Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena Tranvik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena Tranvik."— Presentationens avskrift:

1 Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena Tranvik

2 Svensk fågeltaxering Sträckfågelräkning vid Falsterbo Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby Svensk sjöfågelinventering Insjöfåglar Miljögifter i biota (starar), jordbruksmark Stannfåglar i stora skogsområden Häckande fåglar i fjällen Kustfåglar i Bottniska viken Artkartering av fladdermöss Utter Smågnagare i skogen, fjäll Svensk dagfjärilsövervakning Stormusslor Epifytiska lavar och mossor i bokskog Floraväkteri Skyddsvärda träd Åtgärdsprogram för hotade arter Artdata från Basinventering (Natura 2000) Artdata från Uppföljning av skyddade områden Artdata från Biogeografisk uppföljning Fåglar Insekter Växter Däggdjur Fjärilar Lavar Mollusker Biologisk mångfald omfattar m.fl. Grönt – mottagna data

3 Dagens portaler för lagring/uttag av artdata Musselportalen Trädportalen 2014 April 2015 201? Våra portaler resurs för inmatning och uttag av data Nya

4 Mångfald av dataset med olika metoder/parametrar Grundläggande är: Art - Dyntaxa Fyndplats – koordinat Tid Observatör Men även: Metod Storlek Aktivietet m.m. Flexibla data-lagrings system Andra variabler kan läggas till efter eget önskemål

5 Projekt i Artportalen Möjliggör: Projektspecifika parametrar Reglerar vem som kan rapportera Fungerar som kontroll av data tex obligatoriska parametrar Reglerer ägarskap av data Förenklar utsök Förenklar rapportering till uppdragsgivare/utförare

6 Tillgängligörande av data Sök/Uttag av data Artportalen

7 Tillgängligörande av data Sök/Uttag av data Artportalen

8 Tillgängligörande av data Sök/Uttag av data Artportalen

9 Tillgängligörande av data Sök/Uttag av data Artportalen Analysportalen

10 Tillgängligörande av data Sök/Uttag av data Artportalen Analysportalen

11 Tillgängligörande av data Sök/Uttag av data Artportalen Analysportalen GIS-koppling som används av länsstyrelser och kommuner (all artdata som är kopplad till LifeWatch kan visas via kopplingen) Interna verktyg (Printobs) Andra sökverktyg tex Skogsstyrelsen utvecklar Andra applikationer i framtiden externt utvecklade

12 Begränsningar – Behov av utveckling Ej offentliga data – skyddsklassning och andra skäl Dataset i väldigt olika format - harmonisering av begrepp o format Bättre importfunktioner av data i datavärdskap (digital ytor, lokalbeskrivningar mm) Utökade möjligheter att beskriva lokal/station Validering – kvalitetsmärkning av data Kringdata tex kategorisering av taxon (substrat, biotop etc) ger bättre filtrering - analysmöjligheter


Ladda ner ppt "Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena Tranvik."

Liknande presentationer


Google-annonser