Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRR 2008-01 nr 1 TRR Trygghetsrådet. TRR 2008-01 nr 2 OMSTÄLLNINGSAVTALET - syfte Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRR 2008-01 nr 1 TRR Trygghetsrådet. TRR 2008-01 nr 2 OMSTÄLLNINGSAVTALET - syfte Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist."— Presentationens avskrift:

1 TRR 2008-01 nr 1 TRR Trygghetsrådet

2 TRR 2008-01 nr 2 OMSTÄLLNINGSAVTALET - syfte Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist uppstår Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist uppstår

3 TRR 2008-01 nr 3 VEM OMFATTAS? Tjänstemän* anställda i Kollektivavtalsbundna företag Hängavtalsanslutna företag (inom PTK-området) * Undantag - Företagare - VD Företag utan kollektivavtal kan ej omfattas

4 TRR 2008-01 nr 4 OMSTÄLLNINGSAVTALET - 1998 Åtgärder som underlättar att få nytt arbete för de som blivit eller riskerar att bli uppsagda p g a arbetsbrist Åtgärder som underlättar att få nytt arbete för de som blivit eller riskerar att bli uppsagda p g a arbetsbrist Omställningsstöd Ersättning till anställda som blivit uppsagda p g a arbetsbrist Ersättning till anställda som blivit uppsagda p g a arbetsbrist Avgångsersättning (AGE) 0,3% (+ 0,4%) premie Uttas via faktura från Fora

5 TRR 2008-01 nr 5 AvgångsersättningOmställningsstöd VEM FÅR? Anställd minst 16 tim/v under 1 år Uppsagd p g a arbetsbrist eller Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbets- brist slutar sin anställning - prövning sker av TRR Uppsagd p g a arbetsbrist 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år i företaget Anställd minst 5 tim/vecka Minska arbetstiden med minst 20% Gäller längst till 65 år

6 TRR 2008-01 nr 6 VEM FÅR - omställningsstöd? Anställd minst 16 tim/v under 1 år Uppsagd p g a arbetsbrist eller Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbets- brist slutar sin anställning - prövning sker av TRR Gäller längst till 65 år

7 TRR 2008-01 nr 7 VEM FÅR - avgångsersättning? Uppsagd p g a arbetsbrist 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år i företaget Anställd minst 5 tim/vecka Minska arbetstiden med minst 20% Gäller längst till 65 år

8 TRR 2008-01 nr 8 OMSTÄLLNINGSSTÖD - exempel Individuella samtal för råd, stöd och vägledning Program och aktiviteter för personlig utveckling Ekonomiskt stöd vid - start av eget - praktisk/kompetenshöjande utbildning Kostnader i samband med nytt arbete

9 TRR 2008-01 nr 9 OMSTÄLLNINGSSTÖD Företag och fack kan komma överens om undantag från omställningsstöd - premiereducering - 0,12% - överenskommelsen registreras hos TRR Företaget kan köpa omställningsprogram från annan leverantör - max 26 700 kr per medarbetare Den uppsagde kan begära hjälp i annan form än från TRR - prövning sker av TRR

10 TRR 2008-01 nr 10 AGE AGE grundande lön = ITP-planen (exkl sem tillägget) Inga schablonbelopp utbetalas Garantinivån 70% (inkl a-kassa) sänks till 50% efter 6 månader Ersättningsperioder 6 - 18 månader Gäller uppsägning p g a arbetsbrist

11 TRR 2008-01 nr 11 AGE - grundande lön 12 x fast kontant månadslön Provision, tantiem mm (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, joursersättning mm Helt fri kost och logi

12 TRR 2008-01 nr 12 AGE - garantinivå Lön40 000 kr70%50% A-kassa 680 kr/dag x 2214 960 kr14 960 kr AGE13 040 kr 5 040 kr Summa28 000 kr20 000 kr (- 6 mån)(7 mån -) Lön40 000 kr70%50% A-kassa 680 kr/dag x 2214 960 kr14 960 kr AGE13 040 kr 5 040 kr Summa28 000 kr20 000 kr (- 6 mån)(7 mån -) Garantinivå 50 % efter 6 månader AGE ersättning utbetalas i förskott Max 200 000 kr under 6 månader

13 TRR 2008-01 nr 13 UPPSÄGNING arbetsbrist Tjänsteman Lön heltid21 000 kr/mån Ålder62 år A-kassa 680 kr x 22 dgr14 960 kr/mån Lön under 21 100 kr/månad - ingen ersättning från AGE

14 TRR 2008-01 nr 14 AGE Ålder avgångsdagenErsättningstidens längd 40 - 44 år 6 månader 45 - 59 år12 månader 60 - 64 år18 månader Ålder avgångsdagenErsättningstidens längd 40 - 44 år 6 månader 45 - 59 år12 månader 60 - 64 år18 månader

15 TRR 2008-01 nr 15 AGE - under arbetslöshetstid - Aktivt arbetssökande med rätt till arbetslöshetsersättning - Deltar/deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Utbildning ”Överhoppningsbar tid” - tillfälliga anställningar - sjukdom - semester - eller annan paus i arbetssökandet

16 TRR 2008-01 nr 16 HUR? - arbetsgivare och uppsagda har ansvar för att ansökan sker till TRR NÄR? - snarast efter uppsägningen - senast inom två år från avgångsdagen ANSÖKAN


Ladda ner ppt "TRR 2008-01 nr 1 TRR Trygghetsrådet. TRR 2008-01 nr 2 OMSTÄLLNINGSAVTALET - syfte Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist."

Liknande presentationer


Google-annonser