Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Skriv överenskommelsens namn här) ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ Slutrapport (…och lägg gärna en bild här, exempelvis kommunloggan) En överenskommelse inom Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Skriv överenskommelsens namn här) ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ Slutrapport (…och lägg gärna en bild här, exempelvis kommunloggan) En överenskommelse inom Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 (Skriv överenskommelsens namn här) ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ Slutrapport (…och lägg gärna en bild här, exempelvis kommunloggan) En överenskommelse inom Västra Götalandsregionen Under ledning av (kommun/aktör med ledarskap) Författare: (koordinators namn) Kontaktperson: (namn på handläggaren), Västra Götalandsregionen OBS! Glöm ej ta bort all grå text (+ denna) innan du skickar. Glöm ej heller att även göra slutrapporten i Word-format till diariet (mall finns).

2 Ordlista (Är det mycket fackspråk och svåra ord kan det vara relevant med en lista med begreppsförklaringar. Om inte, ta bort denna rubrik.)

3 Innehåll Överenskommelsen Deltagare Arbetssätt Resultat Vad har vi lärt oss? Vad har vi gjort? Läs mer (Lägg in en bild)

4 Överenskommelsen (Gör en intresseväckande sammanfattning av överenskommelsen. Skriv även lite om bakgrundsbeskrivning/behovet bakom överenskommelsen, syfte och målsättning. Syftet ska kopplas till fossiloberoende enligt klimatstrategin och målsättningen kan uttryckas i exempelvis kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, ett konkret kvantitativt mål osv. Blir texten lång kan den gärna delas in i några passande underrubriker och fler PP-rutor kan behövas.)

5 Deltagare (Här presenteras samtliga deltagande aktörer, privata och offentliga. Ange organisation och namn på representant)

6 Arbetssätt (Beskriv vilka metoder ni använt för att nå målsättningen med överenskommelsen, hur ni samarbetat kring aktiviteter osv.)

7 Resultat (beskriv konkreta resultat överenskommelsen genererat och hur dessa resultat kan påvisas. Nämn även vilka önskade resultat som uteblivit och troliga förklaringar till varför. Resultaten får gärna beskrivas i punktform vilket gör det mer läsvänligt.)  ….

8 Vad har vi lärt oss? …om xxxxx (tex. kommunikation, marknadsföring, hinder, samverkan m.fl. Dela gärna upp på detta vis i relevanta teman.)  xxxx (…med underpunkter under alla teman)  xxxx

9 Vad har vi gjort? Skriv en kort redogörelse från varje deltagare, alternativt ett urval av deltagare. Gör en ny ruta för varje deltagare) Deltagare: (Organisationens namn) (Skriv mycket kort om läget innan överenskommelsen, samt vad överenskommelsen resulterat i, i den aktuella organisationen.) Tips: (1-3 tips från deltagaren, gärna i punktform.)  …. Kontaktperson: (Deltagarens representant och titel i organisationen)

10 Läs mer (Lägg in några länktips som knyter an till överenskommelsens område.) E-posta rapporten till info.miljo@vgregion.seinfo.miljo@vgregion.se


Ladda ner ppt "(Skriv överenskommelsens namn här) ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ Slutrapport (…och lägg gärna en bild här, exempelvis kommunloggan) En överenskommelse inom Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser