Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ."— Presentationens avskrift:

1

2

3  https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ

4  Företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen  Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i samhället och driva på genomförandet  Föreslå författningsändringar och åtgärder  Informera och bilda opinion  Samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor  Delta i den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning Barnombudsmannens uppgifter

5 Årsrapporter 2010-2015  I.m sorry – röster från särskilda ungdomshem  Bakom fasaden – barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar  Signaler – våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar  Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte  Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa  Välkommen till verkligheten - Barn och ungdomar om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skola

6 Viktigast av allt Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram ett material för föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter. www.barnombudsmannen.se

7 Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på barndom och barndomens villkor Barnets perspektiv; varje barns syn på sitt eget liv och sin omvärld Rättighetsperspektivet: barnkonventionens barnperspektiv Vad innebär ett barnperspektiv Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt

8 Barn behöver särskilt skydd Barn ska respekteras

9 FN:s barnrättskommitté- rekommendationer till Sverige  Gör barnkonventionen till svensk lag  Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande tjänster  Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter  Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om barns rättigheter  Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott  Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård, arrest och häkte  Ge barn som bevittnat våld straffrättslig status som målsägande  Stärk möjligheten för barn och unga att framföra klagomål Om Barnombudsmannen

10 Barnkonventionen Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor Huvudprinciper Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att göra sin röst hörd

11 Familjecentraler och barnkonventionen  Artikel 2 – ”erbjuda lättillgängligt stöd”  Artikel 3- En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. ”  Artikel 6- ”Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan.”  Artikel 12 – ”skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga”


Ladda ner ppt " https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ https://www.youtube.com/watch?v=YC8EEJbndaQ."

Liknande presentationer


Google-annonser