Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB."— Presentationens avskrift:

1 Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB

2 Solel / EgenEl i Sverige - nettodebitering eller ? Regeringsuppdrag : ”Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el” Skall avrapporteras 14 juni 2013 Småskalig produktion max 43,5 kW Två olika alternativa lösningar studeras –Nettodebitering i form av kvittning av moms och energi skatt via kvittning mellan uttagen och inmatad energi –Ny typ av ”energideklaration” typ ROT/RUT där energiskatt och moms kan kvittas på årsbasis Från kraftbranschen : Betrakta egenel som energieffektivisering och undvik lösningar som försvårar övergång till aktiva kunder

3 Snabb prisminskning på solceller Installationskostnad/W ~15 SEK/W i Tyskland Q4 jämfört med 44 SEK/W Q Antagande i rapport: årlig kostnadsminskning om 2 % åren ?

4 Priset i Sverige närmar sig de tyska priserna

5 Solceller får en allt viktigare roll i kraftsystemet Mycket tyder på fortsatta kostnadsminskningar Nära kommersiellt genombrott på lokala marknader Stort intresse från privatpersoner Gynnsam korrelation med last (över dygnet, globalt delvis över året) Begränsade negativa externaliteter

6 Fyra områden baserade på solläge har analyserats

7 Fyra typkunder har analyserats

8 …liksom fem ersättningsmodeller * Gäller endast rörlig komponent i nättariffen ** Gäller endast flerbostadshus, kontor och villa

9 Marknadsersättning ger nästan samma avkastning som årsvis nettodebitering Internränta vid nettodebitering på årsbasis, 14,55 SEK/Wp IRR 2,9-5,0% (med nuvarande priser 0,6-2,5%) Internränta vid marknadsersättning samt kvittning av elskatt, 14,55 SEK/Wp IRR 2,5-4,7% (med nuvarande priser 0,3-2,2%)

10 Marknadsersättning framstår som mest fördelaktigt Nettodebitering ger gynnsam ersättningsnivå, men försvårar övergång till aktiva kunder Feed in-tariff teoretiskt enkel och transparent lösning, kräver dock löpande översyn, Tyskland avskräcker Marknadsbaserad ersättning i kombination med kvittning av elskatt, har flera fördelar –Ger ersättning i närheten av den vid årsbaserad nettodebitering –Baserad på marknadsmässiga villkor (jfr Tyskland) –Hindrar till skillnad från nettodebitering inte aktivt kundbeteende

11 Utmaningar vid föreslagen prismodell Vilka legala förändringar krävs? Vem får ansvar för rapportering av elcertifikat? Hur hanteras rapporteringen av elskatten? Vilka investeringar, t ex i systemstöd, skulle krävas?


Ladda ner ppt "Prismodeller för egenproduktion av el Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB."

Liknande presentationer


Google-annonser