Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSMODELL FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSMODELL FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM"— Presentationens avskrift:

1 ARBETSMODELL FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM
Hembergsskolan Anmälan till rektor Samråd, utredning Beslut om ÅP Utarbetande av ÅP Utvärdering av ÅP Sid 1, märk, Uppdaterad

2 ANMÄLAN TILL REKTOR Hembergsskolan ÄL informerar HL om betygsvarning via mail Ämneslärare informerar handledare om betygsvarning via mail. I mailet framgår information om betygsvarning, bakgrund, och nuläge HL gör anmälan till rektor

3 SAMRÅD, UTREDNING Hembergsskolan Rektor ger klartecken enligt information från ÄL eller hänvisar ärendet till EHT HL får tid i EHT, som ger förslag till stöd (IUP) eller särskilt stöd (ÅP)

4 Åtgärder – mål - uppföljning/utvärdering
BESLUT OM ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan Rektor tar beslut om åtgärdsprogram EHT ger HL alla förutsättningar att kunna skriva ett ÅP tillsammans med elev och förälder Åtgärder – mål - uppföljning/utvärdering HL får veta stödåtgärder i samband med mötet eller inom en vecka av EHT HL får direkt en tid för återkoppling/utvärdering

5 UTARBETANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan HL skriver ÅP tillsammans med elev och vårdnadshavare enligt mallen för ÅP ÅP skrivs under av alla och initieras Vid överklagan kontaktar vårdnadshavare rektor

6 ÅTGÄRDSPROGRAM HL återkopplar till EHT vid bokad tid
UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan HL återkopplar till EHT vid bokad tid EHT beslutar om att förlänga, justera eller avsluta ÅP. HL för vidare information om beslut kring ÅP till elev och vårdnadshavare

7 ÅTGÄRDSPROGRAM ÄL och HL har dialog om berörda elever.
KOMMUNIKATION ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan ÄL och HL har dialog om berörda elever. HL får info från EHT om ex. gjorda utredningar. HL delar ut IUP och ÅP till berörda ÄL. ÄL och HL samspråkar om läget innan utvärderingsmöte med EHT.

8 ÖVERSIKTSBILD ÅTGÄRDSPROGRAM
Betygsvarning Anmäls till rektor/EHT Beslut om stöd eller särskilt stöd ÅP skrivs Utvärdering Uppföljning ÅP avslutas STÖD SÄRSKILT STÖD

9 EHT beslutar om stöd (IUP) eller särskilt stöd (ÅP)
ÖVERSIKTSBILD ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan Omdöme Matematik ! HL anmäler till rektor Rektor tar beslut om förslag till insats (av ÄL) testas direkt eller går vidare till EHT. Oavsett informeras EHT om betygsvarningen. EHT beslutar om stöd (IUP) eller särskilt stöd (ÅP) Omdöme Idrott ! STEG 1 Omdöme Svenska Förklaring till betygsvarningen skrivs i rutan Utvecklingsmöjligheter i Infomentor. HL och elev /vårdnadshavare har all info inför utvecklingssamtal.

10 EHT beslutar om stöd (IUP) eller särskilt stöd (ÅP)
ÖVERSIKTSBILD ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan EHT beslutar om stöd (IUP) eller särskilt stöd (ÅP) STÖD SÄRSKILT STÖD STEG 2 Rektor/EHT skriver beslut om att ÅP ska skrivas och av vem. EHT preciserar åtgärder, långsiktiga/kortsiktiga mål samt datum för utvärdering av ÅP. Skrivs in i IUP och utvärderas efter kort tid. HL får vid första mötet en tid av rektor hos EHT. Möjligt att starta insatserna innan utvecklingssamtalet. Sker inskrivning av stöd vid annat tillfälle än vid omdömesskrivning skrivs de också i Infomentor i befintlig eller ny IUP.

11 EHT ÖVERSIKTSBILD ÅTGÄRDSPROGRAM Hembergsskolan STEG 3
HL skriver ÅP tillsammans med elev och vårdnadshavare. EHT har presenterat stödåtgärder för HL samt stoppdatum för uppföljning/utvärdering. EHT Innan tiden för uppföljning/utvärdering i EHT samspråkar ÄL och HL om läget. STEG 3 FÖRLÄNGA JUSTERA AVSLUTA STÖD SÄRSKILT STÖD


Ladda ner ppt "ARBETSMODELL FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM"

Liknande presentationer


Google-annonser