Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap Sammanfattning. Vår egen ekonomi Inkomster – Lön, bidrag, annat Utgifter – fasta, rörliga Budget Sparande Kredit Konsumenträtt Betalningsanmärkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap Sammanfattning. Vår egen ekonomi Inkomster – Lön, bidrag, annat Utgifter – fasta, rörliga Budget Sparande Kredit Konsumenträtt Betalningsanmärkningar."— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap Sammanfattning

2 Vår egen ekonomi Inkomster – Lön, bidrag, annat Utgifter – fasta, rörliga Budget Sparande Kredit Konsumenträtt Betalningsanmärkningar

3 Lagar 1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någonannanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i denomsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingasav omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter Lag (1994:1416).

4 Domstolar

5 Brottslighet

6 Demokrati- Diktatur Rösträtt Maktdelning Fria val Öppenhet, friheter – Yttrande-, religions-, åsiktsfrihet Rättsäkerhet

7 Ideologi och partier

8 Så styrs Sverige

9 Maktens fördelning Riksdag – Stiftar lagar Regering – Ser till att lagarna genomförs Domstolar – Dömer Polis – Ingriper Massmedia

10 Arbetsliv

11 Ekonomiska kretsloppet

12 Marknadsekonomi Marknaden styr – Tillgång, efterfrågan Konkurrens – Monopol – Konkurs Olika företag – Aktiebolag – Enskild firma – Statliga- och kommunala verksamheter

13 Världshandel Tull Embargo Frihandel Handelsbalans EKONOMISKA SYSTEM -Planekonomi -Marknadsekonomi -Blandekonomi

14

15 Nationella minoriteter De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

16 EU Organisation Europaparlamentet Europeiska rådet Ministerrådet Europeiska kommissionen EU-domstolen Europeiska centralbanken Europeiska revisionsrätten Europeiska utrikestjänsten Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsfonden Europeiska ombudsmannen Europeiska datatillsynsmannen Interinstitutionella organ

17 EU’s rättigheter och friheter Värdighet Friheter Jämlikhet Solidaritet Medborgarnas rättigheter Rättskipning

18

19 FN Mänskliga rättigheter

20 Samhällsfrågor Miljö Fattigdom Arbete Invandring Vård och omsorg Jämställdhet Korruption Rasism Försvaret Integritet …

21 Hållbar utveckling Jämställdhet -Kvinnor, män -Folkgrupper Fattigdom - Hur fördelas välfärden? Utbildning -Rättighet -Nivå Sjukdom - Barndödlighet - Bekämpande, vaccineringar etc Naturresurser -Utnyttjande -Ägande


Ladda ner ppt "Samhällskunskap Sammanfattning. Vår egen ekonomi Inkomster – Lön, bidrag, annat Utgifter – fasta, rörliga Budget Sparande Kredit Konsumenträtt Betalningsanmärkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser