Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

W w w. b a l t i c m a s t e r. o r g. AIS 2008-07-16 kl. 14.47.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "W w w. b a l t i c m a s t e r. o r g. AIS 2008-07-16 kl. 14.47."— Presentationens avskrift:

1 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g

2 AIS 2008-07-16 kl. 14.47

3 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g Bakgrund  Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav.  I genomsnitt inträffar i Östersjön varje år en allvarlig olycka som innefattar olja.  Det är i genomsnitt ett olagligt oljeutsläpp varannan dag i Östersjön  Miljön är ömtålig med litet vattenflöde till Atlanten. Det tar 25- 30 år för vattnet att förnyas.  Användningen av hav och kust blir allt större.  Beräknade kostnader för Skåne för bortfall av fiske, turism samt sanering vid en oljeolycka – ca. 600 milj.

4 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g

5

6 Resultat från Baltic Master I 1.Rekommendation för ökad beredskap 2.Vision av PSSA till 2020 3.Verktyg och manual för kustzonsplanering 4.Baltic Master Action Plan - Proaktiv landberedskap - Efterlevnad av maritima lagar och regler - Utveckla potentialen med kustzonsplanering

7 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g Övergripande mål för Baltic Master II  Förbättrad landberedskap mot oljeutsläpp och olyckor.  Förebyggande åtgärder mot olika typer av utsläpp.  Utökat samarbete mellan Östersjöländerna i beredskapsarbete samt förebyggande åtgärder mot utsläpp och föroreningar.  Fortsätta att synliggöra det lokala och regionala perspektivet på olika sjösäkerhetsfrågor.

8 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g Arbetspaket WP1: Projekt ledning, strategiska samarbeten, policy påverkan och politisk förankring WP2: Kommunikation, information och spridning av resultat WP3: Oljeskyddsplanering, kustzonsplanering samt övning WP4: Förebygga olika former av utsläpp

9 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g Förväntat resultat  Förbättrat oljeskydd och fler uppdaterade och harmoniserade planer  Scenarioövning som är baserad på faktiska olyckor  Metod för hur man integrerar kustzonsplanering i oljeskyddsplaner  Kartläggning av det maritima regelverket för att upptäcka brister  Förbättrad avfallshantering i hamnar och ombord  Lokala och regionala perspektivet på olika strategier t.ex. Östersjöstrategin

10 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g Projektperiod  Beslut fattas av övervakningskommittén 24 oktober  25 januari 2008 - 24 januari 2011 Budget och finansiering  4.2 miljoner euro  Varav ca. 3,3 miljoner euro från EU

11 w w w. b a l t i c m a s t e r. o r g Kontakt Therese Nilsson Projektledare 0455-30 50 25 0733-26 89 82 (mobil) 0455-30 50 10 (fax) therese.nilsson@regionblekinge.se Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona För mer information, besök www.balticmaster.org therese.nilsson@regionblekinge.se www.balticmaster.org www.regionblekinge.se


Ladda ner ppt "W w w. b a l t i c m a s t e r. o r g. AIS 2008-07-16 kl. 14.47."

Liknande presentationer


Google-annonser