Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOSS Ett svenskt smärtskattningsinstrument Marie Johansson leg sjg, MSc Handikapp & Habilitering, SLL Intro Bakgrund Instrumentet Sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOSS Ett svenskt smärtskattningsinstrument Marie Johansson leg sjg, MSc Handikapp & Habilitering, SLL Intro Bakgrund Instrumentet Sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 BOSS Ett svenskt smärtskattningsinstrument Marie Johansson leg sjg, MSc Handikapp & Habilitering, SLL Intro Bakgrund Instrumentet Sammanfattning

2 Att möta barn/ungdomar med funktionshinder Ålder Kognitiv utvecklingsnivå Kommunikationsmöjligheter Omgivning

3 Kunskap Beakta barnets erfarenheter & dina egna! Smärta är alltid omgivet av individspecifika & situationsbundna faktorer Samarbete

4 Beteende Observation & Skattning av Smärta för barn och ungdomar utan verbal kommunikationsförmåga och/eller med omfattande funktionshinder Eva Brogren Carlberg docent & leg sjg Leena Jylli med dr & ssk Gunilla Ahlgren leg sjg Skåne Eva Resare leg sjg Örebro Maria Elfvik Strömberg leg sjg Uppsala

5 Non-Communicating Childrens Pain Checklist NCCPC – Revised & NCCPC – Postoperative version Obstid 2 tim 10 min 30 items 27 items Gradering 0 1 2 3 NA Kategorier Vocal Social Facial Activity Body and Limbs Physiological Eating/Sleeping x McGrath P.et al (1998) Behaviours caregivers use to determine pain in nonverbal,cognitively impaired individuals. Dev Med Child Neurol 40; 340-343

6  Individuell uppsättning av smärtsignaler  Lämplig för en bred grupp av FFH  Användning i hemmiljö & postoperativt  Användas av föräldrar & vårdpersonal Breau 2003 Exp.Rev. Pharmacoeconomics & Outcomes Research. 3(3):327 – 339 www.future--drugs.com

7 Non-Communicating Childrens Pain Checklist NCCPC – Revised & NCCPC – Postoperative version Breau L., Mc Grath P., Camfield C., Rosmus C., Finley GA (2000) Preliminary validation of an observational pain checklist for persons with cognitive impairments and inability to communicate verbally. Dev Med Child Neurol 42(9): 609-616. Breau L.,Mc Grath P., Camfield C., Rosmus C., Finley GA (2001) Measuring pain accurately in children with cognitive impairments: Refinement of a caregiver scale. J Pediatrics 138; (5) 721-727 Breau L., Mc Grath P., Camfield C., Finley GA (2002) Validation of the Non- communicating Children´s Pain Checklist – Postoperative Version. Anesthesiology, 2002,3: 5228-535 Breau L., Mc Grath P., Camfield C., Finley GA. (2002) Psychometric Properties of the Non-communicating Children´s Pain Checklist – Revised. Pain, 99; 349-357 Breau L. & Burkitt C. (2009) Assessing pain in children with intellectual disabilities. Pain Res Manag; 14(2): 116-120

8 Original T 1T 2 T 1 + 2 B T 1B T 2 Expert Granskning Studie Version BOSS Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB.(2000) Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine

9 Beteende Observation & Skattning av Smärta för barn och ungdomar utan verbal kommunikationsförmåga och/eller med omfattande funktionshinder Frågeställningar: 1) Finns det en skillnad i barnets beteende mellan olika emotionella tillstånd? 2) Finns det överensstämmelse vid upprepad skattning mellan likvärdiga bedömningstillfällen? 3) Finns det överensstämmelse vid skattning mellan olika bedömare? Syfte: Pröva den svenska översättningens Validitet och Reliabilitet Metod: Observation och skattning av barnets beteende i vardagssituationer

10 X

11 X

12 Resultat n=32 14♀ och 18 ♂, 2-20 år mean11 (5.4) GMFCS IV och V (81%) 18 Föä &14 vårdgivare + 21 Sjg Totalt 202 observationer * Signifikant skillnad mellan lugn och smärtsam situation p< 0.001 * Föä/vårdgivare skattar signifikant högre än Sjg (mean diff 2.8, 95% CI 1.0–4.6 Total score)

13 N=21 Föräldrar/vårdare N=25 Sjukgymnaster Intrarater Reliabilitet p< 0.05 (ICC 0.56- 0.65) Johansson M, Carlberg EB, Jylli L, Validity and reliability of a Swedish version of the Non-Communiating Children´s Pain Checklist – Postopertive Version. Acta Pædiatrica,Online Dec 2009.

14 N=18 Interrater Reliabilitet Total score mean (±SD) Lugnt Föä 8.8 (6.6) Sjg 5.1 (4.2) Smärta Föä 23.6 (12.4) Sjg 20.9 (12.2) ICC 0.83

15 Antal Items Total score/Facit Tid Att göra ”nytt” Individualiserat Instrument Meningsfull Information - Att mätas eller mötas? Lätt att använda Användningsområden

16 BOSS Beteende Observation & Skattning av Smärta för barn och ungdomar utan verbal kommunikationsförmåga och/eller med omfattande funktionshinder  Fångar Smärtbeteende  Gemensamt språk  Bidra till ökad kunskap

17 marie.johansson@sll.se


Ladda ner ppt "BOSS Ett svenskt smärtskattningsinstrument Marie Johansson leg sjg, MSc Handikapp & Habilitering, SLL Intro Bakgrund Instrumentet Sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser