Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabens delar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabens delar."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabens delar

2 Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion Informationsfunktion Upplysningscentral Sambandsfunktion Servicefunktion Stabens delar Exempel

3 Stabschefens roll  Leder, samordnar och planerar arbetet i staben  Svarar för stabens kontakter med ledning/beslutande  Leder stabsorienteringar  Bedömer behov av ledningsgenomgångar och ansvarar för föredragningen vid dessa  Föredelar ärenden mellan stabens funktionen  Fastställer bedömmande- och arbetsgrupper  Upprättar stabsarbetsplan  Har ansvaret för stabens uthållighet och bemanning  Fullgör uppgifter i övrigt enligt särskild delegation  m.m.

4 Operativ ledning  Bereder frågor av (operativ) karaktär  Omsätter beslut i föreskrifter, råd och anvisningar …  Följer verkställighet och effekter av beslutade åtgärder  Svarar för samverkan med motsvarigheter inom andra staber (kommuner, län etc.)  Samordnar verksamhet med egna och andra aktörer  m.m.

5 Analysfunktionen  Bedömer utvecklingsmöjligheter och konsekvenser på kort och lång sikt.  Analyserar konsekvenser och effekter av olika handlings- möjligheter.  Samverkar med lägesfunktionen m.fl. angående analys- underlag  Genomför andra analysuppgifter enligt direktiv från krisledningsgrupp (motsv) och stabschef.  m.m.

6 Lägesfunktionen  Samlar och dokumenterar/sammanställer lägesbild /-er  Söker information via WIS etc.  Samverkar med motsvarigheter i andra staber.  Redovisar underlag för främst krisledningsgrupp (motsv) och analysfunktionen.  Håller stabens lägeskartor och annan presentationsmateriel uppdaterad  Omvärldsbevakning m.m.

7 Diarie- & dokumentationsfunktionen  Registrerar in- och utgående ärenden  Passar stabens e-brevlåda  Lottar ärenden enligt av stabschefens anvisningar  Svarar för stabens huvuddagbok  Dokumenterar i WIS  Tillhandahåller sekreterarservice åt arbets-, berednings- och krisledningsgrupp.  För minnesanteckningar vid stabsorienteringar  m.m.

8 Sambandsfunktionen  Svarar för drift av de sambandsmedel staben erfordrar  Bemannar stabens växelfunktion (om sådan finns)  Svarar för uppkoppling, drift och underhåll av IT-system  Svarar för uppkopplingar av telefon-, videokonferenser etc.  Upprättar och uppdaterar sambandstablå  m.m.

9 Informationsfunktionen  Sammanställer och distribuerar intern och extern info  Svarar för uppdatering av hemsidan  Utarbetar pressmeddelande och biträder vid presskontakter  Följer kontinuerligt medias rapportering  Leder ev. Upplysningscentrals arbete och lämnar FAQ  Genomför omvärldsbevakning  Samordnar information med under-, sido- och överordnade myndigheter, organisationer (under stabschefen)  m.m.

10 Upplysningscentralen  Svarar för information till allmänhet i vanligt före- kommande frågor (FAQ)  Samlar in och dokumenterar information från inringande allmänhet (lämnas vidare till andra stabsdelar enligt stabschefs bestämmande)  m.m. Upplysningscentral (UC) kan ersättas av nationellt/regionalt Call-Center.

11 Servicefunktionen  Tillhandahåller nödvändiga expenser och annan materiel nödvändig för stabsarbetet  Svarar för bevakning av ledningsplatsen  Svarar för dukning inför stabsorienteringar, presskonferenser etc.  Måltidsservice  Tillhandahåller nödvändiga transporter  m.m.

12 Funktionerna kompletterar och stödjer varandra.


Ladda ner ppt "Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabens delar."

Liknande presentationer


Google-annonser