Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AV ALLA FÖR ALLA - Digitaliseringens dolda resonemang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AV ALLA FÖR ALLA - Digitaliseringens dolda resonemang."— Presentationens avskrift:

1 AV ALLA FÖR ALLA - Digitaliseringens dolda resonemang

2 BERÄTTELSER OM DIGITALISERING  En upplösning: för, med, av  ’Design för alla’  Delaktighet som omslutande begrepp

3 NYANSERING  Universalitet  Partial participation  Vissa deltar/inkluderas  NB: representationalism är problematiskt (representativitetsproblematik)  Men: mekanismer och processer som konstituerar och reproducerar ojämlikhet och maktordningar

4 DESIGNPRAKTIKER  Digitala artefakter görs av någon  Utgångspunkt i normkritiska designmetoder  Vilka deltar i skapandet (representativitet)  Hur deltar man (maktordningar)  Vad digitaliseras (digitaliseringens begränsningar och möjligheter)  Vad innebär det för vad som görs till kulturarv  Makers & shapers eller Users & Consumers (Cornwall, 2003)  Åskådare/Kommentator (van Hooland, 2006)  With/By (Sanders & Stappers, 2014)

5 För alla?  Digitalt utanförskap  % som inte är med (En miljon svenskar vill inte (eller?) använda internet/O Findahl/Svenskarna och internet) http://www.soi2014.se/internets-spridning- har-inte-helt-stannat-upp/icke-anvandarna-skeptiska-till-ny-teknik/ http://www.soi2014.se/internets-spridning- har-inte-helt-stannat-upp/icke-anvandarna-skeptiska-till-ny-teknik/  Yta som inte är med (98% 4G- täckning i befolkat område)  Diskrimineringsgrunder, socio- ekonomiska förhållanden, geografiska förhållanden Hur många använder inte internet i hemmet? 20101,5 miljoner 20111,3 miljoner 20121,2 miljoner 20131,1 miljoner 20141,0 miljoner Vad är icke-användarnas motiv? De som inte använder internet nämner en lång rad olika motiv till att de inte är uppkopplade: Det finns ingen uppkoppling där de bor, de har inte tid eller de har inte råd. Vanligare är att man känner sig främmande för datorer och tycker att tekniken är krånglig och svår. Det vanligaste motivet, som nämns av två av tre, är dock att man helt enkelt inte är intresserad. Det är ett svar som alltid varit det vanligaste svaret bland icke-användarna.

6 Av alla  Professioner  Vilka professioner gör  Vilka befolkar dessa professioner  Deltagarkultur  Det spelar ingen roll  Alla deltar Men bara en femtedel av alla som arbetar inom yrkeskategorin programmerare och systemerare är kvinnor. Ingenting tyder på att andelen har vuxit på senare år. I stället kan man se en viss minskning. Från 22 procent 2005, då den första mätningen gjordes, till 20 procent 2013, enligt SCB:s senaste siffror. /DN 2015-04-02

7 UTÖKAT UPPDRAG  Februari 2015: Digitaliseringen har förändrat hur vi lever i dag och kommer fortsätta att förändra vårt samhälle. Därför är det viktigt att beakta jämställdheten även på detta område. Alla ska ha möjlighet att dra nytta av digitaliseringen, men också kunna bidra till den fortsatta utvecklingen, säger it-minister Mehmet Kaplan.

8 Pilotstudie om ’representativitet’  Samarbete med SKL/Samhällsbyggnad  Fyra kommuner som arbetat med bygglovsansökan  Intervjuer med ansvariga vid samhällsbyggnad  Upplägg: ställt frågor i tre steg  Diskuterat kring/medvetandegjort  Arbetat med  Följt upp/säkerställt

9 Tentativa resultat  Alla ville involvera ’användare’  Men de var glada över att få några alls  Några bättre än inga alls  Svårt att problematisera och ställa krav på vilka

10 Tentativa resultat  Om användarvänlig passar det alla  Men inte så nyanserade kring hur detta skulle gå till  Funkis funkar: etablerade tjänsteleverantörer, verktyg, upphandlingsvägar

11 Tentativa resultat  Kostnadseffektivitet, 80/20, majoriteten nu, minoriteter sen…  Man måste börja någonstans, det blev liksom bara med majoriteterna  Om effektivitet är så starkt förbundet med majoriteten, hur länge skall minoriteterna vänta?

12 Slutsater:  Relativt hög medvetenhet och ambition  Färre konkreta metoder och verktyg  Behov av nästa steg:  Hur hittar man dialogytor med fler användare än ’majoriteten’?  Processer snarare än listor  Hur skapar man förutsättningar för andra användare än ’majoriteten’ att delta i utvecklingen av digitala lösningar?  Ett delaktighetspaket i form av ersättning och praktiska lösningar för att delta  Hur säkerställer man att man i processen arbetat med lika villkor?  Kontrollfunktioner där diskrimineringsgrunderna bevakas i designprocesser


Ladda ner ppt "AV ALLA FÖR ALLA - Digitaliseringens dolda resonemang."

Liknande presentationer


Google-annonser