Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning juli 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Nynäshamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning juli 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Nynäshamn."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning juli 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Nynäshamn

2 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i juli. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Nynäshamn - Visby samt Visby - Nynäshamn. Antal mätta turer på sträckan: 6 st. Antal utdelade enkäter: 557 st. Antal insamlade enkäter: 503 st. Svarsfrekvens: 90,3%. Bortfall: 9,6%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 76 i sommarmätningen, vilket motsvarar betyget mycket bra. Detta är en uppgång sedan vårmätningen 2010, men en nedgång sedan 2009 års mätning. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna båtlinje, vilket är en uppgång sedan vårmätningen 2010. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara utomordentligt enkelt. Resenärerna anser att det är utomordentligt enkelt att resa med bagage och vi kan se en uppgång sedan årets vårmätning. Båten anses vara mycket välstädad och har fått bättre värden sedan vårmätningen i år fast en nedgång sedan förra årets mätning. Informationen på terminalen och på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Personalen ombord anses vara utomordentligt serviceinriktade och informationen från personalen ombord anses vara utomordentligt tydlig vilket är en uppgång sedan vårmätningen 2010. Sittplatserna ombord anses vara mycket bekväma och har fått mycket bättre värden jämfört med vårmätningen 2010. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med båt på denna linje, fast vi kan se en liten nedgång från 2009. Tidhållningen på båtarna ligger på en utomordentligt bra nivå, totalt sett under 2010 i linje med 2009 års värden, fast vi kan se en nedgång i sommarmätningen jämfört med årets vårmätning. Att stiga ombord på båten anses vara utomordentligt enkelt. Utbudet samt kvalitén på maten får ett lågt betyg, men har fått bättre värden än i vårmätningen 2010. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på båten, vilket är en uppgång sedan vårmätningen i år. För att öka nöjdheten ytterligare hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen kiosk/ servering ska ha bättre utbud (30%) och lägre priser (24%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på terminalen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 8 Jämförelsediagram 2010 – 2009 – 2008

9 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 29 ”Sänka biljettpriserna!” ”Servera bättre och mer variationsrik mat.” ”Gärna turer som gör att man kan komma tidigare till Stockholm för att resa vidare, t.ex. klockan 16, 17 och 18.” ”Det är på tok för kallt ombord.” ”Tyst avdelning utan skrikande barn och mobiler.” ”Bussförbindelser ut på ön och tillbaka. Finns inga som matchar båtarna.” ”Mer information om priser och sittplatser, vad som gäller, så många olika prisnivåer.” ”Mer säkerhet kring bagageinlämningen!” ”Försöka minska köerna till maten.” ”Belöna tidig ankomst: först till färjeterminalen - först ombord.” ”Plats där man vet att man får sätta bilen plant + under däck. Problem om man har hund och de hamnar ute i solen i 33 grader.” ”Bättre högtalarljud! Kaptenen med fleras information hördes inte alls!” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

30 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 35

36 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 36

37 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010 Destination Gotland Visby - Nynäshamn 37


Ladda ner ppt "Kundundersökning juli 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Nynäshamn."

Liknande presentationer


Google-annonser