen SWEP har 45 minuters lunchrast Pauser sker på betald arbetstid och man får ej lämna arbetsplatsen Arbetet ska vara ordnat så att man kan ta de pauser som behövs, SWEP har inte schemalagda pauser

10 Övertid Arbete som utförs utöver den dagliga arbetstidens längd, dvs. mer än 8 timmar. Endast fulla halvtimmar ger rätt till övertidsersättning. Man kan ej tvingas flexa längre för att bli klar med en arbetsuppgift. Övertid måste godkännas av chef, övertid på eget bevåg ger inte rätt till ersättning utan måste godkännas i efterhand.

11 Övertidsersättning Ersättning i pengar: övertidsarbete ger månadslönen/94 per timme, övriga tider ger månadslönen/72 per timme. Ersättning i komptid: 1,5 gånger antal arbetade övertidstimmar utgår i kompensationsledighet

12 Övertidsgränser Kvot för beordrad övertid: max 150 timmar per år men max 50 timmar per kalendermånad i genomsnitt under en rullande 3 månadsperiod, varav max 100 timmar i en enskild kalendermånad Övertidstimmar där ersättning tagits ut i form av komptid räknas ej in i uppnådd övertidskvot (max 100 timmar/år) I vissa fall finns möjlighet till utökad övertidskvot

13 Bortförhandlad övertid
Bortförhandlad övertid innebär att man får extra semester (3-5 dagar/år) och ev. extra lönepåslag i utbyte mot att man avsäger sig rätten till: övertidsersättning, dygnsvila, veckovila & restidsersättning Vid bortförhandlad övertid stämplar man ej och har därför ingen tidbank

14 Komptid Komptid är en form av övertidsersättning, ej att förväxlas med arbetstidsförkortning! Komptid kan tas ut för hel dag eller del av dag

15 Arbetstids-förkortning
ATF utgår med 16,4 minuter per dag / 82 minuter per vecka (vid heltidsarbete) ATF utgår även vid permission, kompledighet, arbetsfria helgdagar, betald ledighet ur tidbank ATF utgår ej vid tjänstledighet, semester eller sjukdom ATF kan tas ut för hel dag eller del av dag

16 Semester SWEP tillämpar förskottssemester för nyanställda, dvs. betald semester även innan sådan tjänats in. Rätt till 4 veckors sammanhängande semester under juni-augusti om inte särskilda skäl föreligger. Information om semester ska lämnas 2 månader före ledighetens början. Vid sjukdom under semestern har arbetstagaren rätt att sjukskriva sig, sjukdagar räknas ej som semester.

17 Restid Restidsersättning utgår för resor som utförs utom ordinarie arbetstid. Anställnings- och kollektivavtal gäller endast inom Sveriges gränser. För resor till utlandet finns därför ingen rätt till restidsersättning. SWEP erbjuder dock som standard samma villkor för resor inom och utom Sverige.

18 Beredskapstjänst (jour)
Jour innebär att man ej arbetar men är tillgänglig för arbete vid behov. Under jour uppehåller man sig på arbetsplatsen. Jour används ej på SWEP. Beredskapstjänst innebär att man är ledig, men vid behov tillgänglig för arbete. Man har skyldighet att inställa sig om det behövs. Beredskapstjänst finns ex. på IT helpdesk och ersättning för beredskapstid utgår. Beredskap kan ej kombineras med semester.

19 Förskjuten arbetstid Under en period kan arbetstidens förläggning förskjutas utanför den ordinarie arbetstiden (här räknas hela flexramarna, dvs. 07:00-18:00 eller 06:00-17:00) Detta ska meddelas 14 dagar i förväg För förskjutna timmar utgår extra timersättning med 25-50% beroende av tid på dygnet Förskjuten arbetstid räknas ej som övertid och övertidsersättning utgår ej

20 Några frågor på detta?


Ladda ner ppt "Arbetstid och ledighet"

Liknande presentationer


Google-annonser