Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara Zonordförande 1 Utbildnings tillfälle 1 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara Zonordförande 1 Utbildnings tillfälle 1 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010."— Presentationens avskrift:

1 Att vara Zonordförande 1 Utbildnings tillfälle 1 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010

2 www.lions.se Zonordförande 2 Kvalifikationskrav vid tillträdet: Aktiv medlem Fullgjort sina ekonomiska skyldigheter Varit president under en mandatperiod Samt ytterligare 2 år i klubbstyrelsen Välj av zonmötet i februari/mars (Se handboken sid 56 – 57)

3 www.lions.se Zonordförande 3 Arbetsuppgifter: Under distriktsguvernören (DG) vara zonens högste administrative tjänsteman. Främja lions syfte och ändamål. Vara ordförande vid och kalla till zonmöten. (3 möten per år) Besöka samtliga klubbar i zonen. Vara kontaktperson mellan klubbarna och distriktet (Se handboken sid 56 )

4 www.lions.se Zonordförande 4 Aktivt delta i arbetet för nya klubbar. Samordna klubbarnas zonprojekt och zonaktiviteter. Utföra uppgifter som internationella styrelsen förelägger och önskar. Besöka samtliga klubbar i zonen (Se handboken sid 56 )

5 www.lions.se Lions organisation 5 Lions Club – Klubbmöten All verksamhet bedrivs i klubbarna Zonen – Zonmötet beslutar Samarbete mellan närliggande klubbar väljer ZO som ingår i DR Distriktet - Distriktsmötet beslutar Stadgar – arbetsordning – projekt i distriktet väljer DG som ingår i GR Distriktsrådet är representanter för klubbarna Multipeldistriktet (MD101) - Riksmötet beslutar Stadgar – arbetsordning - projekt i multipeldistriktet väljer ID (repr. int. styrelsen) och GRO (ordf. GR) Guvernörsrådet representerar klubbarna i MD Lions Clubs International – Convention beslutar Stadgar – arbetsordning – internationella projekt väljer världspresident som leder styrelsen Internationella styrelsen representerar Lions-klubbarna

6 www.lions.se Distriktet 6 Zonindelning Zon 1 NN området ? klubbar Zon 2 NN området ? klubbar Zon 7 NN området ? klubbar Zon 4 NN området ? klubbar Zon 5 NN området ? klubbar Zon 8 NN området ? klubbar Zon 3 NN området ? klubbar Zon 6 NN området ? klubbar Zon 9 NN området ? klubbar Totalt ?? klubbar

7 www.lions.se Distriktet 7 Föreg. DG Distriktssekreterare Hedersrådets ordf. Distriktsguvernör1:e och 2: Vice DG Distriktskassör Zonordföranden Zon 1 – Zon X Framtid, Utveckling och Utbildning (FUU) MO,EO, LDC (GMT o GLT) Hjälpverksamhet LCIF/IR Ungdomsverksamhet Ungdomsutbyte YEC Distriktsrådet Kommittéer Lägerverksamhet Orkester Norden Lions Quest LEO Projekt m.m. Bring Quality to Life Röda Fjädern Lions 90 konto NSR Intern verksamhet Info/PR IT/Medlemsregister Medlemstidning Revisorer Distriktsvalnämnd

8 www.lions.se Multipeldistriktet 101 8 Föreg. GRO (AU) Controller (AU) GRO (AU) Vice GRO (AU) Distriktsguvernörerna A, B, GD, N, P, S, SM, SV, U och VG Ungdomsverksamhet Guvernörsrådet Hjälpverksamhet Katastrofberedskapen Framtid, Utveckling och Utbildning (FUU) (GMT och GLT) Röda Fjädern Astma/Allergi HMK Jubileumsfond Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond Placering FN-kommittén Lions kontor Kommittéer Lions-Quest AB Orkester Norden Barndiabetesfonden Projekt m.m. Intern verksamhet Info/PR IT/Medlemsregister Medlemstidning Revisorer Riksvalnämnd Stadgesekreterare

9 www.lions.se Zon och zonordförande 9 Ledarfärdigheter Få en grupp att arbeta tillsammans mot gemensamma mål Ta till vara olika individers unika resurser Teknik för att kunna besvara frågor Ha en egen målsättning

10 www.lions.se Zon och zonordförande 10 Mötesteknik Var formell Tidsaspekt Försök förutse blindskär Skriftlig dokumentation eller overhead (vid komplicerade frågor) Fördela ordet Ställ proposition Klubbslag = beslut Sammanfatta beslut - vad har beslutats – följ upp protokollet (hjälper protokollföraren)

11 www.lions.se Zon och zonordförande 11 Planera arbetet Upptaktsmöte, planering av zonmöten tillsammans med klubbarnas presidenter. När skall kallelse skickas, och hur ? När har klubbarna sina månadsmöten Planera klubbesöken och vad du skall du prata om. Tema och innehåll zonmöten. Utveckling – aktiviteter – motioner – nomineringar - medlemsrekrytering osv. Kontakter med klubbarna, hur ofta och på vilket sätt ? Vilka resurser behövs, plats, personer osv.

12 www.lions.se 12 Zon och zonordförande Vad innebär ledarskap ? Ha mål och visioner Ta ansvar Ställa krav Använda befogenheter Delegera Delta i distriktsrådsmöten och utbildningar Representera vid behov

13 www.lions.se 13 Zon och zonordförande Förväntningar Vad förväntar Du att få ut av ditt ZO år ? Vad kan och bör en ZO uträtta för klubbarna i sin Zon ? Vad kan underlätta ZO:s arbete ? Vilket stöd förväntar Du att få från distriktet ?

14 www.lions.se 14 Vår målsättning Källa The Good Circle of Lionism av Bruno Ahlqvist Lions goda cirkel


Ladda ner ppt "Att vara Zonordförande 1 Utbildnings tillfälle 1 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser