Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande, enligt PUH om hur du kan bli ägare av ditt eget lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande, enligt PUH om hur du kan bli ägare av ditt eget lärande"— Presentationens avskrift:

1 Lärande, enligt PUH om hur du kan bli ägare av ditt eget lärande
genom att använda en loggbok

2 Planering - Utvärdering - Hem
PUH = Planering - Utvärdering - Hem Innehåll: Veckoblad (med dagar och kom ihåg) Planering (en lista på arbetsuppgifter) Utvärdering (av veckans arbete och händelser)

3 Exempel på Planeringsruta Utvärderingsfrågor

4 Vår nya loggbok PUH blir Jinn Fördelar:
En kalender med datum, terminsplanering och data 4 sidor för varje vecka Mer plats för utvärderingar Mycket plats för egna reflektioner och annat viktigt Känns mer seriös, säger eleverna En tydlig struktur som gör att eleven så småningom kan välja att använda digitala verktyg Nackdelar: Svårt att skriva på högersidan för vänsterhänta

5 Första veckobladet På veckobrevet och på white-boarden finns veckans ”kom ihåg” som de fyller i sin loggbok På den vänstra sidan fyller eleven i viktiga händelser, läxor och annat de ska komma ihåg under veckan. På den högra sidan skriver de veckans mål, vad de läser, viktiga ämnesspecifika ord och andra kunskaper de vill befästa. Boken ligger på bänken uppslagen under skoldagen och i väskan till nästa dag.

6 Andra veckobladet På måndagen klistras veckans planeringsruta in på den vänstra sidan. På fredagen skrivs utvärderingen på den högra sidan. Innan utvärderingen går eleven igenom veckans planering och markerar vad som är gjort. På projektorn lägger vi ut veckans utvärderingsfrågor och eleverna skriver sin egen utvärdering. Efter utvärderingen tar eleverna hem sin bok och låter föräldrarna ta del av den. Föräldern läser och talar med eleven om deras arbete och skriven sin signatur och ev. en uppmuntrande kommentar t ex under planeringsrutan.

7 Kunskapskrav I loggboken har vi även klistrat in de olika ämnenas kunskapskrav. Vi har valt de förenklade kraven ur ”Heja”. När vi inleder ett nytt arbetsområde bläddrar vi fram kunskapskraven och kollar vilka delar vi ska träna denna gång . Vi läser dem och de markerar viktiga ord och jämför de olika kravnivåerna.

8 Självbedömning inför utvecklingssamtalet
När eleven förbereder sin IUP inför utvecklingssamtalen fyller de i en självskattning i de olika ämnena . Här ser ni självskattningen i svenska. Längst ner fyller de i sitt eget mål. Om vi limmar in dessa självskattningar bredvid kravnivåerna i resp. ämne blir det förhoppningsvis ännu mer åskådligt.

9 Varför en loggbok? Loggboken skapar en tydlig struktur och gör eleven delaktig i sitt lärande . Även föräldrarna blir delaktiga i sitt barns lärande och skolarbete. Eleven ser sitt eget lärande i förhållande till kunskapskraven. Utvärderingar och självvärderingar ökar förståelsen för det egna lärandet och eleven kan ta större eget ansvar för resultatet och det ger ökad måluppfyllelse. Loggboken ger läraren en möjlighet till reflektion över hur undervisningen tas emot och till att möta eleven där den befinner sig. Loggboken är ett ”handverktyg” som komplement till de digitala.

10 Åk 6 S:t Per ht 2015 och Birte, Nawsheen , Lotta och Ingrid


Ladda ner ppt "Lärande, enligt PUH om hur du kan bli ägare av ditt eget lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser