Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-25 Solceller – en bra idé Ringhalls veteraner 2015-10-15 Jörgen Eriksson Produktägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-25 Solceller – en bra idé Ringhalls veteraner 2015-10-15 Jörgen Eriksson Produktägare."— Presentationens avskrift:

1 Solceller – en bra idé Ringhalls veteraner Jörgen Eriksson Produktägare

2 Solceller är en extremt enkel och vacker teknik
Inga rörliga delar, effektiv omvandling, långa garantier Kisel är ett av de vanligaste ämnena på jorden

3

4 En tiondel av Saharas yta räcker för hela världens energibehov
Hur stor är då potentialen? Så här kan man göra. Sahara. ABB skulle älska detta. Gunnar Asplund brukar åka runt jorden och prata om detta. Vem vet. Vi kanske hamna där en dag. Men det finns som jag ser det enklare sätt. En tiondel av Saharas yta räcker för hela världens energibehov

5 Sveriges Sahara! Ca km2 södervända tak i Sverige = 3 TWh solel

6 Varför ska DU installera solceller?
Energikällan är gratis! Minimalt underhåll Systemet saknar rörliga delar. Ingenting förbrukas, ingenting behöver tillföras. Tekniken är tyst. Lång livslängd Våra solcellsmoduler har effektgaranti upp till 25 år. Livslängden för en solcellsmodul är kanske år! Beprövad teknik Solcellstekniken har använts sedan 50-talet. Våra komponenter har används under lång tid ute i Europa övriga världen. Befintliga byggnader Det vanligast förekommande sättet att installera solcellsmoduler på är att utnyttja befintliga byggnader. Fördelen är naturligtvis att inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i bebyggelse utan att det stör. Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år (likvärdigt med norra Tyskland där solel är vanligt). I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel. Solceller ger helt koldioxidneutral el Med solelsproduktion binder du ditt elpris för delar av ditt energibehov i upp till 25 år. En solcellsanläggning som suttit uppe i cirka två år har genererat mer elenergi än det gick åt att framställa den.

7 Källa: Johan Lindahl, Uppsala Universitet IEA-PVPS

8 Källa: Johan Lindahl, Uppsala Universitet IEA-PVPS

9 Källa: Johan Lindahl, Uppsala Universitet IEA-PVPS

10 Källa: Johan Lindahl, Uppsala Universitet IEA-PVPS

11 Cirka 150 kWh/m2 ( kr/m2)

12 Solcellsmoduler 1 kWt = 7 m2 1,00 m Märkeffekt: 250 Wt 1,65 m

13 Solcellsmodul Suntech STP275S
Solcellsmodulens mått 1640*993*35 mm Vikt 18,2 kg/modul Tillverkas i Kina av Suntech Vi säljer högeffektiva 275 Wp moduler Klarar snölast upp till 550 kg/m2. Ett solcellsystem väger ca 20 kg/m2 på taket. Modulerna är reflexbehandlade för att minimera reflexer Testad enligt ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 och ISO17025: 2005

14 Växelriktare från Fronius
665*690*265 mm Vikt ca 13-65kg Tillverkad i Österrike Monteras på väggen i ett elrum eller i hissmaskinrum t.ex. Är testad och godkänd enligt nu gällande EU-standard. Uppdateras kontinuerligt.

15 Växelriktare

16 Inmatning på elnätet Solceller Växelriktare AC-skåp och elmätare
Elcentral

17 Paketpriser på Vattenfall – standardpaket 13-69 m2
Paketpriser på Vattenfall – standardpaket m2 Paket Antal paneler Takyta (m2) Installerad Effekt (kWp) Beräknad årlig elprod. (kWh)* Paketpris exkl. moms (SEK) Paketpris för Vattenfall elhandels-kunder 10 % rabatt Small 8 13 2,2 2090 61 000 54 900 Medium 12 20 3,3 3135 78 000 70 200 Large 34 5,5 5225 X-Large 28 48 7,7 7315 XX-Large 40 69 11,0 10450 *Siffran beräknad på en årlig förbrukning på 950 kWh per installerad kWp. Produktionen är beroende av var i landet du bor, vilken vinkel och riktning du har på taket samt eventuell skuggning. Möjligt ROT-avdrag 30% på paketpriset, Ändras vis årsskiftet

18 Nyckeltal & Tekniska krav för en bra offert
7 m2 solcellsyta ger 1 kW 1 kW ger ca 950 kWh/år 1 kW kostar ca kr (nyckelfärdig anläggning exkl. moms) Fri takyta om minst 13 m2 Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost Takytan är fri från skuggning Takytan har en lutning på mellan 0-60 grader, gr optimalt Panelerna kan även monteras på väggen (undantagsfall) Huset har en säkringsnivå på minst 16A samt en ledig grupp i gruppcentralen Ritning/skiss med mått på ev. hinder och föremål som kan ge skuggning Foton på takytan där modulerna ska ligga Möjlighet att komma fram med en lastbil för leveransen Ett rum att placera växelriktarna i, i närheten av platsen för montaget (kortare kabeldragning)

19 Exempel på större installation – Gränby köpcentrum i Uppsala
Gränby Centrum, Uppsala Solcellsyta: 600 m2 Installerad effekt: 62 kWt Elproduktion: kWh/år Ca kr/kWt i installationskostnad

20 Etnografiska muséet, falsad plåttak
Etnografiska museet, Stockholm Solcellsyta: 600 m2 Installerad effekt: 82 kWt Elproduktion: kWh/år

21 Torslandaskolan - papptak
Torslandaskolan, Göteborg Solcellsyta: 800 m2 Installerad effekt: 118 kWt Elproduktion: kWh/år

22 Bild: White arkitekter
Frodeparken, Uppsala Solcellsyta: 900 m2 Installerad effekt: 100 kWt Elproduktion: kWh/år Bild: White arkitekter

23 Dagab lagertak – flytande system

24 Proposition om Skatt på anläggningar större än 255 kWt
Regeringen har lagt fram ett förslag på att all egenproducerad el upp till 255 kWt är energiskattebefriad. Lagförslaget innebär dock att all egenproducerad el i en större anläggning ska beläggas med energiskatt, även den som används internt i fastigheten Detta gäller per juridisk person och inte per anläggning Det ska inte heller vara lagligt att flytta el mellan egna förbrukningspunkter. Är redan svårt idag för solel men lagligt för vindkraft Om det går igenom så ska det gälla från 1 juli 2016 Kritiken är dock stor från KTH, Uppsala Universitet, Statens Fastighetsverk och Energimyndigheten till HSB, SABO och privata fastighetsbolag m.fl.

25 Solcellsstöd för att installera solceller
Stödet är väldigt populärt. I augusti 2015 fanns det inskickade ansökningar i kön. Av dessa så är beviljade ansökningar Du kan få bidrag för installationskostnad upp till kr. Stödet är 30% för företag samt 20% för privathushåll av installationskostnaden – solceller och monteringsmaterial, ej arbetet De ansökningar som skickas in nu hamnar sist i kön! De som redan skickats in behandlas först. De som skickar in ansökan nu har dock små möjligheter att få detta bidrag för perioden då de fördelade pengarna börjar ta slut. Regeringen har dock tillfört 200 miljoner kronor men de räcker inte långt Ansökningar per län

26 Vill du veta mer? Bengts villablogg http://bengtsvillablogg.info
Förmodligen den bästa solels bloggen i Sverige Energimyndigheten Mycket informativ sida Solels programmet Har sammanställt en rapport om hur du producerar solel Svenska solenergiföreningen Branchföreningen i Sverige Vattenfalls hemsida uppdateras ständigt med nyttig information

27 Lever vi som vi lär då? På Vattenfalls nya kontor i Arenastaden i Solna så har vi både solceller och solfångare på taket Solfångarna är 428 m2 och har sedan starten producerat 650 MWh värme Solcellerna är ca 50 m2 och har sedan starten producerat 6,2 MWh el. Fel på växelriktaren gör att produktionen är låg. Energianvändningen sänktes från 150 kWh/m2 till under 55 kWh/m2 i och med flytten från våra tre kontor i Stockholm till Arenastaden i Solna.

28 Projektet One Tonne Life
Under 2011 så hade vi ett projekt tillsammans med A-hus, Volvo, ICA, Siemens & Chalmers där vi undersökte om det går att leva på ton CO2/person & år med dagens teknik. Vi lät en familj flytta in i ett hus i Hässelby med bl.a. solceller på fasaden. Söderfasaden är täckt med ca 90 m2 solceller som beräknas producera ca kWh/år Och JA det går nästan att komma ned till det. Familjen kom ned till 1,5 ton CO2/person

29 Drivkrafter – ekonomi – miljö - image
Intresset för att producera solel växer snabbt i Sverige! Under 2013 installerade 19 MW solceller, jämfört med 8,3 MW 2012. Den starka tillväxten beror främst på sjunkande systempriser och ökat intresse Priset har dock stabiliserat sig nu

30 Lönsamhet att installera solceller
Sol-el som används inne i fastigheten har samma värde som den rörliga delen på den ”köpta” el som den ersätter Utöver det så kan du även få ersättning för elcertifikat (150 – 250 kr/kW) & ursprungsgarantier (1-3 öre/kWh) för din solel. Har du högst 100A huvudsäkring så kan du dessutom få energiskattereduktion på 60 öre/kWh på den el du matar in på elnätet. Du får skattereduktion på max kWh eller kr.

31 Lönsamhet forts. Exempelcase
Takyta: 200 m2 Installerad effekt: 29 kWt Investering, plåttak, 15° lutning: kr utan bidrag; med bidrag Produktion: kWh/år Elpris inkl. ”allt”: 1,16 kr/kWh Elens värde: *1,16= kr/år Avkastning: / = 6,8 % och ökande med ökande elpriser Tillkommer gör ersättningen för elcertifikat: 25st*177kr= kr Återbetalningstid utan bidrag: /29 603= ca 14,7 år Återbetalningstid med bidrag: / = ca 10,3 år

32 Väderstreck & lutning – har det betydelse


Ladda ner ppt "2017-04-25 Solceller – en bra idé Ringhalls veteraner 2015-10-15 Jörgen Eriksson Produktägare."

Liknande presentationer


Google-annonser