Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tiggare och socialt utsatta- så jobbar Polisen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tiggare och socialt utsatta- så jobbar Polisen"— Presentationens avskrift:

1 Tiggare och socialt utsatta- så jobbar Polisen
Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Fyrbodal

2 Huvudbudskap-om tiggeri i allmänhet
Polisens arbete styrs av rättsregler och vi skall följa principen alla är lika inför lagen. Polisen skall inte ta hänsyn till de vindar som blåser i den allmänna opinionen eller som upplevs politiskt korrekt för stunden. Ju känsligare, hålla en rak linje. Tiggeri är inte ett brott. Däremot kan det förekomma brottslighet kopplat till tiggeri.(Har varit förbjudet-att påbörja ett ingripande pga. tiggeri, ingen rättslig grund) Den som tigger måste uppträda på ett sådant sätt att de inte begår brott eller stör den allmänna ordningen.

3 Fortsättning De EU medborgare som tigger i Sverige befinner sig ofta i en utsatt position och kan vara utsatta som brottsoffer. Det kan handla om ofredande, våldsbrott, hatbrott Det kan också handla om människohandel, vilket är en mycket allvarlig form av brottslighet. Det förekommer människohandel med tiggeri som utnyttjandesätt. Bedömningen görs av fällande domar både i Sverige och i andra länder. Polisen arbetar med att under 2015 ta fram en nationell lägesbild som visar omfattningen av bland annat brottslighet kopplat till tiggeri och utsattheten för individerna. (utveckla vårt arbete och prioritera)

4 Fortsättning- Ex på brottslighet är tiggande som övergår i ett ofredande, använder offentlig plats som kräver tillstånd enligt ordningslagen I de fall agerandet inte utgör ett fullbordat brott kan vi ingripa med stöd av polislagen 13§, avvärja straffbelagd handling Stöd av samma bestämmelser även ingripa stör den allmänna ordningen, tex uppstår kö på en gångbana-trottoar för att komma förbi, risk snubbla osv. Alltid utgångspunkten-ingriper på samma sätt oavsett vem som orsakat den, svensk-utländsk (behov och proportionalitetsprinciperna PL 8§)

5 Fortsättning Vid ingripande och misstanke om utländsk medborgare rätt till Inre utlänningskontroll, syfte kontrollera om personen får vistas i Sverige. Utlänningslagen 9 §.

6 Bakgrund om den nationella lägesbilden
Nationella operativa ledningsgruppen (NOLG) har gett Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet (Noa UND) i uppdrag att ta fram en nationell lägesbild av brottslighet kopplat till utsatta EU-medborgare. Lägesbilden skall omfatta utsatta EU-medborgare som kan misstänkas: -Vara utsatta för organiserad brottslighet (t.ex. människohandel) -Vara utsatta för annan brottslighet ( t.ex. hatbrott) -På annat sätt vara involverade i brottslighet ( t.ex. stölder) -Skall redovisas enligt tidsplan

7 Frågor?


Ladda ner ppt "Tiggare och socialt utsatta- så jobbar Polisen"

Liknande presentationer


Google-annonser