Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur i förskola och skola Kulturnyckeln – kommunal satsning som utgör en bas Skapande skola – statliga medel från Kulturrådet som man söker varje år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur i förskola och skola Kulturnyckeln – kommunal satsning som utgör en bas Skapande skola – statliga medel från Kulturrådet som man söker varje år."— Presentationens avskrift:

1 Kultur i förskola och skola Kulturnyckeln – kommunal satsning som utgör en bas Skapande skola – statliga medel från Kulturrådet som man söker varje år

2 Kultur i varje årskurs

3 Skapande skola 08/09 åk 7-9 500 000 09/10åk 7-9 800 000 10/11 åk 4-9 1,42 mnkr 11/12åk 1-9 2,23 mnkr 12/13 åk 1-9 2 mnkr 13/14 åk f-9 2,1 mnkr 14/15 åk f-9 2, 05 mnkr 15/16 åk f-9 1,775 mnkr Kulturnyckeln Startar, 3-5 år + F-klass 3 år – åk 3 3 år – åk 7 3 år – åk 9, fullt utbyggd 3 år – åk 9

4

5

6 Förskolan Scenkonstföreställning – vt -16 Kompetensutveckling – januari vt -16

7 Åk 2 musik Konsert – Lundalands filharmoniker Eget skapande med musikskolan Kompetensutveckling – musik kopplat till undervisningen

8 Åk 5 - konst Visning och workshop på Kristianstads konsthall Wanås konstpark Kompetensutveckling – bild

9 Åk 8 Litteratur Bokfestivalen Författarbesök Littaratur – en klassuppsättning Kompetensutveckling – Kreativt skrivande och berättande

10 Organisationen Kulturspindeln Styrgrupp Förvaltningscheferna Nämnderna Ledningsgrupperna Kulturombuden Kulturnyckelrådet

11 Vad har hänt sen sist? Skapande skola – ev. utökat till förskolan Bytt plats på kulturämnen Studiebesök Pågående utvärdering om hur Kulturnyckeln används

12

13 Lpfö 98 (reviderad 2010) ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” LGR 11 ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”


Ladda ner ppt "Kultur i förskola och skola Kulturnyckeln – kommunal satsning som utgör en bas Skapande skola – statliga medel från Kulturrådet som man söker varje år."

Liknande presentationer


Google-annonser