Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!"— Presentationens avskrift:

1 Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

2 Vänta inte på: Energiprishöjningar Brist på energi Internationella klimatöverenskommelser Högre bidrag Spara energi – öka vinsten!

3 ÅtgärdMöjlig besparing Minimera kylbehovet5-80% av kylbehovet Rengör värmeväxlarytor10-50% Följ drift- och skötselanvisningar10-50% Frekvensreglera pumpar och fläktar10-30% Driftstrategi10-20% Frikyla30-60% Kombinera användning av kylmaskin och värmepump 50-100% Kylsystem Exempel på besparingar

4 Vad är en energikartläggning? Första steget för att få koll på energianvändningen i företaget. Ska hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra. Görs oftast av en energikonsult på plats i verksamheten.

5 Energikartläggning ger resultat Så mycket minskade energi- användningen i genomsnitt i de företag som gjorde energi- kartläggning under perioden 2010-2014 med stöd från Energimyndigheten 10 %

6 Energikartläggning ger resultat Den genomsnittliga återbetalningstiden för åtgärderna är knappt 4 år men hälften av de genomförda åtgärderna har en återbetalningstid på endast 1 år.

7 Hur mycket stöd kan man få? Stödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning, men max 50 000 kronor.

8 Vem kan söka stödet? Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh eller lantbruk med mer än 100 djurenheter. Stödet gäller alla branscher

9 Små och medelstora företag Högst 249 anställda och Årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.

10 ”Stödtrappan”, EKS MWh/årSEK stöd (Max 50% av verkliga kostnader) 300-49920 000 500-199930 000 2000-399940 000 >400050 000 Sök stödet innan du köper in energikonsult.

11 Vad ska energikartläggningen omfatta? Tillförsel och användning av energi Årlig tillförd energi fördelat per produktions- process – MWh och SEK Förslag till åtgärder

12 Stöttning från energikontoret  Kontakter med Energimyndigheten  Bollplank under hela processen

13 Ta hjälp av energikontoren! Svarar på frågor om energikartläggningsstödet Vägleder vid ansökan och rapportering av stödet Vägleder vid beställning av energikartläggning Erbjuder seminarieträffar och tillfällen att utbyta erfarenheter med andra företag Hjälper företaget vidare efter genomförd energikartläggning Ger kunskap och stöd i att arbete systematiskt och strukturerat med sin energianvändning

14 Seminarier – nästa steg EnergikartläggningSeminarier

15 Missa inte seminarieträffarna! Träffarna kan handla om: Hur man arbetar vidare med åtgärdsförslagen från energikartläggningen Hur man kan arbeta med mätning och uppföljning av energianvändningen och vägledning vid utformning och uppföljning av nyckeltal Att införa ett systematiskt och strukturerat energiarbete Information om fortsatta möjligheter till stöd

16 Fortsatta möjligheter till stöd Energikartläggning Studier inför energieffektiva investeringar

17 För små och medelstora företag med energianvändning >300 MWh/år Energikartläggning >2 GWh/år Seminarier Energieffektiviserings- nätverk

18 Mer information och kontakt www.energimyndigheten.se/smf Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Nationella regionalfonds- programmet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet.

19 Nätverk för energieffektivisering (EEnet) Regionala nätverk för små och medelstora företag som vill ta nästa steg i sitt energiarbete

20 Vad är ett energieffektiviseringsnätverk? EEnet Regionalt företagar- nätverk Fokus energi- effektivisering 8-16 företag per nätverk Nätverks- koordinator & energiexpert Erbjuder 3-4 träffar per år

21 Varför nätverk? Minska företagets kostnader för energi Stärka företagets varumärke Minska företagets miljöpåverkan Öka energikompetensen på företaget Lära av och inspireras tillsammans med andra företag

22 Vem kan söka stödet? Små och medelstora företag med en energianvändning över 2 GWh. Stödet gäller alla branscher

23 Att delta i nätverk ger resultat Energieffektivisering som åstadkommits av tyska företag som deltagit i lärande energieffektiviseringsnätverk 6-12 %

24 Fyra faser över fyra år

25 Vad får man som medlemsföretag?  Hjälp att genomföra en energikartläggning  Hjälp att söka ekonomiska stöd  150 timmars expertrådgivning  Nätverksträffar med expertis  Erfarenhetsutbyte med andra företag  Information om forskning, stöd och lagar  Hjälp med systematiskt och strukturerat energiarbete

26 Vad får man som medlemsföretag?  Hjälp att genomföra en energikartläggning  Hjälp att söka ekonomiska stöd  Individuell expertrådgivning  Nätverksträffar med expertis  Erfarenhetsutbyte med andra företag  Information om forskning, stöd och lagar  Hjälp med systematiskt och strukturerat energiarbete

27 Kostar det något? Ja, 10 000 kr/år. Resten finansieras av EU och regeringen.

28 Vad krävs av mitt företag?  Delta på minst 3-4 nätverksmöten/år  Medfinansiera en energikonsult för energikartläggning  Upprätta energipolicy, energimål och handlingsplan.  Genomföra interna satsningar på företaget för de anställda  Följa upp företagets energianvändning  Bidra med engagemang!

29 Hur blir jag medlem? Kontakta din regionala nätverkskoordinator. Du hittar kontaktuppgifter på www.energimyndigheten.se/smf

30 Lennart Holmberg Projektledare Tel 070- 888 76 11 lennart.b.holmberg@rjl.se Energikontor Norra Småland Verksamhetsstöd och service Region Jönköpings län www.rjl.se/energikontoret Kontakt Jonas Ekström Kommunikatör Tel 072- 721 05 29 jonas.ekstrom@rjl.se Energikontor Norra Småland Verksamhetsstöd och service Region Jönköpings län www.rjl.se/energikontoret

31 Mer information och kontakt www.energimyndigheten.se/smf Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Nationella regionalfonds- programmet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet.


Ladda ner ppt "Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!"

Liknande presentationer


Google-annonser