Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lär vi ut orientering? Ungdomsledarträff 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lär vi ut orientering? Ungdomsledarträff 2014."— Presentationens avskrift:

1 Hur lär vi ut orientering? Ungdomsledarträff 2014

2 Agenda  Utvecklingstrappan  Litteratur  Material  Metoder  Strategier  Pedagogik  Att vara ledare Ungdomsledarträff 2014

3 Lätt eller svårt? Det som är lätt för någon kan vara svårt för en annan. Vad som är lätt eller svårt är beroende av ålder, kunskap, erfarenhet, kondition, träningsintresse med mera. Det finns en mängd olika orienteringsmoment. Dessa delas in i sex olika kategorier som betecknas med färger. Grön, Vit, Gul, Orange/Röd, Violett, Blå/Svart Ungdomsledarträff 2014

4 Svårighetsgraden Banans svårighetsgrad påverkas av: Valet av terräng Terrängens variation Terrängens detaljrikedom Kontrollernas läge, typ och storlek Andelen orienteringsmoment på sträckorna Kontrollens funktion är att vara utgångspunkt och avslutning på en sträcka. Sträckan har en viss funktion i den bana den är en del av. Ungdomsledarträff 2014

5 Vägvalsmoment Att välja väg är den viktigaste delen. Vägvalet ska påverka resultatet. Vägval handlar om att värdera kartans information om löpbarhet, kupering, vegetation och underlag. Löparen ska tvingas väga in den egna kartläsnings- och löpförmågan. Ju fler vägval desto större tankemöda. Det finns fyra olika vägvalsmoment, V 1-4. Ungdomsledarträff 2014

6 Karläsningsmoment All orientering kräver kartläsning. Svårigheten i kartläsningen avgörs av kartans läsbarhet, framkomligheten, kuperingen, hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd, kontrollernas storlek tydlighet och typ samt uppfångarnas läge och tydlighet. Det finns 17 olika kartläsningsmoment, K 1-17. Ungdomsledarträff 2014

7 Trappan  Grön  Vit  Gul  Orange(röd)  Violett  Svart (blå) Ungdomsledarträff 2014

8 Trappan ÖGenomskåda banläggaren. ÄSvåra vägval. ÅAnvända rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande. ZKontroller och sträckor på skrå. YSvåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter. XFartanpassning med hänsyn till terräng och den egna förmågan. VSvårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden. UVägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader. TFörenkla, förstora och förlänga kontroll. SKompass- och styrteknik via hållpunkter. RAvståndsuppfattning. Stega mindre än 200 meter. QStrukturera, förstora och förenkla kartbilden. PVägvalsbedömning, avstånd, framkomlighet, fartanpassning. OMer om höjdformationer. Naturliga ledstänger. NKompass- och styrteknik mot kontroll. MFörståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet. LHöjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten. KKompass, styrteknik mindre än 300 meter mot tydlig ledstång. JGena och snedda, mindre än 100 meter. IVara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång. HVara uppmärksam på mindre tydlig ledstänger. GEnkel vägvalsbedömning, kort eller lång, väg. FMer kartteckenkunskap, andra typer av ledstänger. EKänna till hur start, kontroll och mål markeras. Framförhållning, tänka framåt. Vara uppmärksam på ledstångsbyte. DKänna till och orientera efter entydiga ledstänger. CHandgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, kontrollkort, stämpelteknik. BPassa kartan med hjälp av terräng och kartpassare. AKartförståelse, passa kartan. Kartans färger, de vanligaste karttecknen. Ungdomsledarträff 2014

9 Litteratur  Orientera för att ha kul  Orientera för att lära sig träna  Orienteringsteknik från grön till gul  Orienteringsteknik från orange till svart  Full koll från gul till orange  Full koll från röd till svart  Utvecklingsplanen Osv… Ungdomsledarträff 2014

10 Material  SOFT  Skogsäventyret  Skattjakten  Bombmurkland  Utmaningen  Västergötlands OF  Skärmfullt  Från ledstång till vildmark  Lila tråden Ungdomsledarträff 2014

11 Material  Övningsbanken  Orientering.se Orientering.se Ungdomsledarträff 2014

12 Agenda  Utvecklingstrappan  Litteratur  Material  Metoder  Strategier  Pedagogik  Att vara ledare

13 Ungdomsledarträff 2014 Metoder Exempelvis  Grovorientera  Finorientera  Förenkla  Förlänga  Framförhållning Osv…

14 Ungdomsledarträff 2014 Strategier Exempelvis  Sträckplanering  Kontrolltagning  Vägval  Taktik  Fartanpassning Osv…

15 Ungdomsledarträff 2014 Agenda  Utvecklingstrappan  Litteratur  Material  Metoder  Strategier  Pedagogik  Att vara ledare

16 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Grön nivå - Kartförståelse - Kartans färger - Karttecken - Passa kartan - Ledstänger - Vika kartan - Tumgrepp

17 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Vit nivå - Kartförståelse - Karttecken - Otydliga ledstänger - Kontroll bredvid ledstång - Kompass - Gena snedda

18 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Gul nivå - Kartförståelse - Karttecken - Kompassgång - Hållpunkter - Vägval - Sträckplanering - Höjdkurvor

19 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartförståelse

20 Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse  ”Kartan är en liten bild av verkligheten”  ”Det du ser omkring dig finns ritat på kartan (rakt uppifrån)” Grön nivå

21 Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse  ”1 cm på kartan är 100 meter i verkligheten” (Avståndsförmåga hos barn?)  Planbilden är hur ledstängerna hänger ihop. (Visa kartexempel) Vit nivå

22 Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse  Kurvbilden visar höjder och gropar  Vanligtvis är det 5 meters höjdskillnad mellan kurvorna.  Hjälpkurvor  Lutningssträck Gul nivå

23 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartförståelse

24 Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Övning - kartförståelse Del 1: 1. Lägg åtta olika föremål utspritt på ett bord (eller en markerad rektangel) 2. Låt barnen rita av det uppifrån Del 2: 1. Ta fram ett papper med de åtta olika föremålen inritade uppifrån, på ett annat sätt. 2. Låt barnen lägga ut föremålen på bordet efter kartan. Del 3: 1. Ställ barnen på olika sidor bordet och låt dem passa in kartan. 2. Låt dem rotera runt bordet och behålla kartan på rätt håll hela tiden. Grön nivå

25 Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Övning - kartförståelse Del 4: 1. Låt barnen rita en bana med start, fem kontroller och mål på den förberedda kartan. 2. Låt de sedan sätta ut banan med små lappar som är starttriangeln, kontrollringar och målsymbol. Del 5: 1. Ta fram en ”legogubbe” och låt barnen ”springa” banan. 2. Stoppa dem ibland och fråga var de är, på kartan. Grön nivå

26 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartans färger

27 Ungdomsledarträff 2014 Kartans färger Allt som är vitt är vanlig skog. Allt som är gult är öppnare än vanlig skog, ju gulare desto öppnare. Allt som är grönt är tätare är vanlig skog, ju grönare desto tätare. Allt som är blått har med vatten att göra, ju blåare desto blötare. Nästan allt som är brunt har med höjdskillnader att göra, upp eller ner. Allt som är markerat med en gröngul färg är tomtmark och förbjudet område. Allt som är svart har människan skapat men även stenar och branter är svarta Grön nivå

28 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartans färger

29 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Karttecken

30 Ungdomsledarträff 2014 Karttecken Stig - väg Bäck Sten Stenmur Kraftledning Hus Öppen mark Grusytor Grön nivå

31 Ungdomsledarträff 2014 Karttecken Stängsel Ruin Stenröse Torn Sankmark Grop Höjd Punkthöjd Hygge vs Äng Beståndsgräns Tomtmark Vit nivå

32 Ungdomsledarträff 2014 Karttecken Alla karttecken Variation av gult Variation av grönt Variation av blått Gul nivå

33 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Karttecken

34 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Hantera riktning

35 Ungdomsledarträff 2014 Passa kartan Vad säger vi? Hur gör vi? ”Svänger stigen, svänger du, men kartan ska vara still…” ”Där du springer ska peka rakt ut från magen” Grön nivå

36 Ungdomsledarträff 2014 Passa kartan med kompass Vad säger vi? Hur gör vi? ”Rött mot rött” ”Texten är norr” ”Norrpilen på komassen och norrpilen på kartan” Vit nivå 1. Håll kartan framför dig med sträckan du ska löpa rakt ut från magen 2. Håll kompassen platt, som en pannkaka, på kartan och vrid sedan dig själv tills rött är mot rött 3. Nu går ledstängerna åt samma håll på kartan som i verkligheten.

37 Ungdomsledarträff 2014 Passa kartan med kompass Vad säger vi? Hur gör vi? ”Lyft blicken och ”se” var du ska” ”Stäm av riktningen vid varje hållpunk” 1. Håll kartan framför dig med sträckan du ska löpa rakt ut från magen 2. Håll kompassen platt, som en pannkaka, på kartan och vrid sedan dig själv tills rött är mot rött 3. Lyft blicken och ta sikte långt fram, dit kompassen pekar. Gul nivå

38 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Hantera riktning

39 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Orienteringsförmåga

40 Ungdomsledarträff 2014 Följa ledstänger Vad säger vi? Hur gör vi? Vad är en ledstång? ”Här är jag – dit ska jag vilken/vilka ledstänger leder mig dit?” Grön nivå

41 Ungdomsledarträff 2014 Vika kartan Tumgrepp Vad säger vi? Hur gör vi? ”En sträcka i taget, rakt ut från magen” ”Peka med tummen där du är så visar den sen var du senast var.” ”Tummen är du på kartan” Grön nivå

42 Ungdomsledarträff 2014 Otydliga ledstänger Kontroll bredvid ledstång Vit nivå  Ökad observationsförmåga på omgivningen och översättning till karta  Lite mer framförhållning ”Här är jag – dit ska jag vilken/vilka ledstänger leder mig dit Och vad ska jag checka av på vägen, kolla efter?”

43 Ungdomsledarträff 2014 Gena snedda Vad säger vi? Hur gör vi? ”Hoppa mellan ledstänger” ”Lyfta blicken och se långt, se dit jag ska” Vit nivå

44 Ungdomsledarträff 2014 Hållpunkter Vägval Sträckplanering Vad säger vi? Hur gör vi? ”Hoppa mellan ledstänger” ”Lyfta blicken och se långt, se dit jag ska” ”Vägval. Enklast, säkrast, snabbast?” ”Kontrolltagning först” ”Riktning ut. Hållpunkt. Riktning. Se långt” Gul nivå

45 Ungdomsledarträff 2014 Höjdkurvor  Tydliga höjdformationer  På toppen/botten Attackpunkt (sista säkra) Kompass Finorientering Gul nivå

46 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Orienteringsförmåga

47 Svenska Orienteringsförbundets Tränarakademi Inlärning - träning Tränare - Ledare

48 Tränarens/ledarens roll 1.Bidra till lustfylld och glädjefylld utvecklingsmiljö 2.Vara offensiv för gemenskap 3.Se ALLA barn. Varje gång! 4.Tydlighet, struktur och ordning. (början och slut) 5.Genomgång före, under och efter. 6.Kompetens, lära ut orientering Ungdomsledarträff 2014 Sista säkra Grov-OL till säker/tydlig uppfångare Fin-OL in mot kontroll


Ladda ner ppt "Hur lär vi ut orientering? Ungdomsledarträff 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser