Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lär vi ut orientering?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lär vi ut orientering?"— Presentationens avskrift:

1 Hur lär vi ut orientering?
Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut orientering?

2 Agenda Utvecklingstrappan Litteratur Material Metoder Strategier
Ungdomsledarträff 2014 Agenda Utvecklingstrappan Litteratur Material Metoder Strategier Pedagogik Att vara ledare

3 Grön, Vit, Gul, Orange/Röd, Violett, Blå/Svart
Ungdomsledarträff 2014 Lätt eller svårt? Det som är lätt för någon kan vara svårt för en annan. Vad som är lätt eller svårt är beroende av ålder, kunskap, erfarenhet, kondition, träningsintresse med mera. Det finns en mängd olika orienteringsmoment. Dessa delas in i sex olika kategorier som betecknas med färger. Grön, Vit, Gul, Orange/Röd, Violett, Blå/Svart

4 Svårighetsgraden Banans svårighetsgrad påverkas av: Valet av terräng
Ungdomsledarträff 2014 Svårighetsgraden Banans svårighetsgrad påverkas av: Valet av terräng Terrängens variation Terrängens detaljrikedom Kontrollernas läge, typ och storlek Andelen orienteringsmoment på sträckorna Kontrollens funktion är att vara utgångspunkt och avslutning på en sträcka. Sträckan har en viss funktion i den bana den är en del av.

5 Vägvalsmoment Att välja väg är den viktigaste delen.
Ungdomsledarträff 2014 Vägvalsmoment Att välja väg är den viktigaste delen. Vägvalet ska påverka resultatet. Vägval handlar om att värdera kartans information om löpbarhet, kupering, vegetation och underlag. Löparen ska tvingas väga in den egna kartläsnings- och löpförmågan. Ju fler vägval desto större tankemöda. Det finns fyra olika vägvalsmoment, V 1-4.

6 All orientering kräver kartläsning.
Ungdomsledarträff 2014 Karläsningsmoment All orientering kräver kartläsning. Svårigheten i kartläsningen avgörs av kartans läsbarhet, framkomligheten, kuperingen, hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd, kontrollernas storlek tydlighet och typ samt uppfångarnas läge och tydlighet. Det finns 17 olika kartläsningsmoment, K 1-17.

7 Trappan Grön Vit Gul Orange(röd) Violett Svart (blå)
Ungdomsledarträff 2014 Trappan Grön Vit Gul Orange(röd) Violett Svart (blå)

8 Trappan Ungdomsledarträff 2014 Ö Genomskåda banläggaren.
Ä Svåra vägval. Å Använda rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande. Z Kontroller och sträckor på skrå. Y Svåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter. X Fartanpassning med hänsyn till terräng och den egna förmågan. V Svårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden. U Vägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader. T Förenkla, förstora och förlänga kontroll. S Kompass- och styrteknik via hållpunkter. R Avståndsuppfattning. Stega mindre än 200 meter. Q Strukturera, förstora och förenkla kartbilden. P Vägvalsbedömning, avstånd, framkomlighet, fartanpassning. O Mer om höjdformationer. Naturliga ledstänger. N Kompass- och styrteknik mot kontroll. M Förståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet. L Höjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten. K Kompass, styrteknik mindre än 300 meter mot tydlig ledstång. J Gena och snedda, mindre än 100 meter. I Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång. H Vara uppmärksam på mindre tydlig ledstänger. G Enkel vägvalsbedömning, kort eller lång, väg. F Mer kartteckenkunskap, andra typer av ledstänger. E Känna till hur start, kontroll och mål markeras. Framförhållning, tänka framåt. Vara uppmärksam på ledstångsbyte. D Känna till och orientera efter entydiga ledstänger. C Handgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, kontrollkort, stämpelteknik. B Passa kartan med hjälp av terräng och kartpassare. A Kartförståelse, passa kartan. Kartans färger, de vanligaste karttecknen.

9 Litteratur Orientera för att ha kul Orientera för att lära sig träna
Ungdomsledarträff 2014 Litteratur Orientera för att ha kul Orientera för att lära sig träna Orienteringsteknik från grön till gul Orienteringsteknik från orange till svart Full koll från gul till orange Full koll från röd till svart Utvecklingsplanen Osv…

10 Material SOFT Västergötlands OF Ungdomsledarträff 2014 Skogsäventyret
Skattjakten Bombmurkland Utmaningen Västergötlands OF Skärmfullt Från ledstång till vildmark Lila tråden

11 Ungdomsledarträff 2014 Material Övningsbanken Orientering.se

12 Agenda Utvecklingstrappan Litteratur Material Metoder Strategier
Ungdomsledarträff 2014 Agenda Utvecklingstrappan Litteratur Material Metoder Strategier Pedagogik Att vara ledare

13 Metoder Exempelvis Grovorientera Finorientera Förenkla Förlänga
Ungdomsledarträff 2014 Metoder Exempelvis Grovorientera Finorientera Förenkla Förlänga Framförhållning Osv…

14 Strategier Exempelvis Sträckplanering Kontrolltagning Vägval Taktik
Ungdomsledarträff 2014 Strategier Exempelvis Sträckplanering Kontrolltagning Vägval Taktik Fartanpassning Osv…

15 Agenda Utvecklingstrappan Litteratur Material Metoder Strategier
Ungdomsledarträff 2014 Agenda Utvecklingstrappan Litteratur Material Metoder Strategier Pedagogik Att vara ledare

16 Hur lär vi ut? Grön nivå Kartförståelse Kartans färger Karttecken
Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Grön nivå Kartförståelse Kartans färger Karttecken Passa kartan Ledstänger Vika kartan Tumgrepp

17 Hur lär vi ut? Vit nivå Kartförståelse Karttecken Otydliga ledstänger
Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Vit nivå Kartförståelse Karttecken Otydliga ledstänger Kontroll bredvid ledstång Kompass Gena snedda

18 Hur lär vi ut? Gul nivå Kartförståelse Karttecken Kompassgång
Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Gul nivå Kartförståelse Karttecken Kompassgång Hållpunkter Vägval Sträckplanering Höjdkurvor

19 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartförståelse

20 Kartförståelse Grön nivå ”Kartan är en liten bild av verkligheten”
Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Grön nivå ”Kartan är en liten bild av verkligheten” ”Det du ser omkring dig finns ritat på kartan (rakt uppifrån)”

21 Kartförståelse Vit nivå
Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Vit nivå ”1 cm på kartan är 100 meter i verkligheten” (Avståndsförmåga hos barn?) Planbilden är hur ledstängerna hänger ihop. (Visa kartexempel)

22 Kartförståelse Gul nivå Kurvbilden visar höjder och gropar
Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Gul nivå Kurvbilden visar höjder och gropar Vanligtvis är det 5 meters höjdskillnad mellan kurvorna. Hjälpkurvor Lutningssträck

23 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartförståelse

24 Kartförståelse Grön nivå Övning - kartförståelse Del 1:
Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Grön nivå Övning - kartförståelse Del 1: 1. Lägg åtta olika föremål utspritt på ett bord (eller en markerad rektangel) 2. Låt barnen rita av det uppifrån Del 2: 1. Ta fram ett papper med de åtta olika föremålen inritade uppifrån, på ett annat sätt. 2. Låt barnen lägga ut föremålen på bordet efter kartan. Del 3: 1. Ställ barnen på olika sidor bordet och låt dem passa in kartan. 2. Låt dem rotera runt bordet och behålla kartan på rätt håll hela tiden.

25 Kartförståelse Grön nivå Övning - kartförståelse Del 4:
Ungdomsledarträff 2014 Kartförståelse Grön nivå Övning - kartförståelse Del 4: 1. Låt barnen rita en bana med start, fem kontroller och mål på den förberedda kartan. 2. Låt de sedan sätta ut banan med små lappar som är starttriangeln, kontrollringar och målsymbol. Del 5: 1. Ta fram en ”legogubbe” och låt barnen ”springa” banan. 2. Stoppa dem ibland och fråga var de är, på kartan.

26 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartans färger

27 Ungdomsledarträff 2014 Kartans färger Grön nivå Allt som är vitt är vanlig skog. Allt som är gult är öppnare än vanlig skog, ju gulare desto öppnare. Allt som är grönt är tätare är vanlig skog, ju grönare desto tätare. Allt som är blått har med vatten att göra, ju blåare desto blötare. Nästan allt som är brunt har med höjdskillnader att göra, upp eller ner. Allt som är markerat med en gröngul färg är tomtmark och förbjudet område. Allt som är svart har människan skapat men även stenar och branter är svarta

28 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Kartans färger

29 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Karttecken

30 Stig - väg Bäck Sten Stenmur Kraftledning Hus Öppen mark Grusytor
Ungdomsledarträff 2014 Karttecken Grön nivå Stig - väg Bäck Sten Stenmur Kraftledning Hus Öppen mark Grusytor

31 Ungdomsledarträff 2014 Karttecken Vit nivå Stängsel Ruin Stenröse Torn Sankmark Grop Höjd Punkthöjd Hygge vs Äng Beståndsgräns Tomtmark

32 Ungdomsledarträff 2014 Karttecken Gul nivå Alla karttecken Variation av gult Variation av grönt Variation av blått

33 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Karttecken

34 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Hantera riktning

35 Ungdomsledarträff 2014 Passa kartan Grön nivå Vad säger vi? Hur gör vi? ”Svänger stigen, svänger du, men kartan ska vara still…” ”Där du springer ska peka rakt ut från magen”

36 Passa kartan med kompass
Ungdomsledarträff 2014 Passa kartan med kompass Vit nivå Vad säger vi? Hur gör vi? ”Rött mot rött” ”Texten är norr” ”Norrpilen på komassen och norrpilen på kartan” 1. Håll kartan framför dig med sträckan du ska löpa rakt ut från magen 2. Håll kompassen platt, som en pannkaka, på kartan och vrid sedan dig själv tills rött är mot rött 3. Nu går ledstängerna åt samma håll på kartan som i verkligheten.

37 Passa kartan med kompass
Ungdomsledarträff 2014 Passa kartan med kompass Gul nivå Vad säger vi? Hur gör vi? ”Lyft blicken och ”se” var du ska” ”Stäm av riktningen vid varje hållpunk” 1. Håll kartan framför dig med sträckan du ska löpa rakt ut från magen 2. Håll kompassen platt, som en pannkaka, på kartan och vrid sedan dig själv tills rött är mot rött 3. Lyft blicken och ta sikte långt fram, dit kompassen pekar.

38 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Hantera riktning

39 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Orienteringsförmåga

40 Ungdomsledarträff 2014 Följa ledstänger Grön nivå Vad säger vi? Hur gör vi? Vad är en ledstång? ”Här är jag – dit ska jag vilken/vilka ledstänger leder mig dit?”

41 Ungdomsledarträff 2014 Vika kartan Tumgrepp Grön nivå Vad säger vi? Hur gör vi? ”En sträcka i taget, rakt ut från magen” ”Peka med tummen där du är så visar den sen var du senast var.” ”Tummen är du på kartan”

42 Otydliga ledstänger Kontroll bredvid ledstång
Ungdomsledarträff 2014 Otydliga ledstänger Kontroll bredvid ledstång Vit nivå Ökad observationsförmåga på omgivningen och översättning till karta Lite mer framförhållning ”Här är jag – dit ska jag vilken/vilka ledstänger leder mig dit Och vad ska jag checka av på vägen, kolla efter?”

43 Ungdomsledarträff 2014 Gena snedda Vit nivå Vad säger vi? Hur gör vi? ”Hoppa mellan ledstänger” ”Lyfta blicken och se långt, se dit jag ska”

44 Hållpunkter Vägval Sträckplanering
Ungdomsledarträff 2014 Gul nivå Hållpunkter Vägval Sträckplanering Vad säger vi? Hur gör vi? ”Hoppa mellan ledstänger” ”Lyfta blicken och se långt, se dit jag ska” ”Vägval. Enklast, säkrast, snabbast?” ”Kontrolltagning först” ”Riktning ut. Hållpunkt. Riktning. Se långt”

45 Höjdkurvor Gul nivå Tydliga höjdformationer På toppen/botten
Ungdomsledarträff 2014 Höjdkurvor Gul nivå Tydliga höjdformationer På toppen/botten Attackpunkt (sista säkra) Kompass Finorientering

46 Ungdomsledarträff 2014 Hur lär vi ut? Orienteringsförmåga

47 Inlärning - träning Tränare - Ledare
Svenska Orienteringsförbundets Tränarakademi

48 Tränarens/ledarens roll
Ungdomsledarträff 2014 Tränarens/ledarens roll Sista säkra Bidra till lustfylld och glädjefylld utvecklingsmiljö Vara offensiv för gemenskap Se ALLA barn. Varje gång! Tydlighet, struktur och ordning. (början och slut) Genomgång före, under och efter. Kompetens, lära ut orientering Grov-OL till säker/tydlig uppfångare Fin-OL in mot kontroll


Ladda ner ppt "Hur lär vi ut orientering?"

Liknande presentationer


Google-annonser