Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontraktnummer: IEE/13/524/SI2.675825 Projekttid: 30 månader Senast ändrad: 23/03/2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontraktnummer: IEE/13/524/SI2.675825 Projekttid: 30 månader Senast ändrad: 23/03/2015."— Presentationens avskrift:

1 Kontraktnummer: IEE/13/524/SI2.675825 Projekttid: 30 månader Senast ändrad: 23/03/2015

2 Updated Aug 2013 SPIRIT genomförs i ett partnerskap av åtta organisationer i åtta medlemsländer Projektet har fokus att åstadkomma energibesparing, minskade utsläpp av koldioxid och varaktig beteendeförändring. För att facilitera dessa förändringar kommer partnerskapet att involvera grupper i vardera land genom religiösa samfund Sammanfattning av projektet

3 Updated Aug 2013 Projektets europeiska partners Storbritannien: Groundwork London (Projektledare) Österrike: 17&4 Belgien: 21 solutions Tjeckien: Veronica, Ecological Institute Frankrike: Prioriterre Irland: Energy Action Italien: Oikoinstitut Sûdtirol Sverige: Energikontoret Skåne

4 Updated Aug 2013 Projektmöte i Dublin

5 Updated Aug 2013 Huvudsakliga och förväntade resultat Skapa och testa en standardiserad metod för att leverera energibesparing och beteendeförändring genom religiösa samfund. 100 demonstrationer i hushåll och rådgivningssessioner per land. Rekrytering och utbildning av cirka 40 medlemmar i religiösa samfund Partners stöttar volontärer i leveransen av besök och rådgivningssessioner (snitt 22 besök per volontär)

6 Updated Aug 2013 Handlingsplan Utveckling och anpassning av befintliga utbildningsverktyg och material, samt befintliga verktyg för att höja medvetenheten Rekrytering och implementering av utbildningar, besök och energirådgivningssessioner Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av kampanjen Kommunikation och spridning av kampanjens målsättning och resultat på lokal och europeisk nivå

7 Updated Aug 2013 Spirit Projektet

8 Updated Aug 2013 Metod Utveckla och anpassa existerande metoder för att ändra beteende i relation till hushållens energianvändning Metoder kommer finnas tillgängliga för volontärerna i manualer och utbildningsmaterial Volontärer kommer utbildas Volontärer kommer genomföra energirådgivningssessioner för medlemmar i deras religiösa sammanhang Fortlöpande utvärdering av metoden

9 Updated Aug 2013 Vad är genomfört hittills? Kartläggning av länderna är genomförd för alla medverkande länder och regioner Delat erfarenheter och “best practice” för rekrytering av grupper Utveckling av standardiserad modell för regional engagemang Engagemang av regionala partners och religiösa samfund

10 Updated Aug 2013 Projektets hemsida http://www.spirit-project.eu

11 Updated Aug 2013 Frågor? Energikontoret Skåne Anders Nylander anders.nylander@kfsk.se Groundwork London Projectkoordinator Kieron Hardie Kieron.hardie@groundwork.org.uk


Ladda ner ppt "Kontraktnummer: IEE/13/524/SI2.675825 Projekttid: 30 månader Senast ändrad: 23/03/2015."

Liknande presentationer


Google-annonser