Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra initiativ med kalas och en eloge till skåne för detta arrangemang och allt bra som sker i skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra initiativ med kalas och en eloge till skåne för detta arrangemang och allt bra som sker i skåne."— Presentationens avskrift:

1 Bra initiativ med kalas och en eloge till skåne för detta arrangemang och allt bra som sker i skåne

2

3 https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ

4 Barnombudsmannens uppgifter
Företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i samhället och driva på genomförandet Föreslå författningsändringar och åtgärder Informera och bilda opinion Samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor Delta i den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning

5 Årsrapporter 2010-2015 I.m sorry – röster från särskilda ungdomshem
Bakom fasaden – barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Signaler – våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa Välkommen till verkligheten - Barn och ungdomar om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skola

6 Viktigast av allt Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram ett material för föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter.

7 Vad innebär ett barnperspektiv
Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på barndom och barndomens villkor Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Barnets perspektiv; varje barns syn på sitt eget liv och sin omvärld Rättighetsperspektivet: barnkonventionens barnperspektiv

8 Barn behöver särskilt skydd
Barn ska respekteras

9 FN:s barnrättskommitté- rekommendationer till Sverige
Gör barnkonventionen till svensk lag  Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande tjänster Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om barns rättigheter Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård, arrest och häkte Ge barn som bevittnat våld straffrättslig status som målsägande Stärk möjligheten för barn och unga att framföra klagomål Om Barnombudsmannen

10 Huvudprinciper Barnkonventionen
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att göra sin röst hörd

11 Familjecentraler och barnkonventionen
Artikel 2 – ”erbjuda lättillgängligt stöd” Artikel 3- En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. ” Artikel 6- ”Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan.” Artikel 12 – ”skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga” Barnombudsmannen har träffat ett 30-tal barn och unga i familjehem Syfte att identifiera viktiga frågor och förutsättningar för att lyssna på barn i familjehem Rapporten ”Våga fråga – röster från barn i familjehem” lämnades över till Maria Larsson i mars 2014 (Bilden: barns egna förslag på frågor)


Ladda ner ppt "Bra initiativ med kalas och en eloge till skåne för detta arrangemang och allt bra som sker i skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser