Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendomen av Markus Ivar Kevin och Linnéa M

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendomen av Markus Ivar Kevin och Linnéa M"— Presentationens avskrift:

1 Judendomen av Markus Ivar Kevin och Linnéa M

2 Abraham Abraham startade själva Judendomen för 4 000 år sedan. Enligt judisk tro så gav Gud Abraham ett land hetta Kanaan. Ditt flyttade Abraham och hans släkt.

3 Davidsstjärnan Davidsstjärnan är den viktigaste symbolen för judendomen den finns på israeliska flaggan. Den finns också i fönstren högst upp i en synagoga. David hade den stjärnan på sin sköld när han slogs mot Goliet

4 Kippa Den finns i många olika utformningar. I Talmud föreskrivs att mannen skall ha sitt huvud betäckt som ett tecken på vördnad för Gud. Särskilt gäller det vid bön eller vid besök i synagogan, då det är obligatoriskt.

5 Gud Inom judendomen tror man på en enda Gud. Man får inte avbilda Gud eller uttala hans namn. Guds namn skrivs JHVH men man säger adonay vilket betyder ”Herren”. Enligt judendomen har Gud utvalt judarna till sitt folk vilket innebär att de har både särskilda rättigheter och skyldigheter. Gud har enligt judendomen gett judarna det Heliga landet, alltså Palestina. Jerusalem är en särskilt viktig plats eftersom Gud anses vara närvarande där.

6 Tora Tora är Guds undervisning till judarna och ordet betyder just ”undervisning”. Mose fick ta emot Tora eller Lagen av Gud på berget Sinai. Sedan har Tora förts vidare av Mose och andra profeter. Undervisningen finns i den heliga skrift som kallas Tanakh. Tanakh består av samma texter som Gamla Testamentet i den kristna Bibeln. Det finns också en muntlig Tora som samlats i skriften Talmud. Det är rabbinernas, alltså lärda personers, undervisning som bygger på de heliga skrifterna. Den viktigaste delen av Talmud kallas Mishna. För judendomens lära är även lärda personers kommentarer till de heliga skrifterna viktiga.

7 Sabbat Då får inget utföras. Det finns många regler och ceremonier för dagen. Sabbaten börjar vid solnedgången på fredagen och slutar vid solnedgången på lördagen. I hemmet inleds firandet med att husmodern tänder de två sabbatljusen. Måltiden börjar med att föräldrarna välsignar sina barn och läser en bön över en bägare vin. Därefter bryts brödet. I synagogan hälsar man sabbaten välkommen som en drottning genom en särskild ceremoni. Och i lördagens morgongudstjänst läser man hela veckans avsnitt av Tora. I en avslutning gudstjänst tas ett högtidligt avsked av sabbaten. Ordet sabbat kan också användas om en vilodag i allmänheten, oavsett religion.

8 Mose Farao hade bestämt att alla nyföda judiska pojkar skulle längas i floden. Moses mamma la honom i en korg i floden. Faraos dotter hittade honom. Så Mose växte upp hos henne i palatset. Gud sa till Mose att han skulle ta med det judiska folket ut ur Egypten. Mose frågade farao om han ville släppa slavarna. Men farao ville inte. Så gud gjorde det besvärligt för folket i Egypten tillexempel massor utav gräshoppor.

9 Synagoga Synagoga kallas den plats där judar håller gudstjänst. Namnet synagoga betyder ”samlingsplats”. En synagoga kan se ut på många olika sätt. På taket och i fönstren längst upp ser du stjärnor. En traditionell synagoga har oftast 12 fönstren som symboliserar de 12 judiska stammarna. En synagoga är alltid byggd så att Aron Hakodesh står åt öster mot Jerusalem. En sådan stjärna kallas för Davidsstjärnan. Den består av två trianglar och är lätt att rita. Davidsstjärnan har blivit den viktigaste symbolen för judendomen och fin idag på Israels flagga.

10 Rabbin Den som står i talarstolen kallas för rabbin. Rabbinen undervisar och predikar vid vissa gudstjänster, alltså talar om heliga texter och en helig text är t.ex. Tora. Han eller hon är också expert på hur Guds lag ska tolkas i vardagslivet.

11 Högtider Sabbaten är den sjunde dagen i veckan. Det är vilodagen då man inte arbetar, och det finns många regler och ceremonier för den dagen. Sabbaten varar från fredag kväll till lördag kväll. Pesah (påsken) firas i Mars eller i April till minne av israeliternas uttåg ur Egypten. Shavuot (veckofesten) är en skördefest femtionde dagen efter påsk. Sukkot (lövhyddohögtiden) är en skördefest i oktober som påminner om israliternas vandring i öknen efter uttåget ur Egypten. Rosh ha-shana (nyårsdagen) inleder det tio botdagarna i September eller Oktober. Under botdagarna ber man och ångrar det man gjort fel. Jon kippur (försoningsdagen) avslutar botdagarna. Man ber gud om förlåtelse och försonas med gud. Chanukka (ljusfesten) firar templet återinvigning år 164 före Kristus. Purin är en glad högtid då man tänker på och firar att judarna i perserriket blev räddade.

12 SLUT


Ladda ner ppt "Judendomen av Markus Ivar Kevin och Linnéa M"

Liknande presentationer


Google-annonser