Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematiklyftet 2012-2016. Matematiklyftet Bakgrund Syfte Organisation Exempel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematiklyftet 2012-2016. Matematiklyftet Bakgrund Syfte Organisation Exempel."— Presentationens avskrift:

1 Matematiklyftet 2012-2016

2 Matematiklyftet Bakgrund Syfte Organisation Exempel

3 Varför? - Bakgrund Sänkta resultat i TIMSS, PISA och NP de senaste 10 åren Alltför mycket enskild räkning Eleverna erbjuds inte möjlighet att utveckla alla förmågor. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att utforma en forskningsbaserad didaktisk utbildning Forskning visar på att regelbunden kollegial utbildning med externt stöd ger framgång

4 Skolverkets förslag Utredningen gav samstämmiga resultat* Inget slår en skicklig lärare* Kollegialt lärande med externt stöd* Ett aktivt, engagerat, deltagande och drivandeskolledarskap är en förutsättning för att ettförändrings- och utvecklingsarbete ska bliframgångsrikt.

5 Regeringens beslut Didaktisk fortbildning för alla matematiklärare Utbildningsinsatser för rektorer och matematikhandledare Lärportalen för matematik – webbresurs Statsbidrag kan sökas för lärare och handledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning Stödmaterial tas även fram för förskolan/förskoleklass

6 Vad? - Syfte och Mål Syfte:Att öka elevers måluppfyllelsei matematik genom att stärkamatematikundervisningen Mål: Att utveckla undervisningskulturen och fortbildningskulturen på skolorna

7 Matematiska förmågor Lösa problem Resonera Kommunicera Begrepp Metoder

8 Chokladbollar Till 20 chokladbollar går det åt 100 g margarin, 2 dl strösocker, 3dl havregryn och 3 msk kakao. a) Hur mycket av varje ingrediens går det åt till 10 chokladbollar? b) Hur mycket av varje ingrediens går det åt till 30 chokladbollar? c) Om man bara har 250 g margarin hemma men gott om övriga varor, hur många chokladbollar kan man göra då? d) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.

9 Vem? - Skolverkets ansvar Utbilda rektorer och matematikhandledare i samarbete med NCM Ge statsbidrag till huvudmän Utarbeta webbaserad lärportal ihop med NCM Utvärdera och stå för uppföljning

10 Vem? - Huvudmannens ansvar Göra en nulägesanalys på kommunnivå Ge förutsättningar för ett bra genomförande Utarbeta en kommunal plan för 2013-2016 Kommunicera planen med rektorer, handledare och lärare Ekonomiskt redovisningsansvar

11 Vem? - Rektors ansvar Kontinuerligt delta i Skolverkets fortbildning av rektorer i Matematiklyftet Göra nulägesanalys av skolan Skapa förutsättningar för lärande möten Tillsammans med handledare utarbeta en plan på skolnivå Vara ett stöd för de deltagande lärarna

12 Vem? - Handledarens ansvar Kontinuerligt delta i Skolverkets fortbildning av handledare i Matematiklyftet Tillsammans med rektor göra en plan Ha regelbunden kontakt med lärarna Vara ett stöd för de deltagande lärarna Ge lärarna kännedom om modulerna

13 Vem? – Matematiklärares ansvar Vara aktiva under modularbete Förbereda sig genom att ta del av det material som finns på Lärportalen Delta i samplanering och gruppdiskussioner med kollegor Genomföra de klassrumsaktiviteter /lektioner som ingår

14 Likhetstecknets innebörd 8 + 4 = + 5 Åk 1-6 Mindre än 10 % svarade rätt

15 Missuppfattningar – några elevexempel 8+4 = __ + 5 Elev A: Det är 12. -Hur vet du att det är 12? -För att det är svaret. Jag räknade 8, 9, 10, 11, 12. Vad tänker du om 5:an som står där? Den är bara där. Den har ingenting att göra med 8och 4. Den betyder ingenting. De kanske bara hartagit med den för att förvirra. Ibland sätter vårlärare in extra tal när vi löser problem för att vi skatänka på vad vi ska addera och subtrahera

16 8 + 4 = __ + 5 Elev B: Det är 17 Hur kom du fram till det? -Därför att jag vet att 8 + 4 är 12 och 5 till är 17. -Varför adderade du de talen? -För att plustecknet betyder att man ska addera. -Men 8 + 4 står på ena sidan av likhetstecknetoch 5 på den andra sidan? -Ja, men man måste addera alla tal. Det är detsom det betyder

17 Likhetstecknets betydelse Att få elever att uttrycka sig specifikt om vad de tror attlikhetstecknet betyder, är ett första steg för att de skakunna förändra sina uppfattningar eleven accepterar några matematiska uttryck somsanna, även om de inte har formen a + b = c. Det kanvara 8 = 5 + 3, 8 = 8, 3 + 5 = 8 + 0 eleven uppfattar att likhetstecknet betecknar en relationmellan två ekvivalenta tal. Här jämför eleverna talen tillvänster och höger om likhetstecknet genom att beräknabåda sidorna eleverna kan jämföra de matematiska uttrycken utan attutföra beräkningar. Ex. 57 + 86 = __ + 84


Ladda ner ppt "Matematiklyftet 2012-2016. Matematiklyftet Bakgrund Syfte Organisation Exempel."

Liknande presentationer


Google-annonser