Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gul sträcka »D 12 »H 12 »U 3 »Öppen 2 »Öppen 5. Orange sträcka »D 14 »H 14 »U 4 »Öppen 4 »Vad är skillnaden mot den förra sträckan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gul sträcka »D 12 »H 12 »U 3 »Öppen 2 »Öppen 5. Orange sträcka »D 14 »H 14 »U 4 »Öppen 4 »Vad är skillnaden mot den förra sträckan?"— Presentationens avskrift:

1 Gul sträcka »D 12 »H 12 »U 3 »Öppen 2 »Öppen 5

2 Orange sträcka »D 14 »H 14 »U 4 »Öppen 4 »Vad är skillnaden mot den förra sträckan?

3 Utvecklingstrappa – Offensiv orientering Röra sig med glädje – lära sig att träna, under 13 år - Rörelsefärdighet- Motorik, kroppskontroll - Styrka- Hinderbanor - Löpning i skog- Stödjande funktioner - Vägval- Kurvbild - Inre dialog- Självförtroende Maximal prestation, äldre senior - Mästerskapförberedelse- Förebygga skador, överträning och utbrändhet - Planering av träning och tävling- Specifik tävling och terrängtyp - Störningsmoment Träna för att vinna, ung senior - Träningsvolym- Allmän styrketräning - Formtoppning- Offensiv orientering, fokusering - Strategiskt tänkande- Kartläsning Träning för att tävla, 16-19 år - Individuell träning, blandad intensitet- Uthållighetsträning - Styrketräning- Anaerob träning - Förenkling, generalisering- Säkerhet - Spänningsreglering Träning för att träna, 13-16 år - Klubbträningen- Uthållighetsträning - Allmän styrka och stabilitet, smidighet och rörlighet- Stödjande funktioner - Kurvbildsträning- Anpassa hastigheten - Säkerhetstekniker

4 Utvecklingstrappa – orienteringsteknik ÖGenomskåda banläggaren. ÄSvåra vägval. ÅAnvända rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande. ZKontroller och sträckor på skrå. YSvåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter. XFartanpassning med hänsyn till terräng och den egna förmågan. VSvårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden. UVägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader. TFörenkla, förstora och förlänga kontroll. SKompass- och styrteknik via hållpunkter. RAvståndsuppfattning. Stega mindre än 200 meter. QStrukturera, förstora och förenkla kartbilden. PVägvalsbedömning, avstånd, framkomlighet, fartanpassning. OMer om höjdformationer. Naturliga ledstänger. NKompass- och styrteknik mot kontroll. MFörståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet. LHöjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten. KKompass, styrteknik mindre än 300 meter mot tydlig ledstång. JGena och snedda, mindre än 100 meter. IVara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång. HVara uppmärksam på mindre tydlig ledstänger. GEnkel vägvalsbedömning, kort eller lång, väg. FMer kartteckenkunskap, andra typer av ledstänger. EKänna till hur start, kontroll och mål markeras. Framförhållning, tänka framåt. Vara uppmärksam på ledstångsbyte. DKänna till och orientera efter entydiga ledstänger. CHandgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, kontrollkort, stämpelteknik. BPassa kartan med hjälp av terräng och kartpassare. AKartförståelse, passa kartan. Kartans färger, de vanligaste karttecknen.

5 Banläggning K 17Finorientering i detaljrik terräng K 16Grovorientering i svår kurvbild V 4Svår vägvalsbedömning K 15Kontrolltagning i detaljfattig terräng K 14Kontrolltagning utan tydlig uppfångare K 13Grovorientering i enkel kurvbild K 12Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare K 11Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare V 3Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet K 10Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare K 9Lätt kurvbildsorientering K 8Lätt grovorientering mot säker uppfångare K 7Gena mot säker uppfångare V 2Bedömning av längd och löpbarhet K 6Gena över öppet området mot säker uppfångare K 5Svårare ledstångsorientering K 4Kontroll vid sidan av ledstång V 1Enbart längdbedömning K 3Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan (max två byten per sträcka) K 2Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll K 1Lätt ledstångsorientering, given riktning

6 K7Gena mot säker uppfångare

7 K8Lätt grovorientering mot säker uppfångare

8 K9Lätt kurvbildsorien- tering

9 K10Kort finorientering mot planbildskontroll med säker upp- fångare

10 V2Bedömning av längd och löpbarhet

11 Vi går från säker till … … tydlig

12 K11Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig upp- fångare

13 K12Kontrolltagning i tydlig kurvbild med tydlig uppfångare

14 K13Grovorientering i enkel kurvbild

15 V3Bedömning av längd, framkomlighet och säkerhet, hållpunkter

16 Violetta banor

17 Glöm inte bort det här! »Gena och snedda över öppen mark mot säker uppfångare »Ska förekomma på vita banor, bland annat HD 10

18 Förenkla – en viktig teknik

19 Du har kontakt med ett terrängföremål som du passerar utan att ha hjälp med riktningen » En sankmark » En sten » En höjd » En brant » En sänka Teknik - Hållpunkter

20 K13Grovorientering i enkel kurvbild

21

22 Teknik - Kurvbilden » Snitsla upp en kurva » Promenera i grupp Övning: Sätta ut kontroller längs kurvan… Kartpromenad med ledare  diskussion

23 Kvällens övning

24

25 K9Lätt kurvbildsorien- tering K11Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig upp- fångare

26 Kurvbildsorientering

27 Teknik - Kontrolltagning » Förenkla » Förlänga » Förstora » Attackpunkt » Ta kontrollen uppifrån ”Det viktigaste är att söka terrängföremålet i första hand och skärmen i andra hand.”

28 Förlänga, förstora, sikta sidan – en viktig teknik

29 Teknik - Färdigförlängt » Bestäm i förväg hur kontrollerna ska tas, förlängas

30 Teknik – Förenkla/Förlänga Kontroll 1-3: Vanlig inritning Spring med gruppen – passera sista attackunkt. Kontroll 4-7: Markera attackpunkt och styr löparen. Ensamma eller i par. Kontroll 8-10: Vanlig inritning. Löparen tar själv beslut om förenkling och attackpunkt.

31 Attackpoint – en viktig teknik

32 » Grov-OL till säker/tydlig uppfångare. » Fin-OL in mot kontroll Teknik – Attackpunkt

33 Ta kontrollen uppifrån – en viktig teknik

34 Ta kontrollen uppifrån

35 Orange sträcka »D 14 »H 14 »U 4 »Öppen 4 »Vad är skillnaden mot den förra sträckan?

36 Kolla vad löparen kan! »Checklista GulChecklista Gul »Checklista Orange/RödChecklista Orange/Röd »Kan det här vara något för din förening? Lämna gärna synpunkter till lars.greilert@orientering.selars.greilert@orientering.se


Ladda ner ppt "Gul sträcka »D 12 »H 12 »U 3 »Öppen 2 »Öppen 5. Orange sträcka »D 14 »H 14 »U 4 »Öppen 4 »Vad är skillnaden mot den förra sträckan?"

Liknande presentationer


Google-annonser