Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material SSL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material SSL."— Presentationens avskrift:

1 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material SSL 2014 FSO översättning 20151 - En orienteringsträning behöver inte alltid vara en vanlig tävlingsbana - Träningsmodeller finns med SSL: Träning i orienteringsföreningen eller SOFT materialSOFT

2 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Krav på terrängen för barn och nybörjar banor Terrängen skall vara trygg - Trygg terräng= - Bra sikt och Bra framkomlighet - Området skall vara tydligt begränsat (väg, åker) 2SSL 2014 FSO översättning 2015

3 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Kartan - Viktigaste är att kartan är uppdaterad - Framkomlighet, byggnationer - Vegetation, farleder 3SSL 2014 FSO översättning 2015

4 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Banläggning 4 Bifogad tabell på nivåkraven gällande banor för barn och unga: www.suunnistusliitto.fi> KILPAILU> Kilpailun järjestäminen > Lasten ja nuorten kilpailut SSL 2014 FSO översättning 2015

5 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Grundläggande riktlinjer för banläggning Banan skall erbjuda en möjlighet för att lära sig ngt samt väcka intresse för att lära sig ngt nytt. Bra gjorda o-uppgifter skapar en positiv känsla hos orienteraren. I en bra bana finns element som erbjuder upplevelser som stöder utvecklingen i inlärningen. En bana kan tex erbjuda en möjlighet att upptäcka hur man kan använda terrängformer som stråken eller en stoppare bakom kontrollen för att hitta rätt. En bra bana lyfter fram bra ruttval som en tillräcklig skicklig orienterare kan utnyttja. Orienteraren som inte ännu är så skicklig kan använda tydliga mera kringgående allternativ. Ta hänsyn till barnenes längd och den höjd de observerar terrängen ifrån. SSL 2014/FSO översättning 2015 5

6 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Kunskapsnivå hos en nybörjare - Uppfattar vad en karta är och känner till de vanligast kartecknen - Kan bestämma sin position vid tydliga terrängpunkter och vid sin egen kontroll - Kan passa kartan med i terrängen synliga terrängpunkter - Kan använda tydliga stråken och ledstänger - Kan gena från en tydlig ledstång till en annan - Förstår begränsat kontroll definitionerna 6SSL 2014 FSO översättning 2015

7 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D 10 tävling 7 Omgivningen för en bana för barn - Längsmed hela banan finns en tydlig ledstång - Terrängen är lätt framkomlig med god sikt, tydliga begränsande områden (åkrar, vägar) - Om dessa inte existerar får ej klassen arrangeras - Banan skall vara mycket lätt - I skogen finns ingen snitsel som skulle stöda orienteraren. Barnet kan orientera sig vid kontrollen. SSL 2014 FSO översättning 2015

8 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi 8 - Kontrollpunkten skall vara vid en tydlig ledstång/stråk. Vid ledstängen skall finnas en stoppare nära kontrollen. - Kontrollpunkten och –skärmen skall synas tydligt från stråket - Mycket tydliga kontrolldefinitioner - Kontrollingång: Kontrollpunkten skall vara så vald att den stoppar löparen då denne kommer till kontrollen - Rutt val: Uppgiften skall vara att välja rätt stig vid korsningarna. - Till första kontrollen skall finnas bara ett tydligt och rakt ruttval. H/D 10 tävling SSL 2014 FSO översättning 2015

9 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Kunskaps nivå på en erfaren 11 åring - Kan utnyttja och följa mindre tydliga ledstänger och stråken - Håller på att lära sig se olika ruttval - Håller på att lära sig förutse terrängen - Läser på terrängpunkter och föremål nära ledstängerna - Klarar av korta vägval emellan ledstänger (gina) - Kan rikta/passa kartan med hjälp av kompassen Denna beskrivning gäller en erfaren 11-åring. De flesta klarar inte ännu av alla dessa tekniker. En bra bana erbjuder tydliga ruttval, erbjuder trygghetskänsla och känsla om att göra rätt samt glädje även för en mindre erfaren 11-åring. 9SSL 2014 FSO översättning 2015

10 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D 12 bana i en tävling 10 - Löparnas kunskap är inte ännu på en hög nivå. I klassen deltar även oerfarna 11 åringar. - Banan skall vara tydlig och trygg - Terrängen: lättframkomlig, bra sikt, tydliga terrängpunkter och begränsande föremål eller områden (åkrar, vägar) - Om en del av terrängen saknar dessa kan man gör terrängen tryggare med en snitsel. Snitselnaritas på kartan och dras ut i terrängen. SSL 2014 FSO översättning 2015

11 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D12 bana i tävling 11 - Kontrollpunkten är vid en styrande terrängpunkt - Kontrollpunkten och skärmen kan synas till från styrande terrängföremålet - Kontrollpunkten skall vara entydlig och det skall finnas en stoppare bakom punkten. - Kontrolltagning: Styrande punkten, föremålet längsmed vilket löparen närmar sig, kontrollen skall ha en stoppare nära kontrollen - Ruttval: Det finns alltid ett tydligt ruttval längsmed styrande ledstänger. Några mellanrum kan ha flera allternativ till ruttval. Uppgiften är att välja och verkställa. SSL 2014 FSO översättning 2015

12 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Nivån i klass H13 hos en erfaren 13 –åring En erfaren 13-åring kan: - Karttecken - Passa kartan - Kunna se och bedöma olika ruttval med hjälp av styrande punkter, bedöma längden och framkomligheten - Gena korta avstånd från en ledstång till en annan - Uppfattar grunder till höjdkurvorna (högsta, tydliga och branta partier) - Klarar av utnyttja väsentliga terrängpunkter före kontrollen - Kan orientera korta sträckor med att stödda sig från en punkt till en annan - Utnyttjar kompassen 12SSL 2014 FSO översättning 2015

13 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D13 13 - 13 klassen är en trygg klass emellan 12 och 14 år - I klassen deltar även löpare som har lite erfarenhet - Terrängen: bra framkomlighet, bra sikt, tydliga terräng punkter och områden. Banan skall ha begränsande föremål som vägar. Åkrar,.. - Om en del av terrängen saknar dessa kan man göra terrängen tryggare med en snitsel. Snitseln ritas på kartan och dras ut i terrängen. SSL 2014 FSO översättning 2015

14 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D13 14 - Kontrollpunkten är nära en tydlig sista säkra/ kyrktorn eller nära en styrande punkt, syn avstånd - Kontrollpunkten skall vara entydlig, bakom punkten skall finnas stoppare. - Kontrolltagning: Längsmed ledstången eller vid styrande punkten skall finnas en tydlig plats varifrån löparen kan styre sig till kontrollen eller sista säkra. - Kontrollflaggan och –punkten kan synas till sista säkra, bestyrker görandet. - Ruttval allternativen: följer tydliga styrande farleder eller punkter. En löpare som är mera van skall ha nytta med att våga gina. SSL 2014 FSO översättning 2015

15 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Om nivån hos en 14-åring - Orienteringskunnande baserar sig fortfarande i att följa styrande punkter, rutter och områden. - Kan göra ruttval som baserar sig på att löpa från en tydlig punkt till en annan. - En del av O-uppgifterna kan ställa krav på att kunna utnyttja terräng former = kurvförståelse - Stoppare och föremålen kan vara mindre entydiga än tidigare - Ruttval baserar sig på att kunna bedöma längden, svårighet och framkomligheten genom att ta hänsyn i eget. - Så småningom uppfattar löparen sitt kunnande och klarar av att göra bra val som är lämpliga för henne. - Att förenkla, generalisera och göra kontrollen större är kunskaper som utveckals stegvis- genom att ”förstå”. 15SSL 2014 FSO översättning 2015

16 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D14 16 - Banan: bjuder på olika ruttval allternativ för löpare på olika nivå. - Teknikväxling, tempoväxling, stig- och vägpartier. Kontrollmellanrumen gärna av olika svårighetsgrad. Kringgående allternativ för löpare som är minder erfarna. - Terrängen: Bra framkomlighet, bra sikt, tydliga punkter och tydliga terräng former. Fortfarande bra om det finns begränsande områden. - Om en del av terrängen saknar dessa kan man gör terrängen tryggare med en snitsel. Snitseln ritas på kartan och dras ut i terrängen. Modellbana D14 SSL 2014 FSO översättning 2015

17 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D14 17 - Kontrollpunkten är i närheten av en styrande ”sista säkra” Slagpunkt. - Kontrollpunkten skall vara entydlig och tydlig. Bakom punkten skall vara en synlig stoppare. - Kontrolltagning: I nära kontakt med kontrollen skall finnas ”sista säkra” via vilken löparen kan ta kontrollen. Kontrolltagning for inte bli för svår till nivån. - Ruttval: Som i klassen för 13 åringar. Allternativ ruttval kan styras av terrängformer. Mellanrum kan även vara att löpa från en tydlig/tydande punkt till en annan. Modellbana H14 SSL 2014 FSO översättning 2015

18 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Om kunskapsnivån för en 16 åring - Utvecklingen i det abstraktiska tänkande förbättrar det hur löparen klara av att förutse terrängen i orienteringen. - Klarar av att utnyttja olika tekniker i olika typ av terräng och ta hänsyn till sitt kunnande. - I valet av rutt, för löparen, inverkar vägvalets snabbhet och orienteringsuppgiftens svårighetsgrad. - Löparen kan utnyttja flera olika tekniker i kontrolltagningen beroende an kontrollpunktens läge. - Stoppare är inte mera så avgörande i kontrolltagning - Klarar av att hålla höjd i en slutning 18SSL 2014 FSO översättning 2015

19 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D15, H/D16 - Banor i 16-klassen kan planeras för erfarna löpare. De klarar av att använda flera olika tekniker under löpningen. - Det kan finnas flera olika ruttval, även mellanrum med krav på intensiv kartläsning ”finorientering” kan planeras. - Ett tydligt mellanrum med möjliget att löpa hårt kunde vara på med - Terrängen: Huvudsakligen bra framkomlighet med hållpunkter och stödande terrängpunkter och –områden - Kontrollpunkten skall väljas enligt terrängen: I krävande terräng lätta och tydliga kontrollpunkter och andra vägen 19SSL 2014 FSO översättning 2015

20 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D15, H/D16 - Kontroltagning : - kan förutsätta användning av olika tekniker och noggrann fin orientering. I närheten av kontrollen skall finnas i sista säkra som löparen kan utnyttja när denne kommer till kontrollen. Kontrolltagningen skall inte vara för krävande till nivå klassen. - Ruttval: - Kan göras av olika orienteringuppgifter. Speciellt skall läggas vikt på mm. Ruttens längd, framkomlighet, höjdskillnad, hur lätt är det att verkställa allternativet (följa valda rutten) och svårigheten i kontrolltagning. 20SSL 2014 FSO översättning 2015

21 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Modellbana D16 21SSL 2014 FSO översättning 2015

22 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Modellbana H16 22SSL 2014 FSO översättning 2015

23 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Sprintbana - en sprint bana skall till orienteringuppgiften och läsbarheten var tydlig och klar. - Banorna för nybörjare skall vara tydliga och enkla. - På en bana skall inte byggas konstgjorda fällor med att använda förbjudna områden och -punkter. - Man skall försäkra att det är inte möjlig att överskrida ett förbjudet område i misstag. - Banan skall vara SÄKER – trafiken, … 23SSL 2014 FSO översättning 2015

24 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D10 24 - En tydlig orienteringsuppgift- huvudsakligen en uppgift på ett mellanrum. - Inte korsbana SSL 2014 FSO översättning 2015

25 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D12 25 - Banan är tydlig att läsa och undviker förbjudna områden ”konstgjorda” SSL 2014 FSO översättning 2015

26 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi H/D13 26SSL 2014 FSO översättning 2015

27 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi 27 H/D14 ja 16 SSL 2014 FSO översättning 2015

28 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Att beakta i Sprint arrangemang - Kontakta lokala invånare gällande användningen av området, husbolag, företag, skolor,.. - Ta till beaktande säkerheten, trafiken, väg övergångar, bebodda områden och tomtmark, övervakning att löparna respekterar förbjudna områden. - Vid tävling är det bra att ha övervakare som har en styrande roll i övervakningen. - Förbjudna områden: - Kts. www.suunnistusliitto.fi > Kilpailu > säännöt ja ohjeet > Sprinttisuunnistuksen kielletyt alueet. Sprinttisuunnistuksen kielletyt alueet. - Direktiv i arrangera en Sprint tävling. - www.suunnistusliitto.fi/ KILPAILU > Kilpailun järjestäminen > Sprinttikilpailun suunnitteluSprinttikilpailun suunnittelu 28SSL 2014 FSO översättning 2015

29 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Skidorienteringsbana för H/D 10 29 - Lätt - Banan för 10-klassen följer tydliga spår, belystbana eller anna uppkörd bana. - I banan ingår inte punktspår eller krävande backor upp eller ned. - Kontrollpunkten är vid en ledstång och ett spår - Ett till två ruttval - Arrangören skall hjälpa skidaren i att förberda sig före starten, fästa kartan och passa kartan - SSL 2014 FSO översättning 2015

30 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Skidorienteringsbana förH/D 12 30 - banan är tydlig och säker - Banan skall gärna ha ut ”huvudspår” (belyst spår,..) - I banan ingår inte punktspår eller krävande backor upp eller ned. - Spårnätet for inte var för tätt - Kontrollpunkten är vid en ledstång och ett spår - Kontrollpunkten for inte var i en korsning eller brant backe SSL 2014 FSO översättning 2015

31 www.suunnistusliitto.fi facebook.com/suunnistusliitto @SuunnistusSSL www.suunnistusliitto.fi Skidorienteringsbana för H/D 14 31 - Banan erbjuder olika ruttvalsmöjligheter för skidare på olika nivå - Förutom ett tätt spårnät skall banan gärna ha ”huvudspår” som belyst spår, vägar som går att skida. - I banan ingår inte punktspår eller för krävande nedför backor. - Kontrollpunkterna kan vara olika - Tydliga men mångsidaga ruttval där man kan till beaktande framkomligheten i olika typ av spår. SSL 2014 FSO översättning 2015


Ladda ner ppt "Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material SSL."

Liknande presentationer


Google-annonser