Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reliabilitet och Validitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reliabilitet och Validitet"— Presentationens avskrift:

1 Reliabilitet och Validitet

2 Intern och extern validitet i/av studier
Reliabilitet och validitet av mätinstrumentet/en i studien/r

3 Med andra ord… När vi vill värdera värdet av ett mätinstrument då använder vi Reliabilitet Validitet När vi vill värdera resultaten av en studie Intern Validitet Extern Validitet

4 Reliabilitet? Reliabilitet:
konsistens av frågorna i mätinstrumentet/frågeformuläret/enkäten mäter du samma sak varje gång du mäter med ungefär samma förutsättningar

5 Validitet? Validitet fångar/mäter ditt instrument/frågeformulär/enkät det som den avser att mäta hur “sann” eller korrekt mäter mitt instrument

6 Vad är ett mätinstrument?
Ett “verktyg” du använder för att mäta med Hur mycket väger tre äpplen Innertemperaturen i kött Hur mycket jos behövs till marinaden Hur högt är det från golv till tak

7 Forts…mätinstrument Det finns ofta manga olika mätinstrument för att mäta tex avstånd…

8 Reliabilitet En linjal och en bok
Vad tror du händer om du väntar en kvart och mäter boken igen? …Förmodligen är den 10 cm igen Vad händer om du vänder på linjalen! Eller skakar den kraftigt Nu då? Förmodligen…

9 Reliabilitet Linjalen… var konsistent
mäter på samma sätt om den används under liknande omständigheter på samma sak Boken förändrades inte och därför fick du samma resultat när du använde linjalen Linjalen är RELIABEL

10 Reliabel men inte Valid
Linjalen igen? Hur fullt glaset är? Kan den mäta ljudvolym? Situationsberoende! Den är alltså bara valid och reliabel när du mäter längd. Eller hur smart flickan är?

11 Hälsosamtalet i skolan
Formuläret Mötet Registrering The Health Dialogue Concept illustrated by Karl Rehnström ©.

12 Fayers & Machin (2000); Quality of Life: Assessment, analysis and Interpretation

13 Rather good/better school satisfaction 99 98 95 86 83
Andel positiva svar i hälsosamtalsgruppen med två jämförbara instrument HS Skolbarns hälsovanor PedQL Flickor Pojkar Rather good/better school satisfaction 99 98 95 86 83 Överenstämmelse av svaren mellan hälsosamtalet och jämförbara instrument (testar hypotesen att det finns ingen skillnad) HS vs. Skolbarns hälsovanor HS vs. PedsQL Flickor Pojkar Rather good or better school satisfaction 0.2 ( ) 1.0 ( ) 0.06 ( ) 0.1 ( )

14 Korrelationen mellan hälsosamtalets område och ett jämförbart instruments olika områden ( )
Fysisk hälsa Mental hälsa Social hälsa EF SF ScF PSHS TS FH MH SH Physical Functioning 0.42** 0.55** 0.52** 0.58** 0.80** 0.38** 0.13 ** 0.39** Emotional Functioning 0.57** 0.48** 0.73** 0.70** 0.35** 0.23** 0.21** Social Functioning 0.51** 0.76** 0.77** 0.25** 0.16 ** 0.30** School Functioning 0.14 ** 0.34** Psychosocial Health Summary Score 0.95** 0.20** Physical Health Summary score 0.12 * Total Scale Score 0.43** 0.19* Physical health 0.22** Mental health

15

16 Reliabilitet och Validitet?
Rising Holmström, M., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2013). Promoting a relationship- based health practice: A challenge for school nurses. British Journal of School Nursing, 8 (1), 30-38 Rising Holmström, M., Olofsson, N., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2012). Health among 6-year-old children in a Swedish county: Based on the Health Dialogue. Vulnerable Groups & Inclusion, 3, 1-14. Rising Holmström, M., Olofsson, N., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2012). Exploring the development of school children's health. British Journal of School Nursing, 7(4), Rising Holmström, M., Olofsson, N., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2014). Transitions in the Swedish school system and the impact on student's positive self-reported-health. BMC Public Health 2014, 14:1045  Rising Holmström, M., Olofsson, N., & Kristiansen, L. (2013). Assessing the validity and reliability of the ‘Health Dialogue’ in 4th grade of compulsory school. British Journal of School Nursing;Oct2013, Vol. 8 Issue 8, p384 Olofsson, N., Rising Holmström, M., & Kristiansen, L. Assessing the construct validity and reliability of school health records of the ‘Health Dialogue Questionnaire,’ in 7th grade in compulsory school. Volume 2 Issue


Ladda ner ppt "Reliabilitet och Validitet"

Liknande presentationer


Google-annonser