Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie om gemensam insatsmarknad i Nacka. Bakgrund och syftet med förstudien Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö har under flera år har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie om gemensam insatsmarknad i Nacka. Bakgrund och syftet med förstudien Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö har under flera år har."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie om gemensam insatsmarknad i Nacka

2 Bakgrund och syftet med förstudien Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö har under flera år har arbetat för att i så stor utsträckning som möjligt samverka kring sina respektive uppdrag inom arbetsmarknadsområdet. Syftet är huvudsakligen att underlätta för kunderna som är aktuella hos båda myndigheterna men även att underlätta i det praktiska arbetet för personalen. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har finansierat en förstudie med syfte att ta fram ett förslag till ett pilotprojekt för samordning av arbetsmarknadsinsatser som med utgångspunkt från den enskildes behov tar tillvara på samhällets resurser och skapar en effektiv väg till egenförsörjning. Syfte Att ta fram och förankra ett projektförslag för samordning av arbetsmarknads- insatser mellan kommun och Arbetsförmedling Förväntat resultat Uppdraget ska utmynna i ett strategiskt underlag in-blandade parter att arbeta vidare med Vision En väg in för kunden

3 Att den enskilde ska komma i egenförsörjning och sysselsättning genom arbete och utbildning Att möta och se varje individ där hen är Att få personen att växa Att gå runt hinder till försörjning Att nå ökad anställningsbarhet Experterna upplever att uppdraget har förändrats och att de idag riskerar att bli en förlängning av myndigheterna Uppdrag

4 Seminarium med experter Den 28 augusti genomfördes ett seminarium med experter 8 experter deltog Arbetsförmedlingen och Nacka kommun närvarade som åhörare Ett antal frågeområden behandlades: – Uppdrag – Styrning – Processer och samarbeten – Kundens behov – Förbättringsförslag

5 Kundens behov En väg in Vara i kontakt med så få aktörer som möjligt Lugn och fokus Mindre administration Vara medveten om sina möjligheter för att kunna göra ett aktivt val Information så att vi kan lotsa kunden bättre Få information om processen och förstå vad nästa steg är Få information (ex. om myndigheter och blanketter) och svar på frågor

6 Strategiskt seminarium med politiker, tjänstemän, arbetsgivare, arbetsförmedlingen,och särskilt utvalda deltagare den 14/10. Syftet med förstudien och den fördjupade förstudien är att få fram tillräckligt med kunskap som underlag till att förankra ett projektförslag för samordning av arbetsmarknadsinsatser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Målet är att Nacka kommun och Arbetsförmedlingen i Nacka Värmdö kan utveckla det gemensamma arbetet med att stödja medborgare till egenförsörjning genom en pilot för samordning av arbetsmarknadsinsatser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. …….. fortsättning följer. Vi kommer att hålla er uppdaterade. Nästa steg

7 Trainee med komvux Syfte : Ge medborgaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde Målgrupp – Arbetsförmedlingen gör urval Medborgare med gymnasieexamen folkbokförda i Nacka Ålder 20 – 24 år Insatsen Gymnasial vuxenutbildning inom vård och omsorg Heltidsinsats där studier kombineras med trainee-plats Kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning


Ladda ner ppt "Förstudie om gemensam insatsmarknad i Nacka. Bakgrund och syftet med förstudien Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö har under flera år har."

Liknande presentationer


Google-annonser