Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA!. PROGRAM 10:00 samling & fika 10:20 förmiddagspass  välkomna + prefekten  studierektorn  staben  frågor 12:00 lunch 13:00 eftermiddagspass.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA!. PROGRAM 10:00 samling & fika 10:20 förmiddagspass  välkomna + prefekten  studierektorn  staben  frågor 12:00 lunch 13:00 eftermiddagspass."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA!

2 PROGRAM 10:00 samling & fika 10:20 förmiddagspass  välkomna + prefekten  studierektorn  staben  frågor 12:00 lunch 13:00 eftermiddagspass 1: var står vi, vart går vi?  inledning (CM)  Diskussion  sammanfattning (CM) 15:00 fika 15:20 eftermiddagspass 2: likabehandlingsarbetet  inledning (RF)  diskussion  sammanfattning (RF) 17:00 avslutning 18:00 middag

3 PREFEKTEN  10% = 1/2 dag per arbetsvecka, 2000 kr extra /m å nad  prefektm ö ten/luncher (6-7/termin)  ordf ö rande inst.-styrelsen (2-3 m ö ten/ termin + beslutsberedning)  personal ä renden (utlysning, ans ö kningsbehandling, anst ä llning, f ö rordnande, ledighet, entledigande, l ö ner (samr å d med HumFak & facket)  personalv å rd (l ö pande + tj ä nstg ö ringsplaner + minst 1 personal & l ö nesamtal/ å r + begivenheter)  attestering/godk ä nnande (ans ö kningar, utbetalningar etc.)  ö vergripande planerings- och budgetansvar  rapportering till HumFak om disponering av forskningsmedel 1 gng/ å r  rapportering till HumFak om vetenskapliga publikationer (delegerat till Susanna - p å sikt till var och en?)  min egen prefektrelaterade kompetensutveckling  s å nt jag gl ö mt just nu ….. VIKTIGAST 

4 PREFEKTEN VIKTIGAST  ÖVERGRIPANDE ANSVAR, ANSIKTE UTÅT OCH INSPIRATÖR FÖR…  Institutionens samlade verksamhet  Samarbete med andra enheter inom och utom universitetet  Omvärldens bild av oss ALLTSÅ: JAG BEHÖVER ER HJÄLP!!  Idéer & initiativ (inklusive klagomål)  Beredning  Genomförande

5


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA!. PROGRAM 10:00 samling & fika 10:20 förmiddagspass  välkomna + prefekten  studierektorn  staben  frågor 12:00 lunch 13:00 eftermiddagspass."

Liknande presentationer


Google-annonser