Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solveig Santanen 22.8.2008 Koncentration, uppmärksamhet och uthållighet Mattliden 22.8.2008 Solveig Santanen skolpsykolog www.finnoresurscentrum.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solveig Santanen 22.8.2008 Koncentration, uppmärksamhet och uthållighet Mattliden 22.8.2008 Solveig Santanen skolpsykolog www.finnoresurscentrum.fi."— Presentationens avskrift:

1 Solveig Santanen 22.8.2008 Koncentration, uppmärksamhet och uthållighet Mattliden 22.8.2008 Solveig Santanen skolpsykolog www.finnoresurscentrum.fi

2 Solveig Santanen 22.8.2008 Källor Hangö Sommaruni, 6.6.2006 Mia Nykopp, neuropsykolog mia.nykopp@pp.inet.fi Solveig Santnen, skolpsykolog solveig.santanen@esbo.fi

3 Solveig Santanen 22.8.2008 Källor: Kummi 2, Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa; Tuija Aro ja Vesa Närhi, Niilo Mäki Instituutti 2003 AD/HD opas koulunkäyntiavustajille, K. Jokinen ja K. Ahtikari, PS-Kustannus Ross Greens bok ”Explosiva barn”, Cura förlaget, 2003

4 Solveig Santanen 22.8.2008 Neuropsykiatriska svårigheter AD/HD Autism spectrum, Asperger Tourette OCD (tvångstankar) ODD (trotssyndrom) Beteendestörning (utmanande beteende)

5 Solveig Santanen 22.8.2008 Psykiatriska symtom Depression Rädslor Ångest Bipolär ”Tidig störning”

6 Solveig Santanen 22.8.2008 F90.0, Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning skall uppvisa minst sex av symtomen:  ofta ouppmärksam på detaljer (gör ofta slarvfel),  har ofta svårt att behålla uppmärksamheten,  verkar ofta ej lyssna på direkt tilltal,  följer ofta inte givna instruktioner (beror ej på trots!),  har svårt att planera och organisera,  ogillar/undviker aktiviteter som kräver mental uthållighet (läxor, skolarbete, bokläsning),  tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (skolböcker, verktyg),  är lättdistraherad, ofta glömsk i vardagslivet.

7 Solveig Santanen 22.8.2008 hyperaktivitet/impulsivitet ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet skall uppvisa minst sex av symtomen:  ha svårt att vara stilla med händer eller fötter,  lämnar ofta sin plats i t.ex. klassrummet,  springer ofta omkring eller klänger/klättrar mer än vad som är lämpligt,  har svårt att leka lugnt och stilla,  verkar ofta "vara på språng",  pratar ofta överdrivet mycket,  svarar ofta innan frågeställaren har pratat färdigt,  har svårt att vänta på sin tur,  avbryter i samtal eller inkräktar på andra (t.ex. kastar sig in i andras lekar) ADHD av kombinerad typ skall uppfylla kriterierna för båda kategorierna enligt ovan.

8 Solveig Santanen 22.8.2008 Påverkar skolgången Beteendet: svårt att fungera enligt instruktioner, regler och den målsättning som krävs i olika situationer Arbetssätt och inlärning: executiva svårigheter, underprestation Känslor: svårigheter att reglera känslor och beteende, kan inte uttrycka sig t.ex. muntligt (Aro & Närhi, 2003)

9 Solveig Santanen 22.8.2008 Vid uppmärksamhetsstörning har man svårigheter med att rikta uppmärksamheten mot relevant information, hålla kvar den lagom länge, skifta den mot något annat och att dela den mellan olika saker samtidigt.

10 Solveig Santanen 22.8.2008 Problem Att avbryta andra, både verbalt och i handling, är typiskt. Ett ändlöst pratande och argumenterande. Svårigheter att planera Ogillar/undviker aktiviteter som kräver mental uthållighet (läxor, skolarbete, bokläsning) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter Att handla "på impuls" utan eftertanke dvs. bristande impulskontroll :  barnet springer rakt ut i gatan utan att se sig för,  slår en kompis istället för att tala om att han är arg,  svara på frågor i klassrummet utan att räcka upp handen I sällsynta fall är den bristande impulskontrollen märkbar som aggressiva utbrott

11 Solveig Santanen 22.8.2008 Omgivningen-användarvänlig omgivningens sätt att bemöta barnet är avgörande en miljö där alla vuxna som samspelar med barnet förstår dess individuella svårigheter och brister, också orsakerna till bristande flexibilitet och explosivitet graden eller kombinationen av barnets svårigheter inverkar på hur problematiska beteendet tar sig uttryck

12 Solveig Santanen 22.8.2008 Hur påverka inlärningen i gynnsam riktning Vad stöder en elevs inlärning? ( Wang 1994) 1) elevens  förmåga att planera och strukturera,  kognitiva förmåga,  sociala förmåga och  motivation 2)klassrummet som studiemiljö;  positiv social växelverkan,  systematisk och handledd inlärning

13 Solveig Santanen 22.8.2008 Lite ”filosofi” Den grundläggande filosofin är att  förstå är inte att acceptera  barnet kommer att fortsätta med det beteende som det får mest uppmärksamhet för  bråkiga barn bör få uppmärksamhet när de gör något bra, inte när de gör något dåligt.  straff hjälper inte bråkiga barn

14 Solveig Santanen 22.8.2008 Feed-back Tydlig, omedelbar, regelbunden, systematisk Uppmaningar! = gå i korridoren! Korrigering av fel och icke önskvärt beteende OCH Motiverande (förstärka önskvärt beteende) Fråga barnet vad som motiverar och vad som är positivt Båda metoder bör användas, men att fokusera på det positiva är alltid effektivast Viktigt att undvika att växelverkan med barnet kommer in i en ond cirkel

15 Solveig Santanen 22.8.2008 Praktiska tips miljön uppgifterna du själv

16 Solveig Santanen 22.8.2008 Inlärningsmiljön Struktur och rutiner  förutsägbarhet minskar känslan av kaos Visuellt stöd:  färgkoder och bildsymboler, läseordning, kalender, tidsaxel Aktivitet som stöd  jumppastund, ”stressleksak”, ”sköta ärenden” Sittplatsen kan bytas,” två pulpeter”

17 Solveig Santanen 22.8.2008 TANKAR OM ”BRÅKIGA” BARN… Fråga inte varför, men försök själv hitta svaret Var ett steg före Att själv vara flexibel underlättar

18 Solveig Santanen 22.8.2008 Vad kan man göra? Var tyst Tänk högt, "Oj då" Uppfostra inte Avled

19 Solveig Santanen 22.8.2008 Slagsmål! Ingen får slå, bita, knipa - saker är mindre viktiga Undvik att hålla i Hindra med hela kroppen Koncentrera dig på "offret" Nonchalera angriparen Säg något positivt så snabbt som möjligt Försök ev. diskutera händelsen senare


Ladda ner ppt "Solveig Santanen 22.8.2008 Koncentration, uppmärksamhet och uthållighet Mattliden 22.8.2008 Solveig Santanen skolpsykolog www.finnoresurscentrum.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser