Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karttillgänglighet för klubborienterare och allmänhet Svensk orienterings huvudmål  Världens bästa landslag  Växa (attrahera/behålla) Fler medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karttillgänglighet för klubborienterare och allmänhet Svensk orienterings huvudmål  Världens bästa landslag  Växa (attrahera/behålla) Fler medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 Karttillgänglighet för klubborienterare och allmänhet Svensk orienterings huvudmål  Världens bästa landslag  Växa (attrahera/behålla) Fler medlemmar Medlemsvård

2 Orienteringskartan är en högkvalitativ produkt – I många avseenden bättre än Lantmäteriets och kommunernas kartor Orienteringsrörelsen behöver utveckla marknadsföringen av orienteringskartan som produkt – Okänd – hur många känner till orienteringskartans förträfflighet? – Otillgänglig – försäljningskanalerna är inte i takt med tiden Kartan, en högkvalitativ produkt

3 Papperskartan fyller fortfarande en funktion, men ett digitalt komplement behövs Kartor i allmänhet genomgår en renässans tack vare internet, GPS, smarta mobiltelefoner Orienteringsrörelsen saknar en enkel digital försäljningskanal för orienteringskartor – ”Hur får jag in orienterings- kartan över svampskogen i min mobil, med en röd prick som visar var jag är?” Ny teknik ger nya möjligheter

4 Orienteringsrörelsen – Kartägarna (klubbarna): backup, delningsyta, försäljningsplattform – Aktiva/tränare: köper kartor för träning, analys via vägvalstjänster Friluftsmänniskor – Bär- och svampplockare – Löpare – Cyklister – Vandrare Tekniknördar Skolor – Alltid tillgång till uppdaterat kartmaterial för idrottslektionerna Många målgrupper för en digital karttjänst Myndigheter – Integration med befintlig kartdata i t ex kommunernas karttjänster Räddningstjänst – Eftersök, skogsbränder Företag – Hitta.se, Eniro: ett orienterings- kartlager i tillägg till kart- och satellitkartlager?

5 Utmaning 1: Upphovsrätt Funderingar Vårt mål är att bli fler orienterare. En del är att förenkla karttillgängligheten. Kartor med vägval läggs redan idag ut i stor utsträckning Hittaut.nu stor succé: Kartan blir tillgänglig till allmänheten. Lösning? Kartägaren bestämmer! – Vem/vilka som ska få tillgång till kartan och när – Tillgänglighet utifrån vilket syfte den ska användas för För enskilt bruk För en aktivitet med ett visst antal

6 Utmaning 2: Markfrågor och avlysta områden Funderingar Allemansrätten gäller fortfarande, dvs för enskilt bruk kan du besöka området Avlysta områden kan fortfarande besökas enskilt, dock utan möjlighet att senare vara med på aktuell tävling Lösning? Aktuell information om kartan i samband med köp – Tydlig samråds- och kontaktinformation – Enklare att hålla information om jakt etc aktuell än via traditionella försäljningskanaler – På avlysta områden förbjuds försäljning för bruk vid aktivitet

7 En plattform för orienteringskartor på nätet – Kartägarna (klubbarna) laddar upp kartor – Kunderna köper kartor i digitalt format över önskade områden – Kartorna visas i webbläsare och i mobiltelefonapp – Externa webbtjänster (vägvalsanalystjänster m fl) kan nyttja kartorna Kartbanken 2.0 – idé

8 Kartbanken 2.0 Exempel på hur det skulle kunna se ut.

9 Allmänheten Kartbanken.se  Alla kartor  Olika lager för aktiviteter  Betalfunktion  GPS-bank med spår Klubborienterare Orientering.se SOFT-tjänster  Motionsorientering.se  HittaNatur.se  Naturpasset.se Eventor  En inloggning  Kartuppladdning  Kontroll- och banuppladdning Kontaktuppgifter från allmänheten lagras här. Kartägare Åtkomstflöde HittaNatur.se Motionsaktiviteter  Motionsorientering.se  Naturpasset.se  Hittaut.nu  Friska-projektet m fl

10 Kartbanken och Naturkartan.se/HittaNatur.se Samordningsvinster – Inloggning och registrering av användaruppgifter (både kartägare och kund) – Kartuppladdning – Kontroll- och banuppladdning – Kundregistrering – Betaltjänst – Mobilappar (iPhone och Android)

11 Kartbanken och Naturkartan.se/HittaNatur.se (forts.) Tidsplan 2013 – Presentationslager Kartbanken 2.0 Kartbakgrund: Google Maps Stöd för lager av kartområden, aktiviteter samt klubbstugor Sökfunktion Vektoriserad orienteringssverigekarta i nästa steg, inklusive möjlighet att köpa via kvadratkilometerpris – Integration av funktioner från HittaNatur.se med fokus på kartägarna – Egen kartdatabas för SOFT, inklusive GPS-data – Betarelease av Kartbanken 2.0 och HittaNatur.se under våren?


Ladda ner ppt "Karttillgänglighet för klubborienterare och allmänhet Svensk orienterings huvudmål  Världens bästa landslag  Växa (attrahera/behålla) Fler medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser