Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar och besvär. Sjukdomar förr och nu  Feber kunde döda  Mer kunskap  Bättre hygien  Bättre läkemedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar och besvär. Sjukdomar förr och nu  Feber kunde döda  Mer kunskap  Bättre hygien  Bättre läkemedel."— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar och besvär

2 Sjukdomar förr och nu  Feber kunde döda  Mer kunskap  Bättre hygien  Bättre läkemedel

3 Ökad kunskap

4 Arbetande apotekare

5 Fall av tuberkulos

6 Rädd för bakterier?  Ökad renlighet har lett till ökad rädsla för bakterier  Undviker att komma i kontakt med dem  Ses ofta som något negativt  Är nödvändigt för oss  Överkänsliga mot sådana bakterier som egentligen inte är farliga för oss

7 Antibiotika  Vanligare nu än förr  Används mot i stort sett allt  Fattiga länder har inte så stor tillgång till antibiotika

8 Funktion  Skadar bakterieceller  Verkar på de funktioner som skiljer bakteriers och människors celler åt  Många hindar uppbyggnad av cellvägg  Utan cellvägg – går sönder och dör  Kan även angripa bakteriens förmåga att tillverka protein

9 Resistenta bakterier  Antibiotika nytt: behandlade många resistenta bakterier  Bakterier som lyckas överleva trots behandling  Resistenta mot en eller flera sorters antibiotika  Tillräckligt många nya antibiotikan utvecklas inte längre

10 Resistens  Spridning störst där antibiotikaanvändningen är stor, ex. sjukhus och förskolor  Inte farligt att smittas av en resistent bakterie för en frisk person  Sjuka personer kan få infektioner som inte går att bota

11 Konsekvenser  Sjuk eller opererad – farligt  Infektion som inte går att bota  Förlängda vårdtider  Dyrare läkemedel

12 Skippa antibiotika  Behandla inte i onödan  Bakteriestammar kan bli resistenta och därigenom inte kunna behandlas i framtiden  Om det är ett måste: använd rätt antibiotika!

13 Istället för medicin  Gör egen vätskeersättning hemma  Vila bort huvudvärk  Vid tecken på feber drick mycket vätska  Klä dig efter din temperatur  Vid hosta sov med huvudet högt  Vid ömmande hals drick rikligt med varm dryck

14 Smittorisken  Vänta tills du är säker på att du är frisk  Tvätta händerna  Rengör allmänna ytor

15 Ekonomiskt  Mindre antibiotika – mindre nya läkemedel  Lägga mindre pengar på att reparera skador som läkemedel orsakat  Använda pengarna till att förbättra arbetsförhållandena  Informera om hur man kan ”bota” sig själv på egen hand

16 Miljön  Många antibiotika sorter innehåller ämnen som inte bryts ner av kroppen  Finns kvar i naturen  Förblir aktiva  Kan skapa sig resistens  Fördel när det gäller överlevnad

17

18

19

20 Vår ambition  Medicin behövs inte alltid  Bättre att förebygga  Använd antibiotika på rätt sätt  Vid frågor ska svar finnas  Minska orolighet


Ladda ner ppt "Sjukdomar och besvär. Sjukdomar förr och nu  Feber kunde döda  Mer kunskap  Bättre hygien  Bättre läkemedel."

Liknande presentationer


Google-annonser