Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemi Jonföreningar Föreläsning nr 2 Sid 127-129.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemi Jonföreningar Föreläsning nr 2 Sid 127-129."— Presentationens avskrift:

1 Kemi Jonföreningar Föreläsning nr 2 Sid

2 Salt En av de tidigaste formerna av konservering av mat skedde med hjälp av salt, NaCl. Därför blev salt en viktig handelsvara. Vi behöver salt för att fungera. Natrium påverkar vätskebalansen i kroppen. Problemet är att vi äter för mycket salt. Ofta 10-12Gram/dygn mot rekommenderade 6 gram/dygn För mycket salt kan leda till högt blodtryck.

3 Natriumklorid Råvara vid tillverkning av: Natriummetall
Natriumhydroxid Klorgas Saltsyra Dessutom har salt förmåga att sänka vattens smältpunkt. Kokpunkten höjs däremot. Saltvatten tar lite längre tid att koka upp än osaltat vatten. Vägsalt Vägsalt har dock en nackdel. Vilken?

4 Gips Gips är ett svårlösligt salt.
Suger upp vattenmolekyler och bygger in dem i kristaller Två sorters gips: Bränd gips - utan vattenmolekyler Obränd gips - med vattenmolekyler Bränd gips utrört i vatten suger åt sig vattenmolekyler och blir obränt gips. Vattenmolekylerna byggs in i kristallerna. När det inte finns vatten kvar stelnar gipset Gipsa ett benbrott.

5 Kalciumsulfat CaSO4 Bränd gips CaSO4 · 2 H2O Obränd gips
Genom att hetta upp obränd gips avdunstar vattenmolekylerna och gipset blir bränt gips. Ren CaSO4 kallas för alabaster och används till prydnadsföremål

6 Salter är oftast en jonförening av en metalljon och klorjon, sulfatjon eller karbonatjon
Ett undantag är ammoniumjonen NH4+ Salmiak kallas även ammoniumklorid NH4Cl Man kan framställa salmiak med hjälp av ammoniak och saltsyra. NH3 + HCl NH4Cl Salmiak är ett smakämne i saltlakrits Salmiak används även som konstgödsel

7 Olösliga salter Vissa salter t.ex. Kaliciumkarbonat CaCO3 är svårlösligt i vatten. Vi kan utnyttja att vissa salter är svårlösliga Om man vill göra en kemisk analys och misstänker att ett ämne innehåller klorjoner. Kan man droppa i Silvernitrat AgNO3 Om lösningen innehåller klorjoner bildas det svårlösliga saltet silverklorid. Det bildas en fällning. Ag+ +Cl  AgCl Silvernitrat är en reagens på klorjoner

8 Lågfärg Salter ger en specifik lågfärg
Vi får testa detta på labb vid ett senare tillfälle Lågfärg är ytterligare ett hjälpmedel vid en kemisk analys. Gör Testa dig själv 5:1


Ladda ner ppt "Kemi Jonföreningar Föreläsning nr 2 Sid 127-129."

Liknande presentationer


Google-annonser