Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB."— Presentationens avskrift:

1 Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB

2 2014-12-13 2 2 Solel / EgenEl i Sverige - nettodebitering eller ? Regeringsuppdrag : ”Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el” Skall avrapporteras 14 juni 2013 Småskalig produktion max 43,5 kW Två olika alternativa lösningar studeras –Nettodebitering i form av kvittning av moms och energi skatt via kvittning mellan uttagen och inmatad energi –Ny typ av ”energideklaration” typ ROT/RUT där energiskatt och moms kan kvittas på årsbasis Från kraftbranschen : Betrakta egenel som energieffektivisering och undvik lösningar som försvårar övergång till aktiva kunder

3 2014-12-13 3 Snabb prisminskning på solceller Installationskostnad/W ~15 SEK/W i Tyskland Q4 jämfört med 44 SEK/W Q2 2006 Antagande i rapport: årlig kostnadsminskning om 2 % åren 2013-2015 ?

4 2014-12-13 4 Priset i Sverige närmar sig de tyska priserna

5 2014-12-13 5 Solceller får en allt viktigare roll i kraftsystemet Mycket tyder på fortsatta kostnadsminskningar Nära kommersiellt genombrott på lokala marknader Stort intresse från privatpersoner Gynnsam korrelation med last (över dygnet, globalt delvis över året) Begränsade negativa externaliteter

6 2014-12-13 6 Fyra områden baserade på solläge har analyserats

7 2014-12-13 7 Fyra typkunder har analyserats

8 2014-12-13 8 …liksom fem ersättningsmodeller * Gäller endast rörlig komponent i nättariffen ** Gäller endast flerbostadshus, kontor och villa

9 2014-12-13 9 Marknadsersättning ger nästan samma avkastning som årsvis nettodebitering Internränta vid nettodebitering på årsbasis, 14,55 SEK/Wp IRR 2,9-5,0% (med nuvarande priser 0,6-2,5%) Internränta vid marknadsersättning samt kvittning av elskatt, 14,55 SEK/Wp IRR 2,5-4,7% (med nuvarande priser 0,3-2,2%)

10 Marknadsersättning framstår som mest fördelaktigt Nettodebitering ger gynnsam ersättningsnivå, men försvårar övergång till aktiva kunder Feed in-tariff teoretiskt enkel och transparent lösning, kräver dock löpande översyn, Tyskland avskräcker Marknadsbaserad ersättning i kombination med kvittning av elskatt, har flera fördelar –Ger ersättning i närheten av den vid årsbaserad nettodebitering –Baserad på marknadsmässiga villkor (jfr Tyskland) –Hindrar till skillnad från nettodebitering inte aktivt kundbeteende 2014-12-13 10

11 Utmaningar vid föreslagen prismodell Vilka legala förändringar krävs? Vem får ansvar för rapportering av elcertifikat? Hur hanteras rapporteringen av elskatten? Vilka investeringar, t ex i systemstöd, skulle krävas? 2014-12-13 11


Ladda ner ppt "Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB."

Liknande presentationer


Google-annonser