Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forum för Stadsmiljö EU Finansiering & Projektutveckling Ola Nord Malmö Stads EU Kontor Bryssel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forum för Stadsmiljö EU Finansiering & Projektutveckling Ola Nord Malmö Stads EU Kontor Bryssel."— Presentationens avskrift:

1 Forum för Stadsmiljö EU Finansiering & Projektutveckling Ola Nord Malmö Stads EU Kontor Bryssel

2 Forum för Stadsmiljö Upplägg av presentationen A - Hur söker man EU-bidrag B - En framgångsrik EU-ansökan – vad är det? C - Vad händer med din EU- ansökan när den är insänd

3 Forum för Stadsmiljö A Hur söker man EU bidrag VAR finns information om möjligheterna? Europeiska kommissionens hemsida: http://europa.eu.int/ EUR-LEX kommissionen officiella tidning: http://europa.eu.int/eurlex/lex/JOIndex.do ?ihmlang=sv Andra alternativ: CORDIS VINNOVA Naturvårdsverket EU programkontoret Svenska kommun och landstingsförbundet TED

4 Forum för Stadsmiljö Förberedelser Kunskap om när och var anbud ska lämnas in Tidsfaktorn – Projektmöjligheter och anbud 1/år Early warning Kunskap om EU’s och kommissionens prioriteringar Starta skriv i tid!

5 Forum för Stadsmiljö Noggranna förberedelser Vad kräver kommissionen alltid och som man kan plocka fram i förväg…. -Vem ska skriva ansökan -Årsredovisningar -Registreringsbevis -Bank och företagsuppgifter -CV – projektledare -Tidigare projekterfarenheter -Tidigare finansiering från EU

6 Forum för Stadsmiljö B En framgångsrik EU ansökan! Partners Glöm inte det lokala partnerskapet Projektet kräver i regel minst TVÅ partners från två andra EU länder Ofta krävs fler partners än så p.g.a. den allt hårdare konkurrensen om EU-medel Ofta prioriteras de som har med partners från utvidgningsländerna (Östeuropa) Även transnationella partnerskap måste tänka på sitt lokala partnerskap

7 Forum för Stadsmiljö Var Hittar Vi Våra Partners Våra egna nätverk Våra tidigare internationella projektpartners Kontoret i Bryssel Partnersökning via sökmotorer på Internet Vänorter Inventera i organisationen Välj partners som är relevanta för projektet (resultaten) och som stärker partnerskapet och ansökan

8 Forum för Stadsmiljö Var går partnerskapet fel….. Kulturskillnaderna är stora både i företag och organisationer och särskilt i olika länder i Europa Viktigaste partnern…. Finansiären ”Tala samma språk” Förväntningarna på projektet Prestige och princip Projektledaren Diplomati

9 Forum för Stadsmiljö Projektet Alla projekt är viktiga (i alla fall till en början) men, prioritera rätt Flexibla projektidéer är en förutsättning EU’s prioriteringar vis a vis våra egna Ofta råder INTE konsensus mellan idé och verklighet

10 Forum för Stadsmiljö Projektidé Bakgrund I vilken miljö ska projektet bedrivas? Problem i området eller sektorn, vad ska projektet lösa Målsättning/problematik Ska löpa som en ”röd tråd” genom ansökan Ska återspeglas i resultatbeskrivningen, därmed vara både kvantitativ och kvalitativ

11 Forum för Stadsmiljö Projektansökans prioriteringar Förhållandet till budgetlinjens eller programmets prioriteringar Var taktisk ibland, välj ”rätt” prioritering eller område Syfte Akademiskt formulerad Max 1-2 huvudsyften Beskriv gärna underliggande syften

12 Forum för Stadsmiljö Projektets struktur Handlingsplan/projektbeskrivning Beskriver projektets faser: Fas 1 Förberedelser Fas 2 Genomförande Fas 3 Avslut/Spridning/Uppföljning Fas 4 Fortsättning Ligger till grund för: Er budget Ansvarsfördelning mellan partners Leverans av resultat

13 Forum för Stadsmiljö Tidsplan Placerar de olika aktiviteterna i rätt tidsperspektiv Planera med marginal, flexibelt start och slut Kan man söka dispens och ändra tidsplanen under projektets gång Observera kommissionens tidsplan Lägg inte kritiska delmoment där projektet kan lida av likviditetsproblem

14 Forum för Stadsmiljö Projektets resultat European added value Kommissionen vill veta vad projektet bidrar med på europeisk nivå Förväntade resultat Kvantitativa / Kvalitativa Spridning av resultaten Var när och hur, glöms ofta bort och prioriteras för sent Utvärdering

15 Forum för Stadsmiljö Redovisning och ekonomi  budget i god tid  ekonomienheter – informera och ha med under processen  konfigurera och anpassa era redovisningssystem  lägg upp separata konto (fysiska om möjligt), annars kostnadsställen  rapporter och redovisningsmallar  tidsrapporter  kvitton och verifikationer  mötesprotokoll Audit System – Redovisning Ekonomi

16 Forum för Stadsmiljö C Vad händer sen med din EU ansökan  4-6 månaders väntetid – utvärdering, poängsättning  Förhandlingar inför kontrakt  Kontraktet  Utbetalning av medel (via projekt ledaren  Förskott / bankgarantier  Periodvisa redovsiningar av resultat, aktiviteter, ekonomi mm  Resultat  Ny ansökan…..


Ladda ner ppt "Forum för Stadsmiljö EU Finansiering & Projektutveckling Ola Nord Malmö Stads EU Kontor Bryssel."

Liknande presentationer


Google-annonser