Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematiklyftet 2012-2016 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematiklyftet 2012-2016 1."— Presentationens avskrift:

1 Matematiklyftet 1

2 Matematiklyftet Bakgrund Syfte Organisation Exempel 2

3 Varför? - Bakgrund 3 Sänkta resultat i TIMSS, PISA och NP de senaste 10 åren Alltför mycket enskild räkning Eleverna erbjuds inte möjlighet att utveckla alla förmågor. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att utforma en forskningsbaserad didaktisk utbildning Forskning visar på att regelbunden kollegial utbildning med externt stöd ger framgång 3

4 Skolverkets förslag Utredningen gav samstämmiga resultat
* Inget slår en skicklig lärare * Kollegialt lärande med externt stöd * Ett aktivt, engagerat, deltagande och drivande skolledarskap är en förutsättning för att ett förändrings- och utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt. 4

5 Regeringens beslut Didaktisk fortbildning för alla matematiklärare
Utbildningsinsatser för rektorer och matematikhandledare Lärportalen för matematik – webbresurs Statsbidrag kan sökas för lärare och handledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning Stödmaterial tas även fram för förskolan/förskoleklass 5

6 Vad? - Syfte och Mål Mål: Att utveckla undervisningskulturen och fortbildningskulturen på skolorna Syfte: Att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka matematikundervisningen 6

7 Matematiska förmågor Lösa problem Resonera Kommunicera Begrepp Metoder

8 Chokladbollar Till 20 chokladbollar går det åt 100 g margarin, 2 dl strösocker, 3dl havregryn och 3 msk kakao. a) Hur mycket av varje ingrediens går det åt till 10 chokladbollar? b) Hur mycket av varje ingrediens går det åt till 30 chokladbollar? c) Om man bara har 250 g margarin hemma men gott om övriga varor, hur många chokladbollar kan man göra då? d) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.

9 Vem? - Skolverkets ansvar
Utbilda rektorer och matematikhandledare i samarbete med NCM Ge statsbidrag till huvudmän Utarbeta webbaserad lärportal ihop med NCM Utvärdera och stå för uppföljning 9

10 Vem? - Huvudmannens ansvar
Göra en nulägesanalys på kommunnivå Ge förutsättningar för ett bra genomförande Utarbeta en kommunal plan för Kommunicera planen med rektorer, handledare och lärare Ekonomiskt redovisningsansvar 10

11 Vem? - Rektors ansvar Kontinuerligt delta i Skolverkets fortbildning av rektorer i Matematiklyftet Göra nulägesanalys av skolan Skapa förutsättningar för lärande möten Tillsammans med handledare utarbeta en plan på skolnivå Vara ett stöd för de deltagande lärarna 11

12 Vem? - Handledarens ansvar
Kontinuerligt delta i Skolverkets fortbildning av handledare i Matematiklyftet Tillsammans med rektor göra en plan Ha regelbunden kontakt med lärarna Vara ett stöd för de deltagande lärarna Ge lärarna kännedom om modulerna 12

13 Vem? – Matematiklärares ansvar
Vara aktiva under modularbete Förbereda sig genom att ta del av det material som finns på Lärportalen Delta i samplanering och gruppdiskussioner med kollegor Genomföra de klassrumsaktiviteter /lektioner som ingår 13

14 Likhetstecknets innebörd
8 + 4 = Åk 1-6 Mindre än 10 % svarade rätt

15 Missuppfattningar – några elevexempel
8+4 = __ + 5 Elev A: Det är 12. -Hur vet du att det är 12? -För att det är svaret. Jag räknade 8, 9, 10, 11, 12. Vad tänker du om 5:an som står där? Den är bara där. Den har ingenting att göra med 8 och 4. Den betyder ingenting. De kanske bara har tagit med den för att förvirra. Ibland sätter vår lärare in extra tal när vi löser problem för att vi ska tänka på vad vi ska addera och subtrahera

16 8 + 4 = __ + 5 Elev B: Det är 17 Hur kom du fram till det?
-Därför att jag vet att är 12 och 5 till är 17. -Varför adderade du de talen? -För att plustecknet betyder att man ska addera. -Men står på ena sidan av likhetstecknet och 5 på den andra sidan? -Ja, men man måste addera alla tal. Det är det som det betyder

17 Likhetstecknets betydelse
Att få elever att uttrycka sig specifikt om vad de tror att likhetstecknet betyder, är ett första steg för att de ska kunna förändra sina uppfattningar eleven accepterar några matematiska uttryck som sanna, även om de inte har formen a + b = c. Det kan vara 8 = 5 + 3, 8 = 8, = 8 + 0 eleven uppfattar att likhetstecknet betecknar en relation mellan två ekvivalenta tal. Här jämför eleverna talen till vänster och höger om likhetstecknet genom att beräkna båda sidorna eleverna kan jämföra de matematiska uttrycken utan att utföra beräkningar. Ex = __ + 84


Ladda ner ppt "Matematiklyftet 2012-2016 1."

Liknande presentationer


Google-annonser