Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En guide för effektutvärdering Stormöte tidiga insatser, sociala investeringar, 2 juni 2014 Tomas Bokström www.skl.se/psynk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En guide för effektutvärdering Stormöte tidiga insatser, sociala investeringar, 2 juni 2014 Tomas Bokström www.skl.se/psynk."— Presentationens avskrift:

1 En guide för effektutvärdering Stormöte tidiga insatser, sociala investeringar, 2 juni 2014 Tomas Bokström www.skl.se/psynk

2 Några frågor kring uppföljning och utvärdering  Hur vet vi att det vi gör har effekt?  Hur uppnår vi ny kunskap?  Hur jämför vi alternativa insatser?  Vilken kompetens behövs för att göra goda utvärderingar?  Hur utformar vi administrativa system så att uppföljning och utvärdering inte innebär för/onödigt stora merkostnader?

3 Styrning med uppföljning och utvärdering  Görs det som ska göras, nås de som ska nås av insatsen? - Processmått för att mäta programtrohet  Uppföljning  Får vi de utfall som det var tänkt, vad är storleken på effekten? - Mätning av utfall, väntade och oväntade (bieffekter)  Effektutvärdering  Vad innebär de förändrade utfallen ekonomiskt, kort- och långsiktigt? - Kort sikt: Ev. förändring av konsumtion av välfärdstjänster, relaterat till insatsens kostnad - Lång sikt: Förändrade utfalls påverkan på sannolikheten för framtida välfärdskonsumtion samt produktionsvinster  Cost/benefit-analys

4 Utvärderingsguide  Definiera krav för att utvärdera sociala investeringar  Beskriva ett arbetssätt

5 Målgrupp för guiden  Den som ska planera och/eller genomföra utvärdering  Ska beställa en extern utvärdering  Ska utforma en kravprofil för en tjänst eller ett uppdrag med ansvar för uppföljning och utvärdering (av sociala investeringar)  Överväger att inleda ett arbete med sociala investeringar

6 Utvärderingens fyra faser

7 Vilken typ av effektutvärdering?  Före-efter-mätning  Matchad kontroll  Randomiserad kontrollerad studie (RCT) TVEKSAM!

8 RANDOMIZE EVERYTHING Controlled trials are shedding light on human behavior—and how to nudge it in a positive direction. http://www.wired.com/wiredscience/2013/11/jpal-randomized-trials/ http://www.povertyactionlab.org

9 Vilka effekter?  Skolresultat (tester, prov, betyg)  Psykisk hälsa (instrument t.ex. SDQ, www.sdqwebb.se)www.sdqwebb.se  Försörjning, arbetsmarknadsutfall

10 Juridisk bedömning  Samtycken  Hantering av data  Ev. forskningsetisk prövning - EPN

11 Genomförande  Säkra implementering  Kontinuerlig uppföljning av processmått - projektstyrning  Systematisk insamling/registrering av insatser  Konsumtion av välfärdstjänster (insatser i skola, socialtjänst, BUP)

12 Analys av data och kostnader  Jämförelse interventions- och kontrollgrupp - Medelvärden - Variation - Effektstyrka  Cost effectiveness  Cost benefit

13 Samband över tid och mellan verksamheter Modell från utvärderingsrapport av Skolfam2 i Norrköping, Bernfort och Lundqvist, LiU, 2014

14 Samband mellan kort- och långsiktiga effekter (exempel)  Ökad livsinkomst genom ökning i test score (medelvärde) 1 0,118  Ökad livsinkomst genom ett extra studieår (medelvärde) 2 0,099  Gymnasieexamen leder till lägre kriminallitet 3 -0,143 1 Hall, M., & Farkas, G. (2011). Adolescent cognitive skills, attitudinal/behavioral traits and career wages. Social) Forces, 89(4), 1261<1285. The National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79) 2 Harmon, C., & Walker, I. (1995). Estimates of the economic return to schooling for the United Kingdom. The American Economic Review, 85 (5), 1278<1286. 3 Lochner & Moretti, 2004 Levitt & Lochner, 2001 Sabates, 2008 Buonanno & Leonida, 2009 Ou & Reynolds, 2010 Machin et al., 2011 Brugard & Falch, 2011 Webbink et al., 2008 Bjerk, 2011 Van Dorn, et al., 2011

15 Kunskapsspridning  Standard för rapportering av resultat  Om lyckat projekt - etablera process för att skala upp/införa i ordinarie verksamhet

16 Vad är målet?  Utvecklad förmåga att utifrån behov och prioriteringar testa nya arbetssätt och att skala upp dessa om de är framgångsrika  Utvecklad kunskapsöverföring mellan verksamheter, kommuner, landsting och länder  Bibliotek över effektiva interventioner, med kostnader och ekonomiska effekter redovisade - www.investinginchildren.eu www.investinginchildren.eu


Ladda ner ppt "En guide för effektutvärdering Stormöte tidiga insatser, sociala investeringar, 2 juni 2014 Tomas Bokström www.skl.se/psynk."

Liknande presentationer


Google-annonser