Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Ett steg framåt för astmavården Peter Odebäck Spec i allmänmedicin Medicinsk rådgivare Prioriteringsordförande för riktlinjerna för astma/KOL Distriktsläkare 1

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Ett steg framåt för astmavården Astma- och Allergiförbundets föreningskonferens 9 maj 2015 2015-05-09

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-05-093 Peter Odebäck

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med astma som främst orsakas av luftvägsinfektioner, allergi, rökning och dålig inomhusmiljö Mellan 400 000 och 700 000 personer lider av KOL där rökning oftast är orsaken. Stort mörkertal och förekomsten ökar Akuta försämringsperioder orsakar stort lidande och stora vårdkostnader. Ökad risk för förtida död vid KOL. 2015-05-094Peter Odebäck

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Om riktlinjeprocessen

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vilka vänder sig nationella riktlinjer till? Mottagare Beslutsfattare på olika nivåer Personal inom vård och omsorg Patienter, brukare och anhöriga Produkt Stöd för styrning och ledning Urval av frågeställningar som utgör centrala rekommendationer. Följs upp med indikatorer och målnivåer Vetenskapligt underlag Alla frågeställningar, evidensbaserade kunskapsunderlag Information tas fram i samarbete med 1177 Vårdguiden 2015-05-096Peter Odebäck

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt När behövs nationella riktlinjer? Då det finns behov av vägledning, till exempel vid: praxisskillnader över landet kontroversiellt område etiskt dilemma åtgärd som ges till många patienter och därmed medför höga kostnader eller åtgärd som har tveksam kostnadseffektivitet 2015-05-097Peter Odebäck

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-05-09 ”Denna hearing är ett viktigt första steg i arbetet med att identifiera vilka områden som de reviderade riktlinjerna ska fokusera på. Vi är glada över att ha ett brett deltagande, såväl geografiskt som kompetensmässigt.” 8Peter Odebäck

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vägen till rekommendationerna 2015-05-099Peter Odebäck

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Prioritering görs på gruppnivå Prioritera 2015-05-0910Peter Odebäck

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1-10 Åtgärder som hälso- och sjukvården kan eller bör erbjuda Åtgärder med prioritering 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst FoU Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra rutinmässigt och endast inom ramen för kliniska studier Icke-göra Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra alls 2015-05-0911Peter Odebäck

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Projektorganisation Prioriteringsgrupp 22 externa experter Indikatorarbete 4 externa experter och 3 Socialstyrelsen Projektledning Margareta Emtner, huvudansvarig rehabilitering Gunilla Hedlin, ordförande faktagrupp barn- och ungdomsastma Christer Janson, ordförande faktagrupp astma Inger Kull, huvudansvarig omvårdnad Kjell Larsson, ordförande faktagrupp KOL Peter Odebäck, prioriteringsordförande Elisabeth Eidem, projektledare Anna Lord, delprojektledare vetenskapligt underlag Hälsoekonomi Extern konsult CMT, Linköping 2015-05-09 Konsensuspanel 30-40 externa experter Radförfattare 26 externa experter 12 Peter Odebäck

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Centrala rekommendationer 2015-05-09

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 14Peter Odebäck

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 2015-05-09 Livstidsrisken för astma, diabetes eller cancer är lika Astma startar i barndomen och är livslångt handikapp Astma Diabetes Cancer Omkring 30 procent av befolkningen (To et al 2010) Peter Odebäck15

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 20-25 % av alla småbarn har sökt akut för andningsbesvär orsakade av luftvägsinfektioner Småbarn och astma Orsaker: Virus infektioner - återkommande luftvägsinfektioner Smala luftrör Nedsatt lungfunktion från födelsen Symtom: Ofta andfådda av fysisk aktivitet Hosta Väsande/pipig andning Ibland i kombination med annan sjukdom - födoämnesallergi - eksem, mm. 2015-05-09Peter Odebäck16

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diagnostik vid misstänkt astma Astmautredning vid andningsbesvär hos förskolebarn Hälso- och sjukvården bör erbjuda astmautredning till barn från 6 månader med obstruktiva andningsbesvär som krävt sluten vård (prioritet 2) erbjuda uppföljning för att ta ställning till astmautredning till barn mellan 6 månader och 3 år med obstruktiva andningsbesvär, som krävt besök på akutmottagning mer än 2 gånger (prioritet 2) erbjuda uppföljning för att ta ställning till astmautredning till barn 3–6 år med obstruktiva andningsbesvär, som krävt besök på akutmottagning minst 1 gång (prioritet 2). 2015-05-09Peter Odebäck17

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diagnostik vid misstänkt astma 2015-05-09 Riktad allergiutredning Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest av misstänkt utlösande allergen (prioritet 2). Peter Odebäck18

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Pälsdjur TrycksvärtaTobaksrökParfym ” Tröskel ” Pälsdjur Trycksvärta ” Tröskel ” Pälsdjur Trycksvärta ” Tröskel ” Infektion Trötthet Stress, mm ”Belastning” = Det man utsätter sig för. ”Tröskel” = Kroppens försvarssystem. Normal belastning Sänkt tröskel Normal belastning Sänkt tröskel Ökad belastning Normal tröskel Ökad belastning Normal tröskel Normal belastning Normal tröskel Normal belastning Normal tröskel Förhållande mellan ”Belastning” och ”Tröskel” © Peter Odebäck okt -96 2015-05-09Peter Odebäck19

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 20Peter Odebäck

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Adapted from Fletcher & Peto 1977 FEV 1 (% of value at age 25 y) Stopped at 45 Age (y) 25 5075 0 25 50 75 100 Never smoked or not susceptible to smoking Smoked regularly and susceptible to its effects DISABILITY DEATH Stopped at 65 Rökningens effekt på lungfunktion 2015-05-0921Peter Odebäck

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Normal KOL Förlorad elasticitet Saetta 1998 2015-04-17

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Rökstopp vid astma och KOL 2015-05-09 Hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd att sluta röka till personer med astma som röker (prioritet 1). erbjuda stöd att sluta röka till personer med KOL som röker (prioritet 1). 23Peter Odebäck

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 24Peter Odebäck

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Läkemedelsrelaterad behandling vid astma L äkemedelsbehandling av astma hos gravida B ehandling med inhalationssteroider hos förskolebarn B ehandling med inhalationssteroider och kombinationsläkemedel L äkemedelsadministrering av bronkdilaterare vid akut exacerbation 2015-05-0925Peter Odebäck

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Läkemedelsadministrering av bronkdilaterare vid akut exacerbation 2015-05-09 Hälso- och sjukvården bör erbjuda bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och spacer vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 2). Hälso- och sjukvården kan erbjuda bronkdilaterande läkemedelsadministrering med nebulisator vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 5). 26Peter Odebäck

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 27Peter Odebäck

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Karakteristika vid astma och KOL 2015-05-09 Astma KOL Luftvägs- obstruktion Exacerbationer Samsjuklighet Inflammation Sänkt livskvalitet Oro/ångest Nedsatt nutritionsstatus Kardiovaskulär begränsning Skelettmuskel- dysfunktion Nedsatt arbets- förmåga Dyspné Ventilatorisk och mekanisk begränsning Abnormt gasutbyte 28Peter Odebäck

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL 2015-05-09 Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer i alla åldrar med astma eller KOL vård med interprofessionell samverkan (prioritet 4). 29Peter Odebäck

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL 2015-05-09 Kan ske genom astma/KOL-mottagningar eller rehabiliteringsprogram Den årliga vårdkostnaden per patient med tillgång till astma/KOL-mottagning är nästan 20 000 kr lägre än bland patienter utan tillgång till astma/KOL-mottagning 30Peter Odebäck

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 31Peter Odebäck

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt KOL – fysisk aktivitet vs mortalitet 2015-05-09 Waschki. Chest 2011 32Peter Odebäck

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ej stillasittande Fysisk aktivitet Hälsobefrämjande fysisk aktivitet HEPA Fysisk träning Intensitet Duration Frekvens Förhållandet mellan träning, aktivitet och sittande 2015-05-0933Peter Odebäck

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 34Peter Odebäck

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Trots behandlingsmålen… Färre än hälften av barn med astma uppnår astmakontroll Färre än hälften av vuxna med astma uppnår astmakontroll Stort mörkertal, KOL-diagnos sent Brister i omhändertagandet 2015-05-0935Peter Odebäck

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utbildning och egenvård vid astma Hälso- och sjukvården bör erbjuda ungdomar och vuxna med astma patientutbildning och stöd till egenvård såväl individuellt som i grupp (prioritet 3) erbjuda utbildning i grupp för föräldrar till barn med astma (prioritet 3) erbjuda personer med astma en skriftlig behandlingsplan (prioritet 3) erbjuda personer med ansträngningsutlöst astma specifika träningsråd för att minska ansträngningsutlösta andningsbesvär (prioritet 4). 2015-05-0936Peter Odebäck

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Översikt centrala rekommendationer 2015-05-09 Interprofessionell samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller KOL Rökstopp Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan Strukturerad symtomskattning (ACT/CAT) samt återbesök 37Peter Odebäck

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Strukturerad symtombedömning 2015-05-09 Hälso- och sjukvården bör erbjuda barn och vuxna med astma symtombedömning med frågeformuläret ACT (prioritet 2). erbjuda personer med KOL symtombedömning med frågeformuläret CAT (prioritet 2). Stor nytta för patienten genom att den ökar möjligheten att bedöma och kontrollera symtom Lätt att använda för både hälso- och sjukvården och patienterna 38Peter Odebäck

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” ACT Asthma Control Test Standardiserat och kvalitetssäkrat Patienten skattar symtom och ev påverkan på dagliga aktiviter senaste månaden 5 frågor >12 år, 7 frågor för barn 4-11 år >19 betraktas astma väl kontrollerad 2015-03-05

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Uppföljning och återbesök vid astma 2015-05-09 TillståndFrekvensÅtgärdPrioritet Astma med exacerbation Inom 6 veckor  Spirometri (barn ≥ 6 år)  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2 Okontrollerad astma med underhållsbehandling Minst 2 gånger per år  Spirometri (barn ≥ 6 år)  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2 Kontrollerad astma med underhållsbehandling 1–2 gånger per år  Spirometri (barn ≥ 6 år)  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2 Kontrollerad astma utan underhållsbehandling Vid behov  Spirometri (barn ≥ 6 år)  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 3 TillståndFrekvensÅtgärdPrioritet Astma med exacerbationInom 6 veckor  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2 Okontrollerad astma med underhållsbehandling Minst 2 gånger per år  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2 Okontrollerad astma med underhållsbehandling 1 gång per år  Spirometri 2 Kontrollerad astma med underhållsbehandling 1 gång per år  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 3 Kontrollerad astma utan underhållsbehandling Vid behov  Bedömning av symtom och fysisk aktivitet 4 Vuxna Barn 40Peter Odebäck

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Indikatorer och målnivåer

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Indikatorer för vård vid astma och KOL Socialstyrelsen tagit fram följande indikatorer: – 8 övergripande indikatorer för vård vid astma och KOL – 15 indikatorer för vård vid astma hos vuxna – 19 indikatorer för vård vid astma hos barn och ungdomar – 18 indikatorer för vård vid KOL Socialstyrelsen har fokuserat på indikatorer som ska spegla de viktigaste aspekterna av en god vård samt av rekommendationerna i riktlinjerna 2015-05-0942Peter Odebäck

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Om målnivåerna Utgångspunkten för målnivåer vid astma och KOL är de indikatorer som tagits fram till remissversionen av de nationella riktlinjerna 2014. Socialstyrelsens expertgrupp för indikatorer har utifrån dessa gjort ett urval av indikatorer som är lämpliga för målsättning. 2015-05-0943Peter Odebäck

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Användningsområden för nationella målnivåer Målnivåer ger landstingen och regionerna tydliga och mätbara mål att arbeta mot. Användas som underlag till utvecklings- och förbättringsarbeten samt till uppföljning på lokal och regional nivå. Socialstyrelsen kommer att använda målnivåerna i bland annat: öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samt i sina utvärderingar av följsamheten till riktlinjeområden. 2015-05-0944Peter Odebäck

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomiska konsekvenser- sammanfattning Kortsiktiga kostnadsökningar – ökad frekvens återbesök – utökad interprofessionell sam­verkan – ökad frekvens av astmautredningar av barn – mer stöd till träning och nutritionsbehandling vid KOL. På längre sikt stora kostnadsbesparingar – fler personer med astma eller KOL upptäcks och behandlas i en tidigare fas av sjukdomen – ökad sjukdomskontroll och färre exacerba­tioner ger färre akutbesök och sjukhusinläggningar. rökstopp interprofessionell samverkan bättre upp­följning genom återbesök minskning av onödig kombinations­behandling vid astma. 2015-05-0946Peter Odebäck

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Organisatoriska konsekvenser- sammanfattning Organisatoriska konsekvenser i form av ökat behov av utbildning av personal och nyrekryteringar. Detta för att möjliggöra: – en utökad interprofessionell samverkan vid astma och KOL – ett utökat fokus på träning och nutrition vid KOL – en ökad frekvens återbesök vid astma och KOL. På samhällsnivå förväntas rekommendationerna även resultera i besparingar till följd av minskad sjukfrånvaro samt minskad vård av barn. 2015-05-0947Peter Odebäck

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vad händer nu?

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Samverkan 2015-05-09 Nationellt programråd för astma/KOL är på plats – Stöd för implementering – 4 expertgrupper – Workshop 28 april Läkemedelsverket – Stort arbetsmöte nov 2014 – Plan att publicera uppdaterade behandlingsrekommendationer Astma maj/juni 2015 KOL höst 2015 49Peter Odebäck

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se Inte bara ett - utan flera steg framåt för astmavården


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser