Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gul sträcka D 12 H 12 U 3 Öppen 2 Öppen 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gul sträcka D 12 H 12 U 3 Öppen 2 Öppen 5."— Presentationens avskrift:

1 Gul sträcka D 12 H 12 U 3 Öppen 2 Öppen 5

2 Orange sträcka D 14 H 14 U 4 Öppen 4
Vad är skillnaden mot den förra sträckan?

3 Utvecklingstrappa – Offensiv orientering
Maximal prestation, äldre senior - Mästerskapförberedelse - Förebygga skador, överträning och utbrändhet Planering av träning och tävling - Specifik tävling och terrängtyp Störningsmoment Träna för att vinna, ung senior Träningsvolym - Allmän styrketräning Formtoppning - Offensiv orientering, fokusering Strategiskt tänkande - Kartläsning Träning för att tävla, år Individuell träning, blandad intensitet - Uthållighetsträning Styrketräning - Anaerob träning Förenkling, generalisering - Säkerhet Spänningsreglering Träning för att träna, år Klubbträningen - Uthållighetsträning Allmän styrka och stabilitet, smidighet och rörlighet - Stödjande funktioner Kurvbildsträning - Anpassa hastigheten Säkerhetstekniker Röra sig med glädje – lära sig att träna, under 13 år Rörelsefärdighet - Motorik, kroppskontroll Styrka - Hinderbanor Löpning i skog - Stödjande funktioner Vägval - Kurvbild Inre dialog - Självförtroende

4 Utvecklingstrappa – orienteringsteknik
Ö Genomskåda banläggaren. Ä Svåra vägval. Å Använda rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande. Z Kontroller och sträckor på skrå. Y Svåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter. X Fartanpassning med hänsyn till terräng och den egna förmågan. V Svårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden. U Vägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader. T Förenkla, förstora och förlänga kontroll. S Kompass- och styrteknik via hållpunkter. R Avståndsuppfattning. Stega mindre än 200 meter. Q Strukturera, förstora och förenkla kartbilden. P Vägvalsbedömning, avstånd, framkomlighet, fartanpassning. O Mer om höjdformationer. Naturliga ledstänger. N Kompass- och styrteknik mot kontroll. M Förståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet. L Höjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten. K Kompass, styrteknik mindre än 300 meter mot tydlig ledstång. J Gena och snedda, mindre än 100 meter. I Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång. H Vara uppmärksam på mindre tydlig ledstänger. G Enkel vägvalsbedömning, kort eller lång, väg. F Mer kartteckenkunskap, andra typer av ledstänger. E Känna till hur start, kontroll och mål markeras. Framförhållning, tänka framåt. Vara uppmärksam på ledstångsbyte. D Känna till och orientera efter entydiga ledstänger. C Handgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, kontrollkort, stämpelteknik. B Passa kartan med hjälp av terräng och kartpassare. A Kartförståelse, passa kartan. Kartans färger, de vanligaste karttecknen.

5 Banläggning K 17 Finorientering i detaljrik terräng
K 16 Grovorientering i svår kurvbild V 4 Svår vägvalsbedömning K 15 Kontrolltagning i detaljfattig terräng K 14 Kontrolltagning utan tydlig uppfångare K 13 Grovorientering i enkel kurvbild K 12 Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare K 11 Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare V 3 Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet K 10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare K 9 Lätt kurvbildsorientering K 8 Lätt grovorientering mot säker uppfångare K 7 Gena mot säker uppfångare V 2 Bedömning av längd och löpbarhet K 6 Gena över öppet området mot säker uppfångare K 5 Svårare ledstångsorientering K 4 Kontroll vid sidan av ledstång V 1 Enbart längdbedömning K 3 Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan (max två byten per sträcka) K 2 Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll K 1 Lätt ledstångsorientering, given riktning

6 K7 Gena mot säker uppfångare

7 K8 Lätt grovorientering mot säker uppfångare

8 K9 Lätt kurvbildsorien-tering

9 K10 Kort finorientering mot planbildskontroll med säker upp-fångare

10 V2 Bedömning av längd och löpbarhet

11 Vi går från säker till … … tydlig

12 K11 Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig upp-fångare

13 K12 Kontrolltagning i tydlig kurvbild med tydlig uppfångare

14 K13 Grovorientering i enkel kurvbild

15 V3 Bedömning av längd, framkomlighet och säkerhet, hållpunkter

16 Violetta banor

17 Glöm inte bort det här! Gena och snedda över öppen mark mot säker uppfångare Ska förekomma på vita banor, bland annat HD 10

18 Förenkla – en viktig teknik

19 Teknik - Hållpunkter Du har kontakt med ett terrängföremål som du passerar utan att ha hjälp med riktningen En sankmark En sten En höjd En brant En sänka

20 K13 Grovorientering i enkel kurvbild

21 K13 Grovorientering i enkel kurvbild

22 Teknik - Kurvbilden Snitsla upp en kurva Promenera i grupp Övning:
Sätta ut kontroller längs kurvan… Kartpromenad med ledare  diskussion

23 Kvällens övning

24 Kvällens övning

25 K9 Lätt kurvbildsorien-tering
K11 Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig upp-fångare

26 Kurvbildsorientering

27 Teknik - Kontrolltagning
Förenkla Förlänga Förstora Attackpunkt Ta kontrollen uppifrån ”Det viktigaste är att söka terrängföremålet i första hand och skärmen i andra hand.”

28 Förlänga, förstora, sikta sidan – en viktig teknik

29 Teknik - Färdigförlängt
Bestäm i förväg hur kontrollerna ska tas, förlängas

30 Teknik – Förenkla/Förlänga
Kontroll 1-3: Vanlig inritning Spring med gruppen – passera sista attackunkt. Kontroll 4-7: Markera attackpunkt och styr löparen. Ensamma eller i par. Kontroll 8-10: Vanlig inritning. Löparen tar själv beslut om förenkling och attackpunkt.

31 Attackpoint – en viktig teknik

32 Teknik – Attackpunkt Grov-OL till säker/tydlig uppfångare.
Fin-OL in mot kontroll

33 Ta kontrollen uppifrån – en viktig teknik

34 Ta kontrollen uppifrån

35 Orange sträcka D 14 H 14 U 4 Öppen 4
Vad är skillnaden mot den förra sträckan?

36 Kolla vad löparen kan! Checklista Gul Checklista Orange/Röd
Kan det här vara något för din förening? Lämna gärna synpunkter till


Ladda ner ppt "Gul sträcka D 12 H 12 U 3 Öppen 2 Öppen 5."

Liknande presentationer


Google-annonser